Trenutno ni odprt noben razpis! 

 


KONTAKTNI OSEBI:

doc. dr. Igor Bahovec: igor.bahovec@teof.uni-lj.si

dr. Urška Jeglič: urska.jeglic@teof.uni-lj.si