MEDNARODNI RAZPISI

IMAŠ IDEJO ZARAZISKOVALNI PROJEKT? ŽELIŠ RAZISKOVATI TUDI V TUJINI? NE ODLAŠAJ, PRIJAVI SE NA ŠIRP!

Obveščamo vas orazpisu za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP)s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2023/2024. Razpis koordinira Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje s pomočjo Univerzitetne službe za študente in alumne.

Narazpis, ki bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28. 7. 2024, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta na eni od članic zveze EUTOPIA.

Projekt vključuje:

  • komponentoštudentskega raziskovalnega dela z dvema mentorjema oz. mentoricama (pregled, analiza in primerjava literature, pregled metodologij in interdisciplinarnih pristopov, delo na seminarju, diplomski nalogi ali članku itd.
  • predlog mobilnosti na univerzi gostiteljici (dodana vrednost obiska predlagane univerze, obisk knjižnic in laboratorijev/raziskovalnih skupin ter drugih aktivnosti, ki podpirajo mednarodni študentski projekt).

Projekti bodo v celoti financirali iz Razvojnega stebra financiranja. Ena od posebnosti razpisa je možnost financiranja virtualnih mobilnosti, do katere so upravičeni študentke in študenti s posebnim statusom.


Kandidati oddajo prijavo preko POPR in priložijo sledeča obrazca:

Obrazca študent/-ka izpolni v angleščini skupaj z mentorjema oz. mentoricama.

>> Prijave so odprte od 6. februarja 2024 do porabe sredstev oz. najkasneje do 28. julija 2024. Mobilnost mora biti izvedena do 30. septembra 2024. Prijave sprejemajo preko obrazca, do katerega dostopate s svojo UL digitalno identiteto.

Za večinformacij: internof@uni-lj.si (Služba za mednarodno sodelovanje UL). RAZPISI ZA ŠTUDIJ V AMERIKI, AVSTRALIJI IN BRAZILIJI

Obveščamo vas o novih razpisih za študijske izmenjave v ZDA (MAUI), Avstraliji (AEN) in Braziliji (REARI-RJ) v letu 2024/2025, ki so mogoče preko Univerze v Ljubljani kot partnerice v Utrechtski mreži univerz.

Pri vseh treh razpisih je možnost študija za obdobje enega do dveh semestrov, UL ima na voljo skupaj 2 semestra oz. 2 mesti za vsak razpis. Seznam možnih institucij najdete v posameznem razpisu.

Pogoji za prijavo na vse tri razpise:

  • študent je zaključil najmanj prvi letnik prvostopenjskega študija;
  • v tekočem študijskem letu je vpisan na UL;
  • predhodno urejen študijski sporazum, podpisan s strani obeh institucij in študenta. Po zaključku študija v tujini mora institucija gostiteljica študentu in njegovi matični instituciji poslati potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V potrdilu so prikazani študentovi rezultati in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini; minimalno število kreditov, ki jih mora študent zbrati je 20 na semester; na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Matična institucija lahko študentom, ki jih pošilja v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni;
  • prednost imajo študenti prve, izjemoma tudi druge stopnje študija (samo na nekaterih institucijah);
  • prednost imajo študenti s povprečno oceno 8 ali več;
  • izbrani študenti bodo morali ob vpisu na univerze v ZDA, Avstraliji in Braziliji predložiti potrdilo o opravljenem jezikovnem testu.

PRIJAVA

>> Obrazec za prijavo najdete na: https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/.

Ob prijavi študent obvezno navede 3 univerze, kjer bi želel študirati in jih rangira. Študenti lahko izbirajo le tiste stopnje in področja študija, ki so na voljo na posamezni instituciji.

Prijavi študent priloži izpis ocen na posameznih opravljenih stopnjah študija z izračunano povprečno oceno (v slovenskem jeziku) in motivacijsko pismo v angleškem jeziku. Pisanje diplomskega dela na tuji univerzi ni možno. Prijavijo se lahko študenti 1. in 2. stopnje študija. Končni izbor študentov potrdi univerza gostiteljica.


V roku 30 dni po zaključeni izmenjavi mora študent Službi za mednarodno sodelovanje UL poslati kopijo potrdila o opravljenih obveznostih in kratko poročilo.


Popolne vloge morajo prispeti na naslov:

Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: intern.office@uni-lj.si, najkasneje do vključno 12. 2. 2024, ne glede na način dostave. Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po 12. 2. 2024, ne bodo upoštevali.

Več informacij: Helena Deršek Štuhec, e-mail: intern.office@uni-lj.si, tel. 01 2418 592.