Objavljeno: 16.5.2017 | Posodobljeno: 23.5.2017 | Dogodek: 31.5.2017

Alja Stvarnik (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, področje Zakonska in družinska terapija) bo doktorsko disertacijo z naslovom:
»Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije«,
(mentorica: izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič)

javno zagovarjala dne 31. 5. 2017 ob 14:30 v predavalnici 1 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:
prof. dr. Robert Petkovšek   (TEOF UL, predsednik)
prof. dr. Christian Gostečnik (TEOF UL, član)
izr. prof. dr. Robert Cvetek (TEOF UL, član)
doc. dr. Andrej Vogler (MF UL, zunanji član)