Objavljeno: 3.7.2019 | Posodobljeno: 21.8.2019 | Dogodek: 12.7.2019 ob 15:00: UL TEOF, Poljanska 4, Ljubljana, predavalnica 4

Mojca Filipič Sterle (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, področje Zakonska in družinska terapija) bo doktorsko disertacijo z naslovom:

»Raziskava odzivanja na izzive, vire in sredstva pomoči ter procese prilagajanja pri zdomcih / Analysis of Challenges, Resources and Adjustment in Expatriates«,
(mentorica: prof. dr. Lesley Verhofstadt; somentor: prof. dr. Christian Gostečnik)

javno zagovarjala v petek 12.7.2019 ob 15:00 v predavalnici 4 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:
prof. dr. Robert Petkovšek (UL TEOF, predsednik)
izr. prof. dr. Barbara Simonič (UL TEOF, članica)
izr. prof. dr. Robert Cvetek (UL TEOF, član)
prof. dr. Janek Musek (UL FF, član)
prof. dr. Gilbert Lemmens (Univerza Ghent)
prof. dr. Lesley Verhofstadt (Univerza Ghent)

Besedilo doktorske disertacije je dostopno v Repozitoriju Univerze v Ljubljani.