Edinost in dialog 73 (2018) 1-2

Edinost in dialog 73 (2018) 1-2

 

NASLOVNICA COVER

KAZALO TABLE OF CONTENTS

SODELAVCI IN SODELAVKE CONTRIBUTORS

 

Uvod Introduction

VINKO POTOČNIK

Študij teologije v Mariboru – drugič

The Study of Theology in Maribor – the Second Time

 

FANIKA KRAJNC-VREČKO

50 let enote Teološke fakultete v Mariboru (1968‒2018)

50 years of the Maribor Unit of the Faculty of Theology (1968–2018)

 

 

Razprave Articles

VINKO ŠKAFAR

Od zvezka Kraljestvo božje na Jutrovem do revije Edinost in dialog

From the Publication Kraljestvo božje na Jutrovem to the Journal Edinost in dialog

 

FRANC SMOLE

Izobraževanje študentov in izobražencev v Mariboru po drugem vatikanskem zboru do danes

Education of Students and Intellectuals in Maribor after the Second Vatican Council to Date

 

DRAGAN POTOČNIK

Kulturni utrip v Mariboru med svetovnima vojnama
Cultural Pulse in Maribor during World Wars

 

IVAN JANEZ ŠTUHEC

Ob rob zadnjim petdesetim letom teološkega študija v Mariboru

On the Sidelines of the Last Fifty Years of Theology Study in Maribor

 

ANTON STRES

Etika in Janžekovičev dialog z marksizmom 

Ethics and Dialogue with Marxism According to Janez Janžekovič

 

MAKSIMILIJAN MATJAŽ

Maksimilijan Držečnik – teolog in pastir koncilske prenove

Maksimilijan Držečnik – Theologian and Shepherd of the Consilium Renovation

 

SLAVKO KRAJNC

Raziskovalno in pedagoško delo predavatelja liturgike Karla Jaša

Research and Pedagogical Work of Liturgist Karel Jaš

 

CECILIJA OBLONŠEK

Liturgična glasba po drugem vatikanskem cerkvenem zboru in doprinos Gregorja Zafošnika v glasbeno zakladnico pokoncilske Cerkve na Slovenskem

Liturgical Music after Vatican Council II and Contribution of Gregor Zafošnik to Musical Treasure of Post-council Church in Slovenia

 

AVGUŠTIN LAH

Teologija v dialogu s človekom, ki mu služi

Theology in Dialogue with the Man it Serves

 

DENIS PONIŽ

Poezija Stanka Janežiča na presečiščih sodobne slovenske zgodovine

Stanko Janežič's Poetry at the Intersection of Modern Slovenian History

 

MARI JOŽE OSREDKAR

Vzgojitelji za »dialog« v 100 letih poučevanja teologije v Sloveniji

The Educators for »Dialogue« in 100 Years of Teaching Theology in Slovenia

 

ROBERTO TOMMASI

Veritatis gaudium, impulso per una teologia sulla frontiera

Veselje do resnice: spodbuda za teologijo na mejni črti

 

MARIA CARMELA PALMISANO

Apostolska konstitucija Veselje do resnice (Veritatis gaudium): papeževi izzivi in naš(a) odgovor(nost)

Apostolic Constitution The Joy of Truth (Veritatis Gaudium): the Pope’s Challenges and Our Response and Responsibility

 

ROBERT PETKOVŠEK

Veselje resnice in svetopisemski monoteizem

The Joy of Truth and Biblical Monotheism

 

Poročilo Report

 

MATEJA PEVEC ROZMAN

Slavnostna akademija ob 50-letnici Teološke fakultete v Mariboru

Solemn Academy on the Occasion of the 50th Anniversary of the Faculty of Theology in Maribor

 

SAMO SKRALOVNIK

Otvoritev biblične arheološke razstave Od puščave do mize

Opening of the Biblical Archaeological Exhibition From Desert to the Table

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem