Objavljeno: 21.10.2021 | Posodobljeno: 21.10.2021 | Dogodek: 8.11.2021 ob 08:30: Zavod sv. Stanislava, Ljubljana

V okviru programov nadaljnjega usposabljanja (KATIS) pedagoških delavcev UL Teološka fakulteta 8. novembra pripravlja seminar z naslovom Kritična raba virov.

Na podlagi sodelovanja v mednarodnem projektu Integrity 2020, v katerem je kot partnerica sodelovala Teološka fakulteta, je bilo razvitih več gradiv namenjenih pripravi vsebin avtorstva, intelektualne lastnine, integritete pri raziskovanju, ki so primerna tako za osnovnošolce višjih razredov kot predvsem dijake in študente. Sodelavci pri projektu so pripravili enodnevno izobraževanje za učitelje in profesorje, katerega namen vključuje: 

  • ozaveščanje udeležencev glede pomena in primernega upoštevanja vprašanja avtorstva in intelektualne lastnine,
  • osvajanje metod in tehnik za predstavitev integritete v raziskovanju, njenega pomena in kritične rabe otrokom in mladim (s strani udeležencev),
  • spoznavanje/prepoznavanje najpogostejših nevarnosti pri kritični rabi virov,
  • soočenje z najpogostejšimi primeri neverodostojnih informacij v digitalnem okolju, z ozadjem njihove generacije in diseminacije,
  • osvojitev didaktičnih pristopov za spodbujanje kompetenc kritične rabe virov.

Kraj in datum izvedbe seminarja: 
Zavod sv. Stanislava, Ljubljana Šentvid, 8. 11. 2021

Število točk za napredovanje za delavcev v VIZ: 
0,5 točke

Cena za udeležbo (vključen kavni odmor in kosilo): 
20 €

Prijave preko sistema KATIS.

Program