prof. dr. Bogdan Kolar

Bogdan Kolar

Profesor pri Katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo

bogdan.kolar@teof.uni-lj.si
01 43 45 826

Govorilne ure:

LJUBLJANA

petek od 11.00 - 12.00 

kabinet 213 


MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:
 • Izbrane teme iz zgodovine Cerkve na Slovenskem
 • Reformacija v Evropi in na Slovenskem
 • Zgodovina Cerkve I.
 • Zgodovina Cerkve II. 
 • Zgodovina Cerkve na Slovenskem
 • Izbrane teme iz zgodovine redovništva
 • Duhovna gibanja v zgodovini Cerkve
 • Angleška teološka terminologija
 • Redovne skupnosti v zgodovine Cerkve na Slovenskem (III. stopnja)
 • Vloga Cerkve v slovenski izseljenski zgodovini (III. stopnja)
 • Razvoj cerkvenih struktur (III. stopnja)
Obvestila (3)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Dr. Bogdan Kolar (* 1954) je po študiju teologije na Universita' Pontificia Salesiana v Rimu (diploma leta 1980) študij nadaljeval na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Iz zgodovine in angleškega jezika je diplomiral leta 1984. Magistrski in nato doktorski študij je nadaljeval na Teološki fakulteti v Ljubljani, Katedra za zgodovino Cerkve, kjer je leta 1994 doktoriral. Od leta 1983 do 1997 je poučeval na Gimnaziji Želimlje. Bil je vodja arhiva nadškofije v Ljubljani (med letom 1987 in 2000). Leta 1994 je bil izvoljen za asistenta pri Katedri za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti, leta 1997 za docenta, leta 2002 za izrednega in leta 2009 za rednega profesorja. V študijskem letu 2003-04 je bil gostujoči raziskovalec (visiting scholar) na Graduate Theological Union, Berkeley, California. Dva mandata (od 2004 do 2008) je bil dekan fakultete. Bil je predstojnik Katedre za zgodovino Cerkve in patrologijo (od 2009 do 2019) ter predstojnik Inštituta za zgodovino Cerkve (od 2013 do 2019)..Od leta 2013 je urednik publikacije Acta ecclesiastica Sloveniae, ki jo izdaja isti inštitut.  - Bogdan Kolar (b. 1954), full professor of Church history, graduated at the Salesian Pontifical University in Rome (1980). He was a teacher at the Salesian High School at Želimlje and continued his studies of history and English at the University of Ljubljana (graduation in 1984). In 1988 he received his Master of Arts degree in Theology and in 1994 his Ph.D., with a specialization in Church history. From 1987 to 2000 he was in charge of the Archdiocesan Archives in Ljubljana and a member of various Church commissions. Since 1994 he has been a teacher at the University of Ljubljana, School of Theology (assistant teacher until 2002, associate professor 2002 and full professor since 2009). Between 2004 and 2008 he was Dean of the School of Theology at the University of Ljubljana. He was head of the Department of Church history and Patrology (2009-19) and of the Institute for Church History (2013-19). Since 2013, he has been editor of the periodical Acta ecclesiastica Sloveniae, published by the same Institute.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOLAR, Bogdan. Novi izzivi za redovništvo v 19. stoletju in posebej za manjše brate = New challenges for religious orders and particularly for the Franciscans at the beginning of the 19th century. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 937-954. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Kolar.pdf, doi: 10.34291/BV2019/04/Kolar. [COBISS.SI-ID 8266586], [SNIP, WoS do 11. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. KOLAR, Bogdan. Novi izzivi in nove naloge za Cerkev ob koncu prve svetovne vojne na socialnem področju. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2019, letn. 19, št. 2, str. 575-598, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2019-2-18-Kolar%20%28scopus%29.pdf, doi: 10.32874/SHS.2019-18. [COBISS.SI-ID 1601925], [SNIP, Scopus do 30. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. KOLAR, Bogdan. Odpravnik poslov mons. Silvio Oddi in katoliška Cerkev v Sloveniji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 557-590. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Kolar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7998298], [SNIP]

4. KOLAR, Bogdan. Sokol Kraljevine Jugoslavije in ustvarjanje napetosti : primer župnije Koprivnik v Bohinju. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 3, str. 729-744. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Kolar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8020826], [SNIP, WoS do 27. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. KOLAR, Bogdan. Šolske sestre med slovenskimi izseljenci v Egiptu. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966. [Tiskana izd.], 2018, letn. 89 = n. v. 54, zv. 3, str. 145-168. [COBISS.SI-ID 8016218]

6. KOLAR, Bogdan. Mirovne pobude papeža Benedikta XV. in odmevi na Slovenskem. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2018, letn. 18, št. 2, str. 443-468, 607, ilustr. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2018-2, doi: DOI 10.32874/SHS.2018-17. [COBISS.SI-ID 1574789], [SNIP]

