Objavljeno: 1.9.2017 | Dogodek: 28.9.2017 ob 14:00: Predavalnica št. 5

OBVESTILO ZA BODOČE IN ŽE OBSTOJEČE TUTORJE

 

Hejla!

Kot verjetno veš, na naši fakulteti poteka sistem tutorstva, katerega namen je po svojih najboljših močeh pomagati in svetovati študentom (predvsem tistim, ki so v prvih letnikih prve in druge stopnje), da se ti lažje in čim hitreje navadijo na sistem delovanja naše ustanove.

Kaj dela tutor? Tutor študentom fakultete, predvsem pa tistim, katerim je matičen tutor, odgovarja na njihova vprašanja, ki se navezujejo na gradivo, potek izpitov, izposojo knjig, seminarske naloge, vajah, profesorjih, ter  priskoči na pomoč pri formalnih zadevah, če študentje to potrebujejo.

Naloge tutorja: Vsak tutor mora konec vsakega semestra oddati polletna poročila svojega delovanja, opravljati dežurstva in voditi evidenco teh, se redno udeleževati sestankov ter po svojih najboljših močeh pomagati študentom. V primeru, da na vprašanja ne pozna odgovora  se mora o tem posvetiti s predsednikom tutorjev študentov, oz. s prof.  dr. Šegulom (vodja prof. tutorjev), oz. s prof. dr. Stegujem (prodekan).

TUTORSTVO KOT IZBIRNI PREDMET: Vsak tutor, ki je v študijskem letu vestno opravljal svoje obveznosti, lahko na vsaki stopnji enkrat izkoristi priložnost, in koristi tutorstvo namesto enega izbirnega predmeta. Ob vpisu sicer ni možno izbrati tutorstva kot izbirni predmet. Zadeva poteka tako, da se študent na začetku prvega oz. drugega semestra odloči, namesto katerega izbirnega predmeta bi rad koristil tutorstvo. Obvezno je, da se takoj na začetku predavanj dogovori s predavateljem dotičnega predmeta, da bo namesto njegovega predmeta koristil možnost tutorstva. Seveda lahko tutor še vedno obiskuje predavanja, ni pa mu potrebno opravljati izpita. V začetku meseca maja študent obvesti predsednika tutorjev študentov, in prof. Šegulo, da ima namen unovčiti svojo boniteto. Po izpolnjeni določeni dokumentaciji in vseh prilogah, ki potrjujejo vestno in predano delo, se odda prošnja na ŠS, kjer se zadeva uradno izpelje.

KDO JE LAHKO TUTOR? Tutor je lahko vsak študent, od drugega letnika prve stopnje naprej.

 

Vsi, ki bi želeli v prihodnjem študijskem letu 2017/2018 delovati kot tutorji, mi prosim do najkasneje nedelje 24.9.2016 to sporočite na email naslov: urska.flisar @gmail.com. Prvi, OBVEZNI, sestanek tutorjev bo v četrtek, 28.9.2016, ob 14:00h, v predavalnici številka 5.

Lepo vabljeni! ;)

 

Urška Flisar,

koordinatorka tutorjev študentov