Objavljeno: 11.1.2022 | Posodobljeno: 11.1.2022 | Dogodek: 7.1.2022 ob 16:00: Teološka fakulteta Ljubljana

V petek, 7. januarja 2022, je v dvorani Teološke fakultete potekalo "Slovensko patristično popoldne", ki so ga v sodelovanju pripravili slovenska sekcija AIEP/IAPS (International Association of Patristic Studies), Inštitut za patristične študije Victorinianum TEOF UL, KUD Logos in Celjska Mohorjeva družba.

V prvem delu so trije predavatelji, doc. dr. Miran Špelič OFM, mag. Jan Dominik Bogataj OFM in Gorazd Kocijančič, osvetlili temo pojmovanja telesa v patristični misli. 

Drugi del je bil posvečen predstavitvam različnih nedavnih patrističnih prevodov v slovenščino in drugih povezanih projektov s krščansko antiko: doc. dr. Jan Ciglenečki je predstavil projekt odkrivanja meniških naselbin v egiptovski Vzhodni puščavi, doc. dr. David Movrin je spregovoril o novi reviji Clotho (FF LJ), mag. Jan Dominik Bogataj OFM je povzel različne objave s simpozija Hieronymus noster (2019), doc. dr. Alen Širca in doc. dr. Miran Špelič OFM pa sta povzela dosedanje in napovedala prihodnje patristične izdaje pri KUD Logos in Celjski mohorjevi družbi. 

V tretjem delu je bil predstavljen nov integralen prevod korpusa Hieronimovih pisem v slovenščino, pri čemer so sodelovale akad. dr. Kajetan Gantar, Bogomir Trošt, doc. dr. Sonja Weiss, doc. dr. Miran Špelič OFM in doc. dr. Aleš Maver.

Istočasno je potekal tudi "Mali patristični knjižni sejem", kjer sta založbi KUD Logos (http://kud-logos.si/knjigarna) in Celjska Mohorjeva družba (https://www.mohorjeva.org/cerkveni-ocetje) ponudili patristične izdaje po znižani ceni.