Objavljeno: 3.10.2022 | Posodobljeno: 30.1.2023

Univerza v Ljubljani je oktobra ponovno zagnala humanitarno akcijo Srčna UL, s katero želijo pomagati študentkam in študentom v finančnih stiskah. Zbrana sredstva bodo porabili za kritje bivanjskih stroškov, hrane, oblačil, študijskega materiala ter računalniške opreme, ki jo potrebujejo za študij. 

Pomagati je mogoče s kratkim telefonskim sporočilom na številko 1919 s ključno besedo SRCNAUL5 (prispevek 5 EUR) ali SRCNAUL10 (prispevek 10 EUR). Sredstva se lahko nakaže tudi na transakcijski račun ZPMS ali s sklenitvijo donatorske pogodbe. Več informacij je na voljo na spletni strani srcna.uni-lj.si.