Objavljeno: 3.1.2023 | Posodobljeno: 20.1.2023 | Dogodek: 12.1.2023 ob 16:30: Velika dvorana TEOF Ljubljana

V četrtek, 12. januarja 2023, se je v veliki avli Teološke fakultete UL odvilo že šesto slovensko patristično popoldne.

S podobnimi, a po obsegu bolj skromnimi dogodki se je pričelo že pred okrog 15-imi leti, lani pa se je, tudi s pomočjo The International Association of Patristic Studies ta tradicija znova obudila. Namen srečanja je, da se enkrat na leto na enem mestu zberejo slovenski proučevalci in ljubitelji krščanske antike, predstavi se letna knjižna bera in izpostavi določen vsebinski vidik. Organizatorja dogodka sta bila Inštitut za patristične študije Victorinianum (TEOF UL) in slovenska sekcija AIEP/IAPS.

Prvi del dogajanja je bil namenjen knjižnim novostim

V prvem delu dogajanja so različni udeleženci predstavili knjižne novosti, ki so povezane s področjem cerkvenih očetov. Vodja enote za psihoterapijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana dr. Borut Škodlar je predstavil knjigo Meandri duše: antična filozofija in psihoterapija, ki sta jo napisala skupaj z dr. Janom Ciglenečkim. Profesor antične in srednjeveške filozofije na Oddelku za filozofijo FF dr. Franci Zore je predstavil dva zbornika, ki ju je pomagal urediti: Egiptovsko puščavništvo in Aristotelov spis O duši, Prvi slovenski prevod Antona Doklerja iz leta 1933. Mag. Branko Cestnik je spregovoril o svojih dveh romanih, Sonce Petovione in Šesti pečat, ter o povezavi z Viktorinom Ptujskim. V odsotnosti avtorice, ddr. Marije Stanonik, je dr. Bogdan Dolenc, ki je zanjo prispeval spremno študiju, predstavil knjigo Sveta Ciril in Metod v slovenski književnosti in narodovem spominu. Dr. Simon Malmenvall je opisal svojo novo monografijo z naslovom Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca. Sledile so še predstavitve revij, ki so v našem prostoru povezane s patrologijo: Tretji dan, Edinost in dialog, Bogoslovni vestnik, Clotho, Božja beseda danes. Panel je sklenil dr. David Movrin z Oddelka za klasično filologijo FF, ki je predstavil nove digitalne baze v Mrežniku NUK.

V drugem delu je bila predstavljena nova knjiga - Latinski očetje o molitvi

Drugi del je bil posvečen novi knjigi, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, in sicer Latinski očetje o molitvi. Na okrogli mizi, kjer so udeleženci lahko prisluhnili tudi nekaj odlomkom iz knjige, so sodelovali mag. Jan Dominik Bogataj, urednik knjige in prevajalec večjega dela besedila, Gorazd Kocijančič, avtor knjige Grški očetje o molitvi (CMD, 1993), urednik zbirke Cerkveni očetje dr. Miran Špelič in ena od dveh soprevajalk Martina Ješovnik.

V obliki spremljevalnega programa je potekal tudi »Mali patristični knjižni sejem«, ob koncu vsebinskega dela pa ni manjkalo niti družabno dogajanje, ki je postalo že tradicionalno in je udeležence še bolj povezalo med seboj.

Okrogli mizi lahko prisluhnete tukaj: 

Predstavitev knjige z diskusijo