Objavljeno: 5.3.2019 | Posodobljeno: 5.3.2019 | Dogodek: 13.3.2019 ob 09:00: Zavod A.M. Slomška

Spoštovani!

Vabimo vas na Teološki simpozij, ki bo potekal letos na dveh različnih lokacijah. Za območje metropolije Maribor po potekal v Zavodu A. M. Slomška, na Verbanski cesti 12 v Mariboru, in sicer v sredo, 13. marca 2019, s pričetkom ob 9. uri. Teden dni pozneje, 20. marca 2019, se bo simpozij odvijal v pristorih stiškega samostana. Pričetek bo prav tako ob 9. uri.

Tema Teološkega simpozija je Vseživljenjnska kateheza

Letošnji teološki simpozij, ki ga organizira Teološka fakulteta UL, bo posvečen Vseživljenski katehezi. Potekal bo v postnem času, v  tematiko katerea nas je že uvedlo letošnje pastirsko pismo naših škofov. Ob treh predavanjih in pogovorih po njih bomo skupaj odkrivali najprej svetopisemske in teološke temelje vseživljenjske kateheze. Nato bomo spoznavali pomembnost temeljnih drž kateheta (poslušanje, bližina, sprejemanje in pričevanje), ki nam omogočajo, da smo s tistimi, ki so v Cerkvi pogosto neslišani, jih slišimo in skupaj z njimi iščemo v luči krščanske vere odgovore na njihova življenjska vprašanja. Na koncu bomo odkrivali, kako v iskanju in oblikovanju priložnosti za vstopanje Boga v naša in življenja naših skupnosti Teološka fakulteta, že vrsto let ponuja več izpopolnjevalnih programov, ki vsi temeljijo na krščanskem pojmovanju človeka (Duhovna akademija, Duhovno izpopolnjevanje, Karitas, Zakonska in družinska terapija, Supervizija in Geštalt pedagogika).

Dnevni red:

9.00     Uvodna molitev

9.10     Uvodni pozdrav nadškofa

9.20     Poslušnost Duhu, vseživljenjsko poglabljanje Kristusovega učenca (asist. mag. Damjan Ristić)

10.00   Pogovor po predavanju

10.20   Odmor

10.50   Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi (doc. dr. Ivan Platovnjak)

11.30   Pogovor po predavanju

11.40   Vseživljenjska kateheza kot osebnostna rast in izpopolnjevanje (župnijske) skupnosti (prof. dr. Stanko Gerjolj)

12.20   Pogovor po predavanju z vsemi predavatelji

12.55   Sklepna molitev

13.00   Možnost kosila

Ivan Platovnjak DJ, koordinator teološkega simpozija 

Vljudno vabljeni!