Objavljeno: 5.12.2017 | Posodobljeno: 6.12.2017 | Dogodek: 5.12.2017: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru

V okviru Tedna Univerze v Ljubljani, ki poteka od 4. do 7. decembra, so podeljena priznanja zaposlenim in študentom na Univerzi, ki s svojimi dosežki in uspehi odlikujejo in pomembno prispevajo k odličnosti in ugledu Univerze ter članice, kjer delujejo.

V ponedeljek, 4. 12. 2017, je bila na Univerzi v Ljubljani podelitev univerzitetnih priznanj strokovnim sodelavcem, med katerim je bila prejemnica tudi naša dolgoletna strokovna sodelavka Teološke fakultete Enote v Mariboru, ga. Irena Gajič.

Dne 5. 12. 2017 je dr. Mateja Pevec Rozman, prodekanja in predstojnica Enote v Mariboru, skupaj z dosedanjimi prodekani Enote, dr. Maksimilijanom Matjažem, dr. Avguštinom Lahom, dr. Ivanom Štuhecem, dr. Vinkom Potočnikom, ter drugi predavatelji, študenti in sodelavci Enote, ge. Ireni Gajič izročila univerzitetno priznanje in izrazila hvaležnost, ponos in iskrene čestitke za prejeto priznanje. Ob podelitvi priznanja so študentje pripravili prijetno presenečenje in slavljenki v zahvalo skupaj s profesorji in sodelavci zapeli čudovito pesem.

Prodekanja dr. Mateja Pevec Rozman je ob podelitvi univerzitetnega priznanja Univerze v Ljubljani, strokovni delavki ge. Ireni Gajič, povedala: »Ga. Irena Gajič je bila do svoje upokojitve septembra letos tajnica Enote in vodja referata v Mariboru. Pri svojem delu, ki ga je vseh 22 let opravljala z izjemno predanostjo in ljubeznijo, se je izkazala za suvereno, natančno in zanesljivo sodelavko. Imela je pomembno povezovalno vlogo s partnerskimi fakultetami, predvsem pa je izstopala s svojo toplino in srčnostjo ter prijaznim odnosom do študentov in zaposlenih«.

Ge. Ireni Gajič za pridobljeno univerzitetno priznanje voščimo iskrene čestitke! Pridobljeno priznanje je Teološki fakulteti in strokovnim službam fakultete izjemen ponos in veseli smo, da priznanje odlikuje posebej Enoto v Mariboru.

Dr. Mateja Pevec Rozman,
prodekanja in predstojnica Enote v Mariboru