7. KOLAR, Bogdan. Prispevek cerkvenih ustanov pri izobraževanju mladih s težavami na začetku 20. stoletja = The contribution of church institutions to the education of young people with difficulties in the early 20th century. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, ISSN 1318-6728, 2018, letn. 27 = 51, št. 3, str. 39-60. [COBISS.SI-ID 514162028]

8. KOLAR, Bogdan. Škof dr. Gregorij Rožman in duhovnik Vladimir Kozina. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Miscellanea, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 38). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, [Št.] 38, str. 338-360. [COBISS.SI-ID 7454810]

9. KOLAR, Bogdan. Slovenski cerkveni tisk o sv. Janezu Bosku do leta 1888. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 613-625. [COBISS.SI-ID 7165018], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 12. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

10. KOLAR, Bogdan. Posledice prve svetovne vojne na cerkveno življenje v lavantinski škofiji. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 37). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, št. 37, str. 214-266. [COBISS.SI-ID 7077210]


1.02 Pregledni znanstveni članek

11. KOLAR, Bogdan. Srednjeveški potopisi manjših bratov kot zgodovinski vir = Medieval travel journals of Franciscan friars as a historic source. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 2, str. 231-248. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Kolar.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/02/Kolar. [COBISS.SI-ID 11041795]

12. KOLAR, Bogdan. Univerza v Ljubljani in njen učitelj dr. Josip Srebrnič. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, št. 41, str. 165-194. [COBISS.SI-ID 8212058]

13. KOLAR, Bogdan. Regens nuntiaturae mons. Joseph Patrick Hurley in katoliška Cerkev v Sloveniji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 7-38. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Kolar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7711066], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

14. KOLAR, Bogdan. Reformna prizadevanja v Cerkvi ob začetku reformacije = Reform endeavours in the Catholic Church on the Eve of the Reformation. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 37-53. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/72/Kolar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-3MC9UEVN. [COBISS.SI-ID 7811674]

15. KOLAR, Bogdan. Dnevnik škofa Jegliča - kot zgodovinski vir. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 143-151. [COBISS.SI-ID 7246682], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

16. KOLAR, Bogdan. Prva svetovna vojna in njen vpliv na življenje Cerkve. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 37). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, št. 37, str. 17-22. [COBISS.SI-ID 7075930]

17. KOLAR, Bogdan. Slovenian members of religious orders and communities in the United States as a link between the Catholic community in Slovenia and in the United States. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2015, letn. 15, št. 1, str. 105-126, 239, ilustr. [COBISS.SI-ID 1377157], [SNIP]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

18. KOLAR, Bogdan. Dr. Josip Srebrnič (1876.-1966.) - učitelj teologije v Gorici in v Ljubljani. V: MEDVED, Marko (ur.), VELČIĆ, Franjo (ur.). Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić (1876. - 1966.) : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem povodom 50. obljetnice smrti, (Analecta croatica christiana, sv. 48). Rijeka: Teologija u Rijeci; Krk: Krčka biskupija; Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2017, str. 7-32. [COBISS.SI-ID 7826010]

19. KOLAR, Bogdan. Il santo per il nostro tempo : l'immagine di don Bosco tra gli Sloveni fino al 1934. V: LOPARCO, Grazia (ur.). Percezione della figura di don Bosco all'esterno dell'opera salesiana dal 1879 al 1965 : atti del 6. Convegno Internazionale di Storia dell'Opera Salesiana, Torino, 28. ottobre-1. novembre 2015, (Studi, 8). Roma: LAS. cop. 2016, str. 49-69. [COBISS.SI-ID 7534426]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. KOLAR, Bogdan. Srednjeveški potopisi manjših bratov kot zgodovinski vir = Medieval travel journals of Franciscan friars as a historic source. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek. 2019, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 8186202]

21. KOLAR, Bogdan. Prekmurje 1918/19 - del nove krajevne Cerkve. V: Znanstveni posvet ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. [S. l.: s. n.]. 2019, str. 11. [COBISS.SI-ID 8233050]

22. KOLAR, Bogdan. Dr. Janez Bleiweis in Cerkev. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe : znanstveni simpozij, Ljubljana, 20. in 21. 11. 2018 : spored in povzetki. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. 2018, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 8006746]

23. KOLAR, Bogdan. Šolske sestre med izseljenci v Egiptu. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Mati Margareta in šolske sestre : 200-letnica rojstva matere Margarete Puhar : zbornik povzetkov. Maribor: [s. n.]. 2018, str. 12. [COBISS.SI-ID 7843418]

