Objavljeno: 13.12.2019 | Posodobljeno: 16.12.2019 | Dogodek: 13.12.2019

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je v petek, 13. decembra svečano razglasil skupino novih rednih profesorjev in profesoric Univerze v Ljubljani, med katerimi so tudi štirje profesorji Teološke fakultete.

Dr. Tomaž Erzar poučuje zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in je koordinator doktorskega programa Teologija. Raziskuje in objavlja s področja psihoanalize (Slovo od Freuda, 2002), psihopatologije (Duševne motnje, 2007), odnosov v družini (Med dvema ognjema, 2009) ter navezanosti (Teorija navezanosti, 2011). S predstavitvami je aktivno sodeloval na mednarodnih konferencah v New Orleansu, Montrealu, Glasgowu, Berlinu in Portorožu. V zadnjih letih preučuje čustvene temelje družbenih konflikov ter proces odpuščanja (Dolga pot odpuščanja, 2017).

Področja njegovega raziskovalnega dela so dinamika navezanosti v partnerskih zvezah, psihopatologija v družini, spremembe v terapevtskem procesu, proces odpuščanja pri ranljivih populacijah. Dr. Erzar je skupaj s sodelavci razvil slovensko verzijo kodirnega sistema SPAFF, ki se uporablja za ocenjevanje terapevtskega procesa in beleženje mikrosprememb ter regulacije afekta. Leta 2015 je bil med pobudniki civilnodružbene pobude Resnica in sočutje 1945-2015.


Prof. dr. Robert Cvetek je leta 2005 doktoriral na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, specializacijo pa opravil iz zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaposlen od leta 2002. Njegovo raziskovalno delo zajema več širših področij zakonske in družinske terapije, predvsem področje pojavnosti in obravnave travmatičnih in stresnih izkušenj, znanstvenega raziskovanja na področju družine in družinske terapije, kriznih intervencij, eksistencialnih vprašanj ter relacijske družinske terapije. Med drugim izkazuje 51 enot znanstveno-raziskovalne dejavnosti, 33 znanstvenih člankov, avtorstvo ene monografije in petih delov monografij. Pedagoško deluje v okviru Katedre za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije, kjer je nosilec in izvajalec več predmetov v okviru prvo- in drugostopenjskega bolonjskega ter doktorskega študija, na teh program pa je bil mentor številnim zaključnim delom.
 

Prof. dr. Branko Klun je študiral v Ljubljani, Rimu in na Dunaju, kjer je leta 1999 doktoriral iz filozofije. Raziskovalno se je izpopolnjeval na Univerzi Pariz-Nanterre. Njegovo znanstveno delo se osredotoča na filozofijo religije, metafiziko in etiko. Mednarodno se je uveljavil kot poznavalec fenomenološko-hermenevtične filozofije in njenih povezav s teologijo. Izdal je tri monografije, od tega dve v nemškem jeziku, ter številne članke v uglednih angleških, nemških in francoskih revijah ter monografijah. Kot gostujoči predavatelj sodeluje z Univerzo na Dunaju, imel pa je vabljena predavanja tudi na Univerzah v Innsbrucku, Gradcu, Regensburgu in Toulousu. Vodil je slovensko-avstrijski raziskovalni projekt s področja sodobne filozofije religije. Je član več mednarodnih znanstvenih združenj in uredniških svetov znanstvenih revij. Za pedagoško delo na matični fakulteti je bil s strani študentov trikrat izbran za najboljšega profesorja.
 

Prof. dr. Tanja Repič Slavič je zaposlena na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2008  doktorirala na programu Zakonske in družinske terapije. Njeno pedagoško delo obsega nosilstvo ali izvajanje  številnih predmetov v okviru drugostopenjskega bolonjskega programa Zakonske in družinske študije in programa izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija, pri katerem je tudi skrbnica. V vlogi mentorice je bila 39 krat, od tega 5 krat pri zaključenih doktoratih. Bila je vodja enega ARRS projekta,  kot raziskovalka pa je sodelovala tudi v drugih projektih in programskih skupinah. Njena znanstveno-raziskovalna dejavnost obsega 54 enot, od tega 1 odmevno monografijo Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje, 26 znanstvenih člankov (17 mednarodno odmevnih) in 8 delov monografij. Skupaj ima 26 citatov. Večino svojih dolgoletnih kliničnih izkušenj namenja žrtvam spolnih zlorab in razreševanju posledic te travme. Pri tem je pomembno izpostaviti njen bistven prispevek v slovenskem prostoru k razvoju skupinskega terapevtskega pristopa zdravljenja po modelu relacijske družinske terapije za žrtve spolnih zlorab.

Vsem profesorjem iskreno čestitamo!