COVID-19 je čez noč spremenil delovanje zaposlenih v podjetih, saj so bila podjetja primorana reorganizati delovne procese. Raziskava narejena v času pandemije, je pri posameznikih, ki opravljajo delo s strankami, pokazala povezanost med motiviranostjo zaposlenih in izgorelostjo (Mahmoud et. al., 2020). Prav tako so različne ankete v Sloveniji pokazale povečane ravni stresa med zaposlenimi. Dolgotrajen stres brez ustrezne razbremenitve vodi v izgorelost, ki predstavlja skrajno čustveno in telesno izčrpanost, kar se kaže na zdravju, medosebnih odnosih in delovni uspešnosti.

Študenti Rok Kuralt, Zana Kunaver, Eva Novak, Zala Plevnik, Miha Bukovnik, Katja Rozman, Nika Podgrajšek in Marija Jelen, ki prihajajo iz različnih študijskih področij, so se izziva lotili pod mentorstvom vodje doc. dr. Sare Jerebic, pedagoške mentorice doc. dr. Ive Nežič Glavica in delovne mentorice iz gospodarstva Ajde Samec (AS Ajda Samec s.p.).

V sklopu interdisciplinarnega Študentskega projekta za trajnostni razvoj je delovna mentorica Ajda Samec študente opremila z znanjem IKT tehnologije, le-ti so nato samostojno izdelali e-vsebine (15 video posnetkov) oz. spletni program, ki delavce podjetja informirajo o stresu. Delavci podjetja lahko do gradiva dostopajo kadarkoli želijo in obenem prihranijo pri stroških prevoza in času. Z izvajanjem spletnega programa imajo možnosti krepiti svoje lastne vire moči, kar lahko preko razbremenitve stresa vodi do boljših odnosov in delovne uspešnosti.

Študenti bodo s pridobljenimi kompetancami razvijali zmožnosti za hitrejše in kakovostnejše doseganje učnih in delovnih ciljev. S tem pa motiviranje za ustvarjanje samostojnih delovnih mest oz. omogočanje večje zaposljivosti in lažji prehod v delovno okolje.

Ustvarjeno e-gradivo, katerega vsebina je specifično znanje ozaveščanja o stresu, je trajnostno orodje, ki bo po zaključku projekta dostopno različnim deležnikom, saj je možno vsebino e-gradiv prenesti v katerokoli regionalno okolje. S prepoznavanjem lastnih stresorjev in uravnavanjem stresa bodo lahko poskrbeli za zdravo življenje in bili spodbujeni splošnemu dobremu počutju v vseh življenjskih obdobjih.

Študentski projekt “Z ozaveščanjem o stresu do boljših odnosov in dobrega počutja” je financiran v okviru ukrepa RSF »Vključevanje lokalnih, regionalnih in globalnih izzivov trajnostnega razvoja, interdisciplinarnosti in STEAM pristopov v študijski proces«
(ukrep C.III.1) Univerze v Ljubljani.

Mahmoud, A. B., Grigoriou, N., Fuxman, L., Reisel, W. D., Hack-Polay, D., & Mohr, I. (2020). A generational study of employees’ customer orientation: a motivational viewpoint in pandemic time. Journal of Strategic Marketing, 1-18.

→ Do ustvarjenega videogradiva lahko dostopate preko Youtuba: Z ozaveščanjem o stresu do boljših odnosov in dobrega počutja - YouTube.