KOMISIJA (KZD), PROŠNJE ŠTUDENTOV

Prošnje (vloge), ki se nanašajo na doktorski študij, gredo na Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij (KZD). Vloge, naslovljene na KZD, je potrebno oddati najmanj sedem dni pred sejo KZD. Vloge, ki ne prispejo v tem roku, se obravnavajo na naslednji seji.


Obrazec: