Objavljeno: 11.12.2017 | Dogodek: 22.11.2017: Teološka fakulteta
Blaž Žabkar (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, področje Zakonska in družinska terapija) je doktorsko disertacijo z naslovom:
»Vloga očeta pri vzgoji, problematično vedenje otrok in relacijska družinska terapija«,
(mentorica: izr. prof. dr. Barbara Simonič)
 
javno zagovarjal dne 22. 11. 2017 ob 13:00 v predavalnici 5 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.
 
Komisija za zagovor doktorske disertacije:
prof. dr. Robert Petkovšek             (TEOF UL, predsednik)
doc. dr. Katarina Kompan Erzar (TEOF UL, članica)
izr. prof. dr. Robert Cvetek (TEOF UL, članica)
prof. dr. Zlatka Cugmas (PeF UM, zunanja članica)