OBVESTILO ZA BODOČE IN ŽE OBSTOJEČE TUTORJE

Živjo!
Kot verjetno veš, na naši fakulteti poteka sistem tutorstva, katerega namen je po svojih najboljših močeh pomagati in svetovati študentom (predvsem tistim, ki so v prvih letnikih prve in druge stopnje), da se ti lažje in čim hitreje navadijo na sistem delovanja naše ustanove.

Kdo lahko postane tutor?

Vsak študent 2. ali višjega letnika študijskih programov Teološke fakultete enote v Ljubljani in v Mariboru.

Naloge tutorja:

  • pomoč pri učenju;
  • pomoč pri pridobivanju gradiva;
  • dajanje splošnih informacij;
  • širjenje socialne mreže
  • reševanje težav …

Dolžnosti tutorja:

  • redna dežurstva med odmori (2x na semester na enega tutorja);
  • vodenje evidence;
  • obisk rednih letnih sestankov;
  • pomoč pri promociji Teološke fakultete …

Privilegij tutorja: 

TUTORSTVO KOT IZBIRNI PREDMET: Vsak tutor, ki je v študijskem letu vestno opravljal svoje obveznosti, lahko na vsaki stopnji enkrat izkoristi priložnost in uporabi tutorstvo namesto enega izbirnega predmeta. Ob vpisu sicer ni možno izbrati tutorstva kot izbirni predmet. 

Zadeva poteka tako, da se študent na začetku prvega oz. drugega semestra odloči, namesto katerega izbirnega predmeta bi rad uporabil tutorstvo. Obvezno je, da se takoj na začetku predavanj dogovori s predavateljem/i dotičnega predmeta, da bo namesto njegovega predmeta uporabil uveljavitev tutorstva kot izbirnega predmeta. Seveda lahko tutor še vedno obiskuje predavanja,  ni pa mu potrebno opravljati izpita. 

Na začetku meseca maja študent obvesti predsednika tutorjev študentov in doc. dr. Andreja Šegulo, da ima namen unovčiti svojo boniteto. Po izpolnjeni določeni dokumentaciji in vseh prilogah, ki potrjujejo vestno in predano delo, se odda prošnja na ŠS, kjer se zadeva uradno izpelje.

Liza Primc, 
koordinatorka tutorjev študentov


Teološka fakulteta je v prizadevanju za kakovost študija v akademskem letu 2007-08 uvedla sistem študentskega in profesorskega tutorstva, v akademskem letu 2010-11 pa pristopila še k izboljšavi sistema z uvedbo individualnega tutorstva.

Kontaktne osebe:
Liza Primc, koordinatorka tutorjev študentov (lizanaja.primc@gmail.com)
doc. dr. Andrej Šegula, koordinator tutorjev profesorjev - Ljubljana (andrej.segula@teof.uni-lj.si)
izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, koordinator tutorjev profesorjev - Maribor  (stanislav.slatinek@guest.arnes.si)


Pravilnik o sistemu tutorstva UL TEOF


SEZNAM TUTORJEV ZA 2022/23