Objavljeno: 10.5.2017 | Posodobljeno: 23.5.2017 | Dogodek: 23.5.2017

Mateja Centa (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija) bo doktorsko disertacijo z naslovom:
»Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov«,
(mentor: doc. dr. Vojko Strahovnik; somentor: prof. dr. Stanko Gerjolj)

javno zagovarjala dne 23. 5. 2017 ob 10:00 v predavalnici 8 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:
prof. dr. Robert Petkovšek   (TEOF UL, predsednik)
prof. dr. Janez Juhant (TEOF UL, upok., član)
prof. dr. Stanko Gerjolj (TEOF UL, član)
izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante (ZRS Koper, zunanja članica)