Objavljeno: 9.11.2023 | Posodobljeno: 10.11.2023 | Dogodek: 8.11.2023 ob 09:00: Preko spleta

Dekan Teološke fakultete UL, prof. dr. Janez Vodičar, razpisuje volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Teološke fakultete za mandatno obodbje 2023/24. 

To so rezultati volitev:

Poročilo volilnega odbora o izidu glasovanja na volitvah članov ŠS UL TEOF


Volitve v Študentski svet Teološke fakultete so potekale elektronsko, s tajnim glasovanjem, 8. novembra 2023, med 9. in 17. uro, v Ljubljani in v Mariboru. Volilnini upravičenci so svoj glas oddali elektronsko, z uporabo študentske identitete.

Razpis volitev predstavnikov študentov v ŠS UL TEOF 2023/2024
Razpis volitev v ŠS UL TEOF 2023/2024 - spremebe in dopolnitve
Sklep o začetku postopka volitev v SŠ UL TEOFPoročilo volilnega odbora o vloženih kandidaturah na volitvah za člane ŠS UL TEOF za mandatno obdobje 2023-2024