Objavljeno: 8.11.2019 | Posodobljeno: 29.11.2019 | Dogodek: 21.11.2019 ob 10:00: UL TEOF, predavalnica 6

Boštjan Guček (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija) bo doktorsko disertacijo z naslovom:

»Družbeni položaj duhovščine na Slovenskem med vojnama«,
(mentor: prof. dr. Bogdan Kolar)

javno zagovarjal 21. 11. 2019 ob 10:00 v predavalnici 6 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:
prof. dr. Robert Petkovšek  (UL TEOF, predsednik)
prof. dr. Janez Juhant (UL TEOF, član)
doc. dr. Matjaž Ambrožič (UL TEOF, član)
prof. dr. Jurij Perovšek (Inštitut za novejšo zgodovino, zunanji član)


POROČILO mentorja (prof.  dr. Bogdan Kolar)

Besedilo doktorske disertacije je dostopno dostopno v Repozitoriju Univerze v Ljubljani.