Doktorski študijski program Teologija pripravlja doktorande na znanstveno-raziskovalno in svetovalno delo na področjih humanistike in družboslovnih ved (področja duhovnosti, etike, medkulturnih in medreligijskih odnosov, terapevtskega svetovanja idr.). Program usposablja za poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov na področju teologije; za samostojno razvijanje novega znanja in za reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov v interdisciplinarni perspektivi; za razvijanje kritične refleksije in etične odgovornosti v raziskovanju ter v socialnih, karitativnih in komunikacijskih zmožnostih za vodenje strokovnega in raziskovalnega dela; za kritično spremljanje znanih dejavnikov in za iskanje novih rešitev v znanosti in praksi; za samostojno vodenje raziskovalnih znanstvenih-strokovnih projektov in zahtevnih delovnih sistemov.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana
Kreditne točke: 240
Trajanje: 4 leta
Strokovni naziv: doktor oz. doktorica znanosti (področje Teologija)

Kompetence:

Hermenevtične, znanstveno teoretične-metodološke, socialne, praktične, komunikacijske kompetence.

Zaposljivost:

Program usposobi za raziskovalne, poučevalne in administrativne pozicije v različnih javnih in privatnih okvirih.

Predstavitveni zbornik

Doktorski program TEOLOGIJA (2024/2025) 

Več informacij o doktorskem študiju na UL TEOF najdete na spletni strani: Doktorski študij (3. stopnja).

Skrbnik programa: doc. dr. Ivan Platovnjak.