Objavljeno: 4.12.2017 | Posodobljeno: 4.12.2017 | Dogodek: 1.12.2017

 

Mag. Matej Hedl (doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, področje Teologija) je doktorsko disertacijo z naslovom:

»Preskus vloge etike pripadnikov obveščevalnih služb v različnih političnih sistemih«

(mentor: prof. dr. Janez Juhant; somentor: prof. dr. Andrej Anžič)

 

javno zagovarjal dne 1. 12. 2017 ob 14:00 v predavalnici 2 Teološke fakultete UL, Poljanska 4, Ljubljana.

 

Komisija za zagovor doktorske disertacije:
  prof. dr. Robert Petkovšek  (TEOF UL, predsednik)

doc. dr. Peter Rožič (TEOF UL, član)

 

doc. dr. Roman Globokar (TEOF UL, član)

 

prof. dr. Andrej Anžič (FDŠ, zunanji član)