Zunanji izbirni predmet

Opisi predmetov, ki jih Teološka fakulteta ponuja študentom drugih članic UL (za študijsko leto 2018/2019):

Ime predmeta: Bioetika

Nosilec: Roman Globokar, Tadej Strehovec

Semester: letni

Kreditne točke: 3

Vsebina: ​Predmet je razdeljen v dva dela: prvi je namenjen obravnavi etičnih načel v bioetiki, drugi pa obravnavi konkretnih področij. Opredeli se status bioetike kot interdisciplinarne vede, ki povezuje naravoslovne in humanistične vede z etiko, ter specifičen prispevek teologije na tem področju. V aplikativnem delu so predvidene naslednje teme: splav, raziskave na matičnih celicah, umetna oploditev, genski inženiring, presajanje organov, evtanazija, odnos do drugih živih bitij. Pri temah se predstavi stališče cerkvenega učiteljstva glede posameznih bioetičnih vprašanj.​

 

Ime predmeta: Človek v stvarjenjski in odrešenjski razsežnosti

Nosilec: Marjan Turnšek

Semester: letni

Kreditne točke: 5

Vsebina: ​Predmet obravnava vero v stvarjenje v vseh razsežnostih. Človek kot ustvarjeno bitje v osebni, duhovno telesni enovitosti, bogopodobnosti in občestvenosti Človek v protološki, presentni in eshatološki dimenziji. Realnost greha z njegovimi osebnimi in družbenimi razsežnostmi. Na osnovi novozaveznega veselega oznanila analitično razgraditi in pokazati novo stanje po in v Kristusu odrešenega človeka in njegovo osebno povabljenost v občestvo z Bogom v milosti.​

 

Ime predmeta: Verstva v primerjalni in dialoški perspektivi

Nosilec: Mari Jože Osredkar

Semester: zimski

Kreditne točke: 5

Vsebina: ​Obravnavamo judovstvo in islam, nato hinduizem, djainizem in budizem, verstva Kitajske, Japonske in nazadnje še religije ljudstev na primitivni stopnji razvoja. Verstva sodobnega sveta obravnavamo z dveh zornih kotov, in sicer od znotraj, tako kot se verstva dojemajo sama, in od zunaj, tako kakor jih je mogoče videti v luči religiologije. Ta dvojni pogled postavlja trdne temelje za medreligijski in medkulturni dialog, ki je predmet zadnjega dela predmeta.​

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem