Objavljeno: 20.8.2019 | Posodobljeno: 21.8.2019 | Dogodek: 20.8.2019: UL TEOF, Poljanska cesta 4, Ljubljana (predavalnica 2)

Maruša Brozovič (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, področje Teologija) bo doktorsko disertacijo z naslovom:

»Svetopisemske in ljudske osnove ter literarne oblike motiva Marije v slovenskem pesništvu med obema svetovnima vojnama«,
(mentorica: izr. prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj)

javno zagovarjala v torek 20. 8. 2019 ob 10:00 v predavalnici 2 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:
prof. dr. Robert Petkovšek (predsednik, TEOF UL)
prof. dr. Stanko Gerjolj (član, TEOF UL)
doc. dr. Miran Špelič (član, TEOF UL)
izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič (zunanja članica, ZRC SAZU)


POROČILO mentorice (izr. prof.  ddr. Irena Avsenik Nabergoj)

Besedilo doktorske disertacije bo v kratkem dostopno v Repozitoriju Univerze v Ljubljani.