doc. dr. Bogdan Dolenc

Bogdan Dolenc

Profesor pri Katedri za osnovno bogoslovje in dialog

bogdan.dolenc@teof.uni-lj.si
01 434 58 46

Govorilne ure:

Ljubljana: torek 13:00 - 13:45
Maribor: po dogovoru
Kabinet: 222

Izvajanje predmetov:

Nauk o Cerkvi, Zgodovina teološke misli (izbirni), Krščanske Cerkve in ekumensko gibanje (izbirni), Vprašljive in patološke oblike religioznosti (izbirni), Medkonfesionalni in verski dialog (izbirni), Nova verska in cerkvena gibanja, Glavne teme duhovnosti pravoslavnih in protestantskih Cerkva

Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Doc. dr. Bogdan Dolenc (r. 1953) je po maturi na državni gimnaziji Poljane v Ljubljani študiral teologijo na ljubljanski Teološki fakulteti (diploma 1979, magisterij 1981). Študij dogmatike je nadaljeval na Papeški univerzi Urbaniani v Rimu in 1985 dosegel doktorat iz teologije. Pastoralno je deloval kot kaplan v Grosupljem (1979-1981) in v Novem mestu-Kapitelj (1985-1987). Delo na fakulteti je začel kot visokošolski predavatelj za osnovno in ekumensko teologijo, od 1995 je docent za to področje, nazadnje kot docent za religiologijo in religijsko antropologijo. En mandat je bil prodekan za študijske zadeve (2000-2002), dva mandata predstojnik katedre za Osnovno bogoslovje in dialog (2003-2009). Leta 1991 je bil povabljen kot »adiutor« (teološki izvedenec) na posebno škofovsko sinodo o Evropi v Vatikanu. Predaval je na več simpozijih v organizaciji Slovenske teološke akademije v Rimu o pomembnih osebnostih iz slovenske cerkvene zgodovine (A. B. Jeglič, T. Hren, F. Baraga, L. Ehrlich, F. Grivec, A. Vovk, P. Trubar). Kot gost je predaval na teoloških fakultetah v Lublinu, Regensburgu, Gradcu, Beogradu in Rijeki ter na teološki akademiji v Aigenu (Avstrija). Prevedel je več daljših besedil cerkvenih dokumentov (serija Cerkveni dokumenti) in vrsto člankov za revijo Communio - Kristjanova obzorja. Raziskovalno in organizacijsko je dejaven predvsem na področju ekumenizma, religiologije in ekumenske teologije. V letih 1993-1999 je imel okoli 90 krajših avtorskih prispevkov na Televiziji Slovenija (Ozare).

»World« and the Christian Attitude to it according to the Sermons of John Henry Cardinal Newman«, Ljubljana 1995.

Cerkev (traktat o Cerkvi v Priročniku dogmatične teologije II.), Družina, Ljubljana 2003,27-152.

Sejalec na ozarah, Družina, Ljubljana 1999.

Christianity between exclusivism and inclusivism - discussing the axiom Extra ecclesiam nulla salus. Research in social change 1(2009) 5-18.

Glavne zadaće i glavne poteškoće na koje danas nailazi Ekumensko vijeće Crkava. Riječ. teol. časopis 18(2010) 667-684.

Newman's Essay on the Development of Christian Doctrine - its Genesis and its Enduring Relevance. Bogoslovni vestnik 71(2011) 525-541.

Pregovori v Svetem pismu, V: JESENŠEK, Vida (ur.), BABIČ, Saša (ur.). Več glav več ve : frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana 2014, 42-60.

Sodelovanje pri  projektu Religija in nasilje, ki ga je vodil prof. dr. Drago K. Ocvirk (2003-2005)

Obvestilo o pričetku predavanj pri prf (16.2.2018)

Spoštovani študentje,

dr. Bogdan Dolenc sporoča, da boste s predavanji pri predmetu Nauk o Cerkvi pričeli v ponedeljek, dne 26. 2. 2018 ob 8.00.

Lepo pozdravljeni,

Referat za študentske zadeve Enote v Mariboru

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem