OBVESTILA

  • Trenutno ni nobenih obvestil.

1. INFORMACIJE ZA VPIS (vpis, mentorji, ceniki, sofinanciranje)


2. SPLOŠNE INFORMACIJE in PRAVILNIKI


3. PREDMETNIK, PREDAVANJA, ZUNANJI IZBIRNI PREDMET


4. IZPITI, POROČILO O INDIVIDUALNEM DELU, ZNANSTVENI ČLANEK

POZOR: Poročilo o individualnem delu in znanstveni prispevek in/ali aktivno udeležbo na konferenci mora še potrditi Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij (KZD).


5. PROŠNJE ŠTUDENTOV, KOMISIJA (KZD)

Prošnje (vloge), ki se nanašajo na doktorski študij, gredo na Komisijo za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij (KZD). Vloge, naslovljene na KZD, je potrebno oddati najmanj sedem dni pred sejo KZD. Vloge, ki ne prispejo v tem roku, se obravnavajo na naslednji seji.


6. IZDELAVA IN ODDAJA DISPOZICIJE

Soglasje etične komisije je potrebno, ko so v raziskave vključeni ljudje. Študenti naj pri Komisiji RS za medicinsko etiko (KME) čim prej zaprosijo za soglasje in ga predložijo Referatu za doktorski študij. Če ob prijavi teme dok. dis. soglasja še nimajo, predložijo dokazilo, da so za soglasje etične komisije zaprosili.


7. ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE, ZAGOVOR, PROMOCIJA

Ob oddaji doktorske disertacije je potrebno oddati fizične izvode disertacije, e-verzijo disertacije (poslati po elektronski pošti), izpolnjeno in podpisano izjavo o avtorstvu, podpisano soglasje mentorja ter potrdilo iz knjižnice.