Objavljeno: 21.2.2024 | Posodobljeno: 29.3.2024 | Dogodek: 4.3.2024 ob 09:00: Ljubljanska stolnica in velika dvorana TEOF Ljubljana

Prvi ponedeljek v mesecu marcu je bil na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani namenjen podelitvi diplom, nagrad in priznanj študentom, profesorjem in ostalim zaposlenim na fakulteti. Slovesna Tomaževa proslava se je začela z mašo v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval msgr. Stanislav Zore, veliki kancler Teološke fakultete, nadaljevala s pozdravnimi nagovori in slavnostnim predavanjem ter zaključila s podelitvijo diplom in priznanj.

Navzoče je v veliki dvorani Teološke fakultete pozdravil msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit, ki je v svojem govoru omenil Jezusovo priliko o kvasu. "Profesorji od vrtca naprej do fakultete so v vaše življenje vnesli kvas razuma in kvas rasti. Ta kvas je deloval tako kot v testu - naredi zelo veliko, čeprav ga v testu ni prav veliko. Tudi kvas darov, ki so ga profesorji vlagali v vas, je deloval in naredil veliko. Sedaj je napočil trenutek, da vi sami postanete kvas - naredite velike reči, naj ta uspeh spremeni svet ter ga naredi bolj polnega, božjega in modrega."

V pozdravnem nagovoru je dekan UL Teološke fakultete prof. dr. Janez Vodičar zbranim pojasnil, da smo danes zazrti v tradicijo, na katero smo ponosni: "Zazrtost v zgodovino na Teološki fakulteti ni objokovanje minulega in vzdihovanje za zlatim časi. Nismo tisti, ki vzdržujemo pepel že davno ugaslega ognja. Smo in hočemo biti tisti, ki ohranjamo živi ogenj modrosti, izkušenj in znanosti," ter se zahvalil vsem navzočim za podporo naši fakulteti. 

Pozdravnim nagovorom sta se pridružila tudi prorektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Anton Ramšak in ostali tuji gostje.

Svetna in sveta zgodovina v razmišljanju visokosrednjeveških teologov

Doc. dr. Matjaž Ambrožič, ki je bil letošnji slavnostni govorec, je spregovoril o razmerju med svetno in sveto zgodovino. "Na prvem mestu se človek vpraša, ali v zgodovinskih dogodkih obstaja nek red, ki jim daje smisel in pomen. Razmišljujoč človek se vprašuje, ali obstoja rdeča nit, ki človeške dogodke povezuje med seboj. Dejansko so se v preteklosti izvedli številni poizkusi, kako jih urediti. Človek skuša odkriti smiselne mostove med dogodki in se ob tem vprašuje, kdo so protagonisti zgodovine. S filozofskega stališča izhaja osnovna ideja, da je glavni protagonist človek, s teološkega pa, da je to Bog."

Dr. Ambrožič je pojasnil tudi teološki pogled na zgodovino: "Po krščanski viziji je zgodovina Božje delo. Še več! Gre za zgodovino odrešenja, za preplet časnega in večnega, ki se na poseben način dogaja v Cerkvi, pa tudi izven nje. Njen pravi protagonist je Bog, ki ji daje pečat in smer." Pojasnil je, da ima zgodovina smisel zato, ker njen potek usmerja Bog. "Torej ima zgodovina za kristjana odrešenjsko vrednost. Vedno pa obstaja aktualno vprašanje: kako razumeti koncept dobrega Boga in zla?"

Nadalje je v govoru poudaril, da je razmerje med svetno in sveto zgodovino kompleksno: "V preteklosti sta se oblikovali dve viziji: prva razume zgodovino Cerkve kot teološko disciplino, saj v njej deluje Bog; druga pa ima zgodovino Cerkve za posebno vejo človeške zgodovine kot takšne," ter se dotaknil različnih pogledom visokosrednjeveških teologov na peridizacijo zgodovine.

Zahvalo v imenu vseh diplomantk in diplomantov je izrekel Blaž Zorko.

Najvišje priznanje Teološke fakultete, Tomaževo nagrado, je prejela Nastja Stane

Senat UL TEOF je določil, da v letu 2024 najvišje priznanje Teološke fakultete, Tomaževo nagrado, prejme Nastja Stane za magistrsko delo z naslovom Razširjenost izkušnje spletnega groominga in povezava s samopodobo mladostnikov pod mentorstvom prof. dr. Tanje Repič Slavič. Utemeljitev je prebrala mentorica, ki je poudarila, da je nagrajenka v magistrskem delu raziskovala zelo aktualno problematiko, ki predstavlja tudi pomemben znanstveni doprinos za Slovenijo.

Naziv najboljši profesor gre prof. dr. Branku Klunu

Nagrad in priznanj pa niso prejeli le študenti, saj je Študentski svet tudi letos sprejemal glasove za podelitev naziva najboljši profesor, asistent in strokovni delavec Teološke fakultete v preteklem študijskem letu. Naziv najboljši profesor si je letos prislužil prof. dr. Branko Klun, za najboljšo asistentko je bila imenovana asist. dr. Barbara Kreš, za najboljšega strokovnega sodelavca pa je bil tudi letos imenovan dr. Miha Pate, vodja službe za vpis in študentske zadeve v Ljubljani.

Slavnostno akademijo je vodil Matija Golob. Slovesnost so otvorili pritrkovalci iz Šentvida pri Stični pod vodstvom Jožeta Mehleda in Zbor bogoslovcev in duhovnikov z Zdravljico pod vodstvom Jureta Ferletiča. Za glasbene vložke je poskrbel trio kljunastih flavt »Le Phénix«: Mateja Bajt, Eva Majcen in Kristina Martinc. 

Vsem diplomantom in nagrajencem iskreno čestitamo!