Objavljeno: 29.3.2022 | Posodobljeno: 29.3.2022 | Dogodek: 25.3.2022 ob 17:00: Na Bledu

Med 25. in 27. marcem, je na Bledu potekala 2. poletna šola teologije z naslovom V koga verujem in v kaj verjamem?, ki jo je organizirala Teološka fakulteta v Ljubljani. Tokrat je bila prvič izvedena v živo in je bila že zaradi tega nekaj posebnega.

Poletne šole so se udeležili posamezniki z vseh vetrov, od bogoslovcev in študentov ter študentk teologije, pa do mladih in starejših, ki jih te teme zanimajo.

Vikend je sestavljalo enajst bogatih predavanj priznanih predavateljev

Sobotni večer je začel doc. dr. Bojan Dolenc, ki je predstavil začetke in razvoj satanizma ter nevarnosti, ki jih nastavlja sodobnim vernikom. Sobotna predavanja je nadaljeval asist. dr. Matjaž Celarc, ki je na podlagi odlomka iz Lukovega evangelija o srečanju Jezusa s prvima učencema odpiral pogled na človekova iskanja globokega osebnega odnosa z Bogom. Doc dr. Mateja Pevec Rozman je postavila filozofsko in teološko vprašanje o tem, kaj ali kdo je Bog, ter s tem razložila razliko med podobama boga filozofov ter Boga verujočih. Tomaž Maras je govoril o tem, kako se Cerkev že od vsega začetka uči verovati iz bogoslužja in so nujni sestavni deli življenja vsakega vernika molitev, vera in življenje, mag. Aljaž Kranjc pa je navzoče popeljal v malo drugačne vode – s primerjanjem besedila Korana in hvalnice, ki je prvi primer besedila krščanske arabske teologije, smo spoznali, kako je jezik muslimanov vplival na krščanske skupnosti.

Dr. Gašper Kočan se je posvetil temi svetega in svetnega ter človekovemu iskanju odgovora na svoje hrepenenje v tem svetu, asist. Urška Jeglič pa se je posvetila tematiki verskega sinkretizma v sodobnem svetu ter orisala nevarnosti verskih praks različnih verstev, ki se dandanes pojavljajo na vsakem koraku. Mag. Jan Dominik Bogataj je z besedili Ireneja Lyonskega in Tertulijana navzoče popeljal v čase cerkvenih očetov, prof. dr. Bojan Žalec pa s tematiko digitalizacije in njenega vpliva na podobe Boga in življenje vernikov poslušalce spet prestavil v aktualne problematike.

Sklop predavanj sta v nedeljo zaključila prof. dr. Anton Štrukelj in doc. dr. Janez Ferkolj

Prvi se je spraševal o tem, ali je vera zasebna stvar ali se tiče skupnosti, drugi pa je utemeljeval razloge za nadnaravno vero in pomen spoznanja drugega za celotno Cerkev. Vikend se je zaključil s kar nekaj spoznanji in s še več odprtimi vprašanji ter spodbudo, da na poti iskanja nikoli nismo sami.