24. KOLAR, Bogdan. Prispevek cerkvenih ustanov pri izobraževanju otrok s težavami na začetku 20. stoletja = Contribution of Church institutions to the education of children with problems at the beginning of the 20th century. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Ravne na Koroškem: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2016, str. 42. [COBISS.SI-ID 7391578]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. KOLAR, Bogdan, SALMIČ, Igor. Janez Evangelist Krek in vodstvo Cerkve. V: AMBROŽIČ, Matjaž (ur.). Janez Evangelist Krek - sto let pozneje (1917-2017), (Znanstvena knjižnica, 64). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 11-36. [COBISS.SI-ID 8005210]

26. KOLAR, Bogdan. Dr. Franc Knific - malo znan teološki pisec. V: EKAR, Miloš (ur.), VOLČJAK, Jure (ur.), ŽUMER, Vladimir (ur.). Preddvor - podobe minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor. Preddvor: Občina. 2018, str. 316-333, ilustr. [COBISS.SI-ID 7875674]

27. KOLAR, Bogdan. The Church and religious orders in Slovenia in the twentieth century. V: Monasticism in Eastern Europe and the former Soviet republics, (Routledge religion, society and government in Eastern Europe and the Former Soviet States, 3). Abingdon; New York: Routledge. cop. 2016, str. 218-240, tabele. [COBISS.SI-ID 7039834]

28. KOLAR, Bogdan. Beda Častitljivi - vez med antiko in srednjim vekom. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 203-218. [COBISS.SI-ID 7433562]

29. KOLAR, Bogdan. Cerkvena zgodovina Anglov. V: BEDA. Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov, (Zbirka Cerkveni očetje, 16). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2015, str. 33-63. [COBISS.SI-ID 6986586]

30. KOLAR, Bogdan. Kardinal dr. Alojzij Matej Ambrožič. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve. 2015, str. 597-617, ilustr. [COBISS.SI-ID 7105626]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

31. KOLAR, Bogdan. Mladinski dom na Kodeljevem - pogled v zgodovino. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Sto let salezijanskega poslanstva na Kodeljevem 1919-2019. Ljubljana: Salezijanski zavod Kodeljevo: Salve. 2019, str. 9-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 8201050]

32. KOLAR, Bogdan. Zgodovina župnije Koprivnik v Bohinju. V: LAMOVŠEK, Marjan (ur.), et al. Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij : 1793-2018 : monografija ob 225. obletnici imenovanja Valentina Vodnika za prvega stalnega dušnega pastirja in izgradnje župnijske cerkve na Koprivniku. Koprivnik v Bohinju: Turizem Bohinj. 2018, str. 11-144, ilustr. [COBISS.SI-ID 7956570]

33. KOLAR, Bogdan. Zaporniški spomini Jožeta Pušnika : spremna študija. V: KOLAR, Bogdan (ur.), PUŠNIK, Jože. Okna z železnimi križi : duhovnikovi spomini iz zaporov, (Zbirka Pričevanja, 9). 1. natis. Ljubljana: Salve. 2016, str. 295-317. [COBISS.SI-ID 7541850]


1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

34. KOLAR, Bogdan. Camplin, Ivan : (1912-2008). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022030/. [COBISS.SI-ID 45857325]

35. KOLAR, Bogdan. Ceglar, Ludvik : (1917-1998). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021780/. [COBISS.SI-ID 45890861]

36. KOLAR, Bogdan. Ceglar, Stanko : (1915-1994). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022050/. [COBISS.SI-ID 45858349]

37. KOLAR, Bogdan. Černe, Jakob : (1883-1948). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi165654/. [COBISS.SI-ID 45867565]

38. KOLAR, Bogdan. Česnik, Silvester : (1941-2006). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006470/. [COBISS.SI-ID 45868077]

39. KOLAR, Bogdan. Božič, Mansuet Janez Andrej. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 211-212, portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002870/. [COBISS.SI-ID 43771181]

40. KOLAR, Bogdan. Bajzek, Jože. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 70-71, portret. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016780/. [COBISS.SI-ID 41279789]

41. KOLAR, Bogdan. Benedik, Metod. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 266-268, portret. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017630/. [COBISS.SI-ID 41282093]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

42. KOLAR, Bogdan. Roberto Perin, The many rooms of this house: diversity in Toronto's places of worship since 1840. Toronto: University of Toronto Press, 2018. 428 str. ISBN: 978-1-4875-2017-5. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, [št.] 1, str. 259-261. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CBCTHBQG. [COBISS.SI-ID 8189786], [SNIP]

43. KOLAR, Bogdan. Zito, Gaetano, ur. Archivi della Chiesa e archivi dello Stato: luogo di dialogo culturale; III. conferenza di Archivisti Ecclesiastici Europei. Città del Vaticano: Associazione archivistica Ecclesiastica, 2019. 190 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 837-838. [COBISS.SI-ID 8313690], [SNIP]

44. KOLAR, Bogdan. Boštjan Guček : Družbeni položaj duhovščine na Slovenskem med vojnama, doktorska disertacija, mentor Bogdan Kolar, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019, XIII, 419 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 1103-1104. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Kolar3.pdf. [COBISS.SI-ID 8315226], [SNIP]

45. KOLAR, Bogdan. Krčki biskup Josip Srebrnić (1876.-1966.): zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice u Rijeci. Krčka biskupija, Kršćanska sadašnjost, 2017, 626 str. ISBN 978-953-11-2021-1. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 269-271. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Kolar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7880026], [SNIP]

46. KOLAR, Bogdan. Gašper Mithans. Jugoslovanski konkordat: Pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf". Razpoznavanja/Recognitiones 30. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. 383 str. ISBN: 978-961-6386-78-4. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 661-662. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 8000346], [SNIP]

47. KOLAR, Bogdan. Irena Marković, Irenej Friderik Baraga - misijonar in škof med Otavci in Očipvejci .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 231-232. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Kolar_.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7713882], [SNIP]

48. KOLAR, Bogdan. Metod Benedik, Krščanstvo na Slovenskem v luči virov .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 775-776. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Kolar.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7810906], [SNIP, WoS do 28. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

49. KOLAR, Bogdan. Marko Medved, Riječka Crkva u razdoblju fašizma: nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2015, 751 str. ISBN 978-953-11-0927-7. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 211-213. [COBISS.SI-ID 7251034], [SNIP]

50. KOLAR, Bogdan. Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824 .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 711-712. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Kolar.pdf. [COBISS.SI-ID 7578458], [SNIP]

51. KOLAR, Bogdan. Mednarodni simpozij : vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete ob zgledu benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov : Stična, 14. april 2015. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 383-385. [COBISS.SI-ID 7011674], [SNIP, WoS do 30. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

52. KOLAR, Bogdan. Igor Salmič, Al di là di ogni pregiudizio: le trattative per il concordato tra la Santa Sede e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni; Jugoslavia e la mancata ratifica (1922-1938), Analecta Gregoriana 323, Roma: Gregorian&Biblical Press, 2015, 617 str. ISBN 978-88-7839-300-4. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 591--593. [COBISS.SI-ID 7064922], [SNIP]


1.20 Predgovor, spremna beseda

53. KOLAR, Bogdan. Učitelji TEOF za ustanovitev in ohranitev UL. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, št. 41, str. 11-14. [COBISS.SI-ID 8212826]

54. KOLAR, Bogdan. Pod varstvom svete Helene. V: GREBENC, Alojzij (ur.). Pod križem svete Helene : [včeraj, danes, jutri --- : župnija sv. Helene - Dolsko]. Dolsko [i. e.] Ljubljana: Salve. 2018, str. 13-14, portret. [COBISS.SI-ID 7848282]


1.22 Intervju

55. KOLAR, Bogdan (intervjuvanec). Dr. Aleš Ušeničnik v svojem času. V: DEBELJAK, Majda (ur.). Iskalca resnice : Aleš Ušeničnik in njegov brat Franc : [v Poljanah, 3. julija 2018]. Poljane nad Škofjo Loko: Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane. 2018, str. 91-93, portret. [COBISS.SI-ID 7899994]

56. KOLAR, Bogdan (intervjuvanec). Osebna izkaznica celjske škofije : dr. Bogdan Kolar o zgodovini krščanstva na ozemlju celjske škofije. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. maj 2016, letn. 65, št. 22, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 7256154]


1.25 Drugi sestavni deli

57. KOLAR, Bogdan. 100-letnica združitve Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom : znanstveni posvet : Veržej, 13. november 2019. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 1097-1098. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Kolar2.pdf. [COBISS.SI-ID 8314202], [SNIP]

58. KOLAR, Bogdan. Zborovanje "Kristjani pod totalitarnimi gospodarji v jugovzhodni Evropi od 1945 do okoli 1960" : Ulm, 31. julija - 3. avgusta 2017. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 457-459. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Porocili.pdf. [COBISS.SI-ID 7774554], [SNIP]


1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

59. KOLAR, Bogdan. Čretnik, Ignacij : (1917-2000). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022540/. [COBISS.SI-ID 19444227]

60. KOLAR, Bogdan. Ceglar, Karel : (1912-1999). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022040/. [COBISS.SI-ID 45858093]

61. KOLAR, Bogdan. Cigan, Franc : (1908-1971). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022090/. [COBISS.SI-ID 45868333]

62. KOLAR, Bogdan. Čebašek, Andrej : (1820-1899). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi164081/. [COBISS.SI-ID 45857581]

63. KOLAR, Bogdan. Čebulj, Janez : (1832-1898). Slovenska biografija, ISSN 2350-5370, 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi164446/. [COBISS.SI-ID 45874989]

64. KOLAR, Bogdan. Bren, Hugo. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 326-327, portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi148881/