prof. dr. Anton Štrukelj

Anton Štrukelj

Gostujoči profesor

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Anton Štrukelj, roj. 4. 1. 1952 v Dobu. Osnovna šola v Domžalah (1958-66), klasična gimnazija v Vipavi (1966-70). Po maturi 1970 vstop v bogoslovno semenišče in študij na Teološki fakulteti v Ljubljani, vmes vojaščina na Ohridu (1972-73). Duhovniško posvečenje 29. 6. 1976 v Ljubljani.

Službovanje: Duhovni pomočnik v Šentvidu-Lj. (1976-77), prefekt v Malem semenišču v Vipavi (1977-79), kaplan v Mengšu (1979-81), nadškofijski tajnik (1981), vicerektor Slovenskega papeškega zavoda v Rimu (1981-84), duhovni pomočnik v Šentvidu-Lj. (1984-90) in na Brdu pri Lukovici (1990-93), študijski prefekt v bogoslovnem semenišču v Lj. (1984-2002), župnik v Zapogah (2002-09), duhovni pomočnik v Mengšu (2009-15), duhovni pomočnik na Brezovici pri Ljubljani (2015-).

Doktorat na Teološki fakulteti v Ljubljani 1980 in magisterij iz vzhodne teologije na Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu 1984. Profesor dogmatične teologije od 1984 in več let predavatelj ekleziologije, ekumenizma in patrologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Gostujoči profesor po en cel semester v Fribourgu (1991), Luganu (1994) in Sankt Peterburgu (1998 in 1999). Član Mariological Society of America in več znanstvenih ustanov v Evropi. Številna predavanja na mednarodnih kongresih. Od 1997 do 2003 član Mednarodne teološke komisije v Rimu. Od 1993 do 2002 tajnik Slovenske škofovske konference.

Glavni in odgovorni urednik slovenske  izdaje Mednarodne katoliške revije Communio (od 1999; od 1991 član uredništva Communio-Kristjanova obzorja) in Izbranih spisov prof. Antona Strleta (4 zvezki), sourednik ekumenskega zbornika V edinosti ter član uredniškega odbora Bogoslovnega vestnika in Časopisa za teološka i međureligijska pitanja Katoličkog  bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Vrhbosnensia. Urednik dveh knjižnih zbirk pri založbi Družina. Urednik jubilejnega zbornika ob 75-letnici nadškofa Alojzija Šuštarja, Božjo voljo spolnjevati, MD Ce-Lj 1995. Koordinator in soprevajalec Katekizma katoliške Cerkve, Lj 1993, prevajalec Kompendija KKC, Lj 2006, soprevajalec Youcata, Mb 2011. - V slovenščino prevedel nad 30 knjig in nad 100 teoloških besedil. Njegove razprave so prevedene v 12 jezikov.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTRUKELJ, Anton. The purification of memory. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 3, str. 721-727. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Strukelj.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8020570], [SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

2. ŠTRUKELJ, Anton. The purification of memory. Communio, ISSN 0094-2065, Spring 2018, vol. 45, no. 1, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 8075354]

3. ŠTRUKELJ, Anton. Romano Guardini i Hans Urs von Balthasar : teologia i literatura we wzajemnej relacji. Communio : międzynarodowy przeglad teologiczny, ISSN 0208-7995, 2017, rok 37, nr. 4=200, str. 155-186. [COBISS.SI-ID 8144218]

4. ŠTRUKELJ, Anton. Oczyszczenie pamięci. Communio : międzynarodowy przeglad teologiczny, ISSN 0208-7995, 2016, rok 36, nr. 3=195, str. 67-76. [COBISS.SI-ID 8143962]

5. ŠTRUKELJ, Anton. Die Juden - "Unsere älteren Brüder". Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, ISSN 0208-7626, 2016, t. 23, str. 197-208. [COBISS.SI-ID 7573850]

6. ŠTRUKELJ, Anton. Leven in Christus : christelijke levensstaten centraal in de theologie van Hans Urs von Balthasar. Communio : internationaal katholiek tijdschrift, ISSN 2031-0110, 2015, [Jrg.] 40, nr. 3/4, str. 260-272. [COBISS.SI-ID 6988890]


1.02 Pregledni znanstveni članek

7. ŠTRUKELJ, Anton. Ekumenska misel Franca Perka. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 4, str. 981-992. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Strukelj.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8043354], [SNIP]

8. ŠTRUKELJ, Anton. Ekumenizem Justina Popovića : kako je veliki srbski pravoslavni teolog gledal na ekumenski dialog? = The oecumenical comprehension of Justin Popović : in what way does the great Serbian Orthodox theologian the oecumenical dialogue?. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 97-105. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Strukelj.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y28WJQC1. [COBISS.SI-ID 7545946]


1.04 Strokovni članek

9. ŠTRUKELJ, Anton. Sv. papež Janez Pavel II. in kardinal Hans Urs von Balthasar. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2020, letn. 30, [št.] 2, str. 185-208. [COBISS.SI-ID 18433283]

10. ŠTRUKELJ, Anton. Entdeckung der Kirche : Romano Guardinis Ausweg aus der Glaubenskrise. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2020, nr. 1, str. 16-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8277338]

11. ŠTRUKELJ, Anton. Privlačnost krajev Marijinih prikazovanj : kaj pravi Vatikan o priljubljenih Marijinih romarskih središčih?. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2019, leto 53, [št.] 5, str. 19-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 8205914]

12. ŠTRUKELJ, Anton. Romano Guardini i Hans Urs von Balthasar : teologija i književnost u dijalogu. Communio : međunarodni katolički časopis, ISSN 1847-6465, 2019, god. 45, br. 135, str. 94-107. [COBISS.SI-ID 8206938]

13. ŠTRUKELJ, Anton. Theologie und Literatur in Zwiesprache : Romano Guardini und Hans Urs von Balthasar. Internationale katholische Zeitschrift Communio, ISSN 1439-6165, Jul.-Aug. 2019, jg. 48, [Nr.] 4, str. 421-437. [COBISS.SI-ID 8251994]

14. ŠTRUKELJ, Anton. De zuivering van het geheugen. Communio : internationaal katholiek tijdschrift, ISSN 2031-0110, 2018, jrg. 43, nr. 1, str. 13-19. [COBISS.SI-ID 7845722]

15. ŠTRUKELJ, Anton. "Očiščenje spomina". Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2018, letn. 28, [št.] 1, str. 31-37. [COBISS.SI-ID 7841370]

16. ŠTRUKELJ, Anton. "Čišćenje sjećanja". Communio : međunarodni katolički časopis, ISSN 1847-6465, 2018, god. 44, br. 131, str. 107-111. [COBISS.SI-ID 7864410]

17. ŠTRUKELJ, Anton. "La purification de la mémoire". Communio : revue catholique internationale, ISSN 0338-781X, mars-avril 2018, [Vol.] 43, no. 256, str. 69-75. [COBISS.SI-ID 7864666]

18. ŠTRUKELJ, Anton. Das göttliche Charakter ehelicher Treue. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2018, nr. 1, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 7803738]

19. ŠTRUKELJ, Anton. Die Gottesmutter lädt uns ein, ihr zu helfen!. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2018, nr. 5, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 7870298]

20. ŠTRUKELJ, Anton. Die Reinigung des Gedächtnisses : Rückblick auf die Vergebungsbitte der Kirche im Jubiläumsjahr 2000. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2018, nr. 6, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7898202]

21. ŠTRUKELJ, Anton. Hommage papežu Benediktu XVI. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2017, letn. 27, [št.] 1, str. 85-93. [COBISS.SI-ID 7587162]

22. ŠTRUKELJ, Anton. Pomen izročila in cerkvenih očetov. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2017, letn. 27, [št.] 2, str. 127-142. [COBISS.SI-ID 7670874]

23. ŠTRUKELJ, Anton. Papež Frančišek in patriarh Kiril : ob zgodovinskem srečanju prvega in tretjega Rima na Kubi. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2016, leto 49, št. 2, str. 26-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 7201370]

24. ŠTRUKELJ, Anton. Božje usmiljenje - vir upanja. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2016, letn. 26, [št.] 1, str. 62-75. [COBISS.SI-ID 7171418]

25. ŠTRUKELJ, Anton. Hvaljeno bodi presveto Jezusovo Srce!. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2016, letn. 26, [št.] 3, str. 295-299. [COBISS.SI-ID 7354202]

26. ŠTRUKELJ, Anton. Posvetitev Mariji. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2016, letn. 26, [št.] 3, str. 300-304. [COBISS.SI-ID 7353946]

27. ŠTRUKELJ, Anton. Božič z blaženim Alojzijem Grozdetom. Jaslice : revija Društva ljubiteljev jaslic, ISSN 2670-7861, dec. 2016, leto 16, št. 20, str. 9-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7516506]

28. ŠTRUKELJ, Anton. Božja svetost - vir življenja in svetosti. Stopinje, 2017, letn. 46, str. 56-59. [COBISS.SI-ID 7846490]

29. ŠTRUKELJ, Anton. De Heer als rechter en redder. Communio : internationaal katholiek tijdschrift, ISSN 2031-0110, 2015, jrg. 40, nr. 6, str. 449-456. [COBISS.SI-ID 7131738]

30. ŠTRUKELJ, Anton. Prizadevanja prof. dr. Antona Strleta za sveto teologijo. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2015, letn. 25, [št.] 2, str. 142-154. [COBISS.SI-ID 6928730]

31. ŠTRUKELJ, Anton. Bl. mati Terezija in ubogi. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2015, letn. 25, [št.] 3, str. 308-312. [COBISS.SI-ID 7014490]

32. ŠTRUKELJ, Anton. "Fürchte dich nicht, du kleine Herde". Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2015, nr. 1, str. 16-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 6783578]

33. ŠTRUKELJ, Anton. Vorsitz der Liebe : Plädoyer für eine angemessene Einstellung zum Papsttum. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2015, nr. 4, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 6915162]

34. ŠTRUKELJ, Anton. Die Fruchtbarkeit des Loslassens : das "Jawort" Marias als höchstes Vorbild für christliches Leben. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2015, nr. 5, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 6915418]

35. ŠTRUKELJ, Anton. Heilige sind kirchlich gesinnte Menschen : Betrachtung zum Hochfest Allerheiligen. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2015, nr. 11, str. 24-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 7054426]


1.05 Poljudni članek

36. ŠTRUKELJ, Anton. Drinske mučenice - blago vjere. Drinske mučenice : informativni bilten Vicepostulature, ISSN 1847-3210, 2018, [Leto] 10, br. 18, str. 11-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7826522]

37. ŠTRUKELJ, Anton. Blaženi Alojzij Grozde pri Kraljici miru na Kureščku : sprejem relikvij mučenca Grozdeta na Kureščku. Glasnik Kraljice miru, jul./avg. 2018, letn. 35, [št.] 4, str. 12-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7973978]

38. ŠTRUKELJ, Anton. Božji projekt : stvarstvo. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete, ISSN 2350-5931. [Tiskana izd.], jun. 2018, letn. 20, št. 1, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 7898714]

39. ŠTRUKELJ, Anton. Das Geschenk des Humors : befreiende Antwort auf Kritik und Lieblosigkeit. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2015, nr. 7, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 6989146]

40. ŠTRUKELJ, Anton. Anton Strle (1915-2003) : ob 100-letnici rojstva božjega služabnika Antona Strleta. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2015, str. 220-223, fotogr. [COBISS.SI-ID 6747994]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

41. ŠTRUKELJ, Anton. Božje milosrđe - izvor nade. V: RAGUŽ, Ivica (ur.), ŠOKČEVIĆ, Šimo (ur.). O Božjem milosrđu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija o milosrđu održanog 22. travnja 2016. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (Biblioteka Diacovensia). Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet. 2016, str. 107-114. [COBISS.SI-ID 7537498]

42. ŠTRUKELJ, Anton. Gorečnost za sveto teologijo v spisih božjega služabnika Antona Strleta. V: Božji služabnik Anton Strle : z geslom "Povsod Boga"!. Brezje: Frančiškanski Marijanski center Slovenije. [2015], str. 25-52. [COBISS.SI-ID 6940506]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

43. ŠTRUKELJ, Anton. "Praznik brez zatona". V: KONCILIJA, Rudi (ur.). Za vzpon vere. Ljubljana: Nadškofijski referat za versko izobraževanje odraslih. 2015, str. 3-19. [COBISS.SI-ID 7035738]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

44. ŠTRUKELJ, Anton. Jezus Kristus absolutni Gospodar zgodovine. V: LAVRIČ, Ana (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris. 2019, str. 25-38. [COBISS.SI-ID 8114266]

45. ŠTRUKELJ, Anton. Klečeča teologija. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, (Znanstvena knjižnica, 72). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 276-287, ilustr. [COBISS.SI-ID 8302682]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

46. ŠTRUKELJ, Anton. Einführung. V: SCHMEMANN, Alexander. Das Gebet Ephräms des Syrers, (Beten heute, 20). Einsiedeln; Freiburg im Br.: Johannes. cop. 2019, str. 7-32. [COBISS.SI-ID 8252762]

47. ŠTRUKELJ, Anton. Božji služabnik Anton Strle (1915-2003). V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, (Znanstvena knjižnica, 72). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 155-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 8301914]

48. ŠTRUKELJ, Anton. Schönheit und Heiligkeit in der Theologie : Hommage an Papst Benedikt XVI. aus slowenischer Sicht. V: HEIM, Maximilian Heinrich (ur.), BUCHMÜLLER, Wolfgang Gottfried (ur.). Hommage an Papst Benedikt XVI. : Aufsätze und Essays. Heiligenkreuz im Wienerwald: Be&Be. 2018, str. 119-126. [COBISS.SI-ID 7865690]

49. OTRIN, Blaž, ŠTRUKELJ, Anton. Anton Vovk. V: Zeugen für Gott : Glauben in kommunistischer Zeit. Münster: Aschendorf, 2015, str. 141-152, ilustr. [COBISS.SI-ID 7068506]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

50. ŠTRUKELJ, Anton. Doživeta Cerkev : Peter Henrici. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2019, letn. 29, [št.] 3, str. 226-227. [COBISS.SI-ID 8195674]

51. ŠTRUKELJ, Anton. Damir Globočnik, Marija Pomagaj na Brezjah, Layerjeva Marija Pomagaj in pričevanja o romanjih na Brezje, Romar, 2019, 432 strani. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 6, str. 67-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 8249690]

52. ŠTRUKELJ, Anton. Simon Malmenvall : Oblikovanje kulture Kijevske Rusije v luči pojmovanja zgodovine odrešenja, doktorska disertacija, mentor: Anton Štrukelj, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018. 384 + XXIII str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 3, str. 874-875. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8059482], [SNIP]

53. ŠTRUKELJ, Anton. Das Unbefleckte Herz Mariens wird siegen. Kirche heute : Aufbruch der Kirche in eine neue Zeit, ISSN 0946-5804, 2017, nr. 7, str. 23, ilustr. [COBISS.SI-ID 7738970]

54. ŠTRUKELJ, Anton. Janez Ferkolj, Prenova iz izvira: kardinal Henri de Lubac kot interpret cerkvenih očetov in živega izročila .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 709-710. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Strukelj.pdf. [COBISS.SI-ID 7578202], [SNIP]

55. ŠTRUKELJ, Anton. Dalibor Kraljik, The notion of communio in the theology of Joseph Ratzinger/Benedict XVI: an eucharistic theology .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 731-733. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Kraljik.pdf. [COBISS.SI-ID 7582298], [SNIP]

56. ŠTRUKELJ, Anton. Peter Nastran, Trinitaričnost krščanske molitve .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 741-742. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Nastran.pdf. [COBISS.SI-ID 7583834], [SNIP]

57. ŠTRUKELJ, Anton. 25 let revije Communio : uvodnik. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2016, letn. 26, [št.] 2, str. 105-108. [COBISS.SI-ID 7265114]


1.20 Predgovor, spremna beseda

58. ŠTRUKELJ, Anton. Zahvala. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Janez Zupet : življenje, posvečeno Besedi : spominski zbornik. Ljubljana: Salve: Celjska Mohorjeva založba: Društvo Mohorjeva družba. 2019, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 8206170]

59. ŠTRUKELJ, Anton. Spremna beseda. V: SHEEN, Fulton J. Prva ljubezen sveta. Ljubljana: Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov. 2019, str. 237-242. [COBISS.SI-ID 8246618]

60. ŠTRUKELJ, Anton. Uvodnik: Krivda in odpuščanje. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2018, letn. 28, [št.] 1, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 7840602]

61. ŠTRUKELJ, Anton. Predislovie k ruskomu izdaniju. V: SPEYR, Adrienne von. Raba Gospodnja : kniga o Marii, (Serija Sovremennoe bogoslovie). Moskva: BBI, 2017, str. VII-X. [COBISS.SI-ID 7433306]

62. ŠTRUKELJ, Anton. Spremna beseda. V: KRAŠEVEC, Aljaž. Teologija križa pri škofu Gregoriju Rožmanu. 1. ponatis. Nova vas: samozal. A. Kraševec. 2016, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 7202394]

63. ŠTRUKELJ, Anton. Spremna beseda profesorja dr. Antona Štruklja. V: POVŠNAR, Ivan. Spoznanje Boga bo všeč tvoji duši : (po Prg 2, 10) : 243 nedeljskih in prazničnih premišljevanj (homilij - pridig) ter drugih premišljevanj, Bogoslužno leto C. Ljubljana: Salve. 2015, str. 7. [COBISS.SI-ID 7081562]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

64. ŠTRUKELJ, Anton. Svetniki - naši "veleposlaniki". Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. jan. 2017, letn. 66, št. 5, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7546714]

65. ŠTRUKELJ, Anton. Oznanilo upanja in miru. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. maj 2017, letn. 66, št. 21, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7638618]

66. ŠTRUKELJ, Anton. "Brata sva!". Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. feb. 2016, letn. 65, št. 8, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7146842]

67. ŠTRUKELJ, Anton. Tihi čudeži. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 22. maj 2016, letn. 65, št. 21, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7253082]


1.22 Intervju

68. ŠTRUKELJ, Anton (intervjuvanec). Anton Štrukelj : "vsak človek potrebuje praznike.". Barjanski list : glasilo Občine Brezovica, 2016, [Št.] 3, str. 12-13, fotogr. [COBISS.SI-ID 7211354]


1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

69. ŠTRUKELJ, Anton, NORČIČ, Mateja, BOROVNJAK, Leja. Janez Zupet : bibliografija : 1978-2016. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Janez Zupet : življenje, posvečeno Besedi : spominski zbornik. Ljubljana: Salve: Celjska Mohorjeva založba: Društvo Mohorjeva družba. 2019, str. 357-377. [COBISS.SI-ID 8206682]

70. ŠTRUKELJ, Anton (avtor, urednik), NORČIČ, Mateja (avtor, urednik), BOROVNJAK, Leja (avtor, urednik). Janez Zupet - bibliografija 1978-2016. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2016, letn. 26, [št.] 2, str. 189-208. [COBISS.SI-ID 7266906]


1.25 Drugi sestavni deli

71. ŠTRUKELJ, Anton. Sveci i mučenici - najvažniji komentar evanđelja. Drinske mučenice : informativni bilten Vicepostulature, ISSN 1847-3210, 2019, god. 11, br. 20, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8106842]

72. ŠTRUKELJ, Anton. Hišni blagoslov 20+C+M+B+19 : črke označujejo stavek Christus mansionem benedicat - Kristus naj blagoslovi prebivališče. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 6. jan. 2019, letn. 68, št. 1, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8057946]

73. ŠTRUKELJ, Anton. Pridiga pri sv. maši v Horjulu : Horjul, 30. 3. 2016. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Janez Zupet : življenje, posvečeno Besedi : spominski zbornik. Ljubljana: Salve: Celjska Mohorjeva založba: Društvo Mohorjeva družba. 2019, str. 197-202. [COBISS.SI-ID 8206426]

74. ŠTRUKELJ, Anton (prevajalec). Križev pot. V materini šoli : glasilo Bernardove družine, ISSN 1854-4053, 2019, leto 34, [št.] 5, str. 15-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8144730]

75. ŠTRUKELJ, Anton. Euharistija i mučeništvo. Drinske mučenice : informativni bilten Vicepostulature, ISSN 1847-3210, 2018, god. 10, br. 19, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7951450]

76. ŠTRUKELJ, Anton. V srcu Boga : čudovita prenova človekovega dostojanstva. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2018, letn. 67, št. 3, str. 7. [COBISS.SI-ID 7818074]

77. ŠTRUKELJ, Anton. Zadnji kristjani v Siriji. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2018, letn. 67, št. 14/15, str. 12. [COBISS.SI-ID 7863642]

78. ŠTRUKELJ, Anton. Sveta Trojica - Grozdetova krona. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 27. maj 2018, letn. 67, št. 22, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7882074]

79. ŠTRUKELJ, Anton. Človek sreče in upanja : duhovnik je srečal Jezusa Kristusa in se ga je naučil ljubiti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 24. jun. 2018, letn. 67, št. 26/27, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7891034]

80. ŠTRUKELJ, Anton. Advent - čas dobrote in lepote. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. dec. 2017, letn. 66, št. 49, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7760986]

81. ŠTRUKELJ, Anton. Ali zares spoznamo Gospoda? : vol in osel ob jaslicah. Jaslice : revija Društva ljubiteljev jaslic, ISSN 2670-7861, dec. 2017, leto 17, št. 21, str. 7-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 7805786]

82. ŠTRUKELJ, Anton. Stiški menih Anton Nadrah - Božji prijatelj. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Lux in tenebris lucet : jubilejni zbornik ob 80-letnici opata dr. Antona Nadraha OCist.. Stična: Cistercijanska opatija; Ljubljana: Salve. 2017, str. 139-141. [COBISS.SI-ID 7601242]

83. ŠTRUKELJ, Anton. Božja svetost - vir življenja in svetosti. Stopinje, 2017, letn. 46, str. 56-59. [COBISS.SI-ID 7951706]

84. ŠTRUKELJ, Anton. Slava presvetom srcu Isusovom : propovijed. V: 16. hodočašće u svetište presvetog srca Isusovog : Hall u Tirolu, Austrija, 26.-28. kolovoza 2016. [S. l.: s. n. 2016?], str. 23-27. [COBISS.SI-ID 7552090]

85. PIRIH, Metod, ŠTRUKELJ, Anton, BIZJAK, Jurij, PUCIHAR BALANT, Tina, KREČIČ, Martina, ANŽEL, Vladimir, FORTUNA, Daniel. Poslovilni govori za Janeza Zupeta. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2016, letn. 26, [št.] 2, str. 173-188. [COBISS.SI-ID 7267418]

86. ŠTRUKELJ, Anton. Pravičnost in milost. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. apr. 2016, letn. 65, št. 14, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7193178]

87. ŠTRUKELJ, Anton. Msgr. prof. Janez Zupet : in memoriam. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 10. apr. 2016, letn. 65, št. 15, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 7193690]

88. ŠTRUKELJ, Anton. Od Triglava do Ohrida : srečanje novomašnikov iz leta 1976. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 22. maj 2016, letn. 65, št. 21, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 7260506]

89. ŠTRUKELJ, Anton. Dve vrsti žalosti : peto duhovno delo usmiljenja: žalostne tolažiti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 12. jun. 2016, letn. 65, št. 24, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7303770]

90. ŠTRUKELJ, Anton. Lob sei dem Heiligsten Herzen Jesu : Predigt bei der 16. Herz-Jesu-Wallfahrt in Hall in Tirol am 27. August 2016. Gottgeweiht : Zeitschrift zur Vertiefung geistlichen Lebens, ISSN 1013-4417, 2016, jg. 29, nr. 4, str. 75-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 7423322]

91. FRANCISCUS, KAREKIN, ŠTRUKELJ, Anton. Skupna izjava papeža Frančiška in Karekina II. v Ečmiadzinu. Radio Vatikan : glas papeža in Cerkve v dialogu s svetom. [Slovenska izd.], 26. jun. 2016. http://sl.radiovaticana.va/news/2016/06/26/skupna_izjava_pape%C5%BEa_fran%C4%8Di%C5%A1ka_in_karekina_ii_v_e%C4%8Dmiadzinu/1240327. [COBISS.SI-ID 7314266]

92. ŠTRUKELJ, Anton. Msgr. prof. Janez Zupet (DMZ - LJ). Sporočila slovenskih škofij, 1. maj 2016, letn. 35, št. 5, str. 108-109. [COBISS.SI-ID 7227994]

93. ŠTRUKELJ, Anton. Pomen češčenja Božje Matere za našo vernost. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore, ISSN 1581-7342, 2016, leto 21, št. 1, str. 5-12, ilustr., 2016, leto 21, št. 2, str. 10-13. [COBISS.SI-ID 7230298]

94. ŠTRUKELJ, Anton. Vol in osel ob jaslicah. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore, ISSN 1581-7342, 2016, leto 21, št. 3, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7516250]

95. ŠTRUKELJ, Anton. Pomen češčenja Božje Matere za našo vernost. V materini šoli : glasilo Bernardove družine, ISSN 1854-4053, apr. 2016, leto 31, [št.] 4, str. 6-9, ilustr., maj 2016, leto 31, [št.] 5, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 7231322]

96. ŠTRUKELJ, Anton. Razlaga bogoslužja vzhodne liturgije. Zvonček : župnija Brezovica, 2016, št. 1, str. [6-7]. [COBISS.SI-ID 7120218]

97. ŠTRUKELJ, Anton. Prizadevanje prof. dr. Antona Strleta za sveto teologijo. Communio : mednarodna katoliška revija, ISSN 1408-9580, 2015, letn. 25, št. 2, str. 142-154. [COBISS.SI-ID 296677120]

98. ŠTRUKELJ, Anton. Upanje in naloga : na simpoziju obravnavali govore Benedikta XVI. o politiki. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 6. dec. 2015, letn. 64, št. 49, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 7210842]

99. ŠTRUKELJ, Anton. Po križu k Luči. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore, ISSN 1581-7342, 2015, leto 20, št. 1, str. 10-17, ilustr., 2015, leto 20, št. 2, str. 10-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 6899546]

100. ŠTRUKELJ, Anton. Marija, Mati usmiljenja. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore, ISSN 1581-7342, 2015, leto 20, št. 3, str. 5-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 7119706]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

101. ŠTRUKELJ, Anton. Zaufanie odwaga bycia chrześcijaninem, (Theologia Radomiensis, tom XIV). Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej, 2019. 340 str. ISBN 978-83-61147-39-8. [COBISS.SI-ID 8144474]

102. ŠTRUKELJ, Anton. Život iz punine vjere : teologija kršćanskih staleža u Hansa Ursa von Balthasara, (Polazišta, sv. 77). Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2017. 450 str. ISBN 978-953-11-1018-1. [COBISS.SI-ID 7795290]

103. ŠTRUKELJ, Anton. Žizn' v polnote very : bogoslovie činov hristianskoj Cerkvi u Hansa Ursa fon Bal'tazara. Moskva: Izdatel'stvo franciskancev, 2016. 317 str. ISBN 978-5-89208-128-3. [COBISS.SI-ID 7626842]

104. ŠTRUKELJ, Anton. Leben aus der Fülle des Glaubens : Theologie der christlichen Stände bei Hans Urs von Balthasar. 2. Aufl. Ljubljana: Spes, 2015. 366 str. ISBN 978-961-6621-17-5. [COBISS.SI-ID 280565760]


2.02 Strokovna monografija

105. ŠTRUKELJ, Anton (avtor, prevajalec). Kneeling theology. Ljubljana: CH4, 2018. 352 str. ISBN 978-961-288-319-5. [COBISS.SI-ID 294074112]

106. OTRIN, Blaž, ŠTRUKELJ, Anton. Archbishop Anton Vovk : the servant of God. 2nd ed. Ljubljana: Družina, 2017. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0414-9. [COBISS.SI-ID 290095872]

107. OTRIN, Blaž, ŠTRUKELJ, Anton (avtor, prevajalec). Erzbischof Anton Vovk : der Diener Gottes. 2. Aufl. Ljubljana: Družina, 2017. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0413-2. [COBISS.SI-ID 290095104]

108. OTRIN, Blaž, ŠTRUKELJ, Anton. Nadškof Anton Vovk : božji služabnik. 2. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0400-2. [COBISS.SI-ID 289796352]

109. ŠTRUKELJ, Anton. Zaupanje in pogum, (Zbirka Luč sveta, knj. 23). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 391 str. ISBN 978-961-04-0194-0. [COBISS.SI-ID 279724544]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

110. ŠTRUKELJ, Anton. Od slike do besede, (Od slike do besede). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. http://avdio.ognjisce.si/share/osdb_2018_10_23_Strukelj_Guardini.mp3. [COBISS.SI-ID 8010842]

111. ŠTRUKELJ, Anton. Romano Guardini, (Od slike do besede). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. https://avdio.ognjisce.si/share/osdb_2018_09_25_Romano_Guardini. [COBISS.SI-ID 8010586]

112. FRANK, Peter, GABERŠČEK, Silvester (diskutant), ŠTRUKELJ, Anton (diskutant). Duhovne vezi med Slovenijo in Rusijo, (Sledi večnosti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://ars.rtvslo.si/2016/07/duhovne-vezi-med-slovenijo-in-rusijo/. [COBISS.SI-ID 7684954]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 24. 06. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji.

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem