Poletna šola

Poletna šola teologije-Sprejemanje trpljenja

Organizator

 UL TEOF

Kdaj?

21.-23. maj 2020

Kje?

Bled, Slovenija 

Cilj poletne šole

Cilj poletne šole je osvetliti pogled na trpljenje iz različnih teoloških disciplin, kakor tudi iz filozofske, religiološke in psihološke perspektive ter prikazati konkretne prakse soočenja s trpljenjem, ki so navzoče v vsakdanjem življenju. Na poletni šoli bodo predavali učitelji s Teološke fakultete UL ter zunanji predavatelji s področja karitativnega dela, duhovnega spremljanja in medicine.


Komu je namenjena? 

Poletna šola teologije je v prvi vrsti namenjena študentom in diplomantom humanističnih in družboslovnih področij ter osebju, ki se na delovnem področju srečuje z obravnavano tematiko. Število udeležencev je omejeno na dvajset oseb. Poletna šola bo potekala v primeru zadostnega števila prijavljenih, tj. petnajst slušateljev in v primeru, da bodo razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 to omogočale. 


Šolnina

Šolnina poletne šole znaša 100€ ter pokriva dve nočitvi z zajtrkom, kosilo in večerjo.  Stroške nočitve in zajtrka je možno pokriti tudi s turističnimi boni, kar pa je potrebno označiti že ob prijavi preko spletne aplikacije.  


Ovrednotenje 


Poletna šola se bo študentom UL TEOF priznala kot opravljena izbirna vsebina (3 ECTS), študentom drugih članic UL pa kot zunanji izbirni predmet. Po koncu poletne šole bodo vsi slušatelji prejeli potrdilo o udeležbi, ovrerdnotenje tega pa je odvisno od njihovega delodajalca. 


Prijava

Prijavite se lahko preko spletne aplikacije , do vključno 10. oktobra  2020. 

 

PROGRAM POLETNE ŠOLE 


Vljudno vabljeni!
 


 

Mednarodna poletna šola »Paliativna oskrba/Paliative Care – an interdisciplinary approach«

Obveščamo vas, da je Mednarodna poletna šola »Paliativna oskrba/Paliative Care – an interdisciplinary approach« zaradi virusa COVID-19 prestavljena na poletje 2021. Točni termin bomo spročili takoj, ko bo to mogoče! 

Hvala za razumevanje!

Kdaj?
?
Kje?
Ljubljana, Slovenija. 

Teološka fakulteta UL skupaj z Medicinsko fakulteto UL in Onkološkim inštitutom organizira mednarodno poletno šolo o paliativni oskrbi. Paliativna oskrba je celostni pristop, ki izboljšuje kakovost življenja bolnikov in njihovih družin, ki se soočajo s težavo, povezano z življenjsko nevarno boleznijo, s preprečevanjem in lajšanjem trpljenja, s pomočjo zgodnje prepoznave in točne ocene in zdravljenja bolečine in drugih težav, fizičnih, psihosocialnih in duhovnih (Svetovna zdravstvena organizacija, 2018). Po drugi strani pa se intervencije včasih izvajajo v razdrobljenem obsegu, tj. pri nekaterih populacijah se izvajajo le posamezni deli paliativne oskrbe (npr. protibolečinska zdravila, prehrana in kisik na domu, psihoterapija, socialno delo, oskrba s telesna vadba ipd.). Ta razdrobljenost nakazuje potrebo, da se paliativna oskrba v vseh smereh popolnoma uskladi in vključi v zagotavljanje celovite zdravstvene oskrbe (Murray in sod., 2015).


Cilj poletne šole
Cilj te poletne šole je pomagati študentom različnih profilov z izobraževanjem in razpravljanjem o trenutnem okolju, v katerem delujeta zdravstvena in duhovna skrb za paliativne bolnike v Sloveniji in Evropi. Širša preučitev modelov paliativne oskrbe in kritična ocena razlik v ugotovitvah bo pripomogla k izboljšanju podatkovne baze za razvoj, izvajanje in oceno storitev paliativne oskrbe v prihodnosti. V skupinskih razpravah bodo nakazane možnosti za izboljšave na področju bolnikov, družine in zdravstvenega sistema, ki so na voljo za različne populacijske modele paliativne oskrbe.  


Komu je namenjena? 
Medicinsko izobraževanje o paliativni oskrbi je bistvenega pomena za pripravo bodočih zdravnikov, izvajalcev zdravstvene nege, duhovnih asistentov, zdravstvenih delavcev, zdravstvenih pomočnikov na domu ali podpornih oseb na domu.
Smernice Evropskega združenja za paliativno oskrba priporočajo, naj čas poučevanja za paliativno oskrbo daje prednost bolečini in obvladovanju simptomov, psihosocialnim in duhovnim vidikom ter komunikacijskim sposobnostim. Dodani so osnovni pojmi, etična in pravna vprašanja ter načela timskega dela in samorefleksije.

Šolnina
Šolnine ni. 


Rok za prijavo
Rok za prijavo je 15. 5. 2020


Spletna prijava
Prijavite se na naslovu: https://studij.uni-lj.si/studexchange/tujci_prva.asp (prosimo izberite drugi semester 2019/2020)
Število mest: 30

Ovrednotenje 
Poletna šola bo ob dejavnem sodelovanju in predložitvi končnega izdelka ovrednotena s 5 ECTS. 

Več informacij in kontakt: Referat za študijske izmenjave na Medicinski fakulteti UL, mag. Jerneja Čelofiga (international.erasmus@mf.uni-lj.si).

Vljudno vabljeni!

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem