Objavljeno: 17.10.2018 | Posodobljeno: 15.11.2018 | Dogodek: 14.11.2018: Predavalnica 5

Boštjan Čampa (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, področje ZDT) bo doktorsko disertacijo z naslovom:

»Socialna anksioznost in proces relacijske družinske terapije«
(mentorica: izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič)

javno zagovarjal dne 14. 11. 2018 ob 14:00 v predavalnici 5 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:
prof. dr. Robert Petkovšek (TEOF UL, predsednik)
izr. prof. dr. Robert Cvetek (TEOF UL, član)
izr. prof. dr. Tomaž Erzar (TEOF UL, član
prof. dr. Janek Musek (FF UL, zunanj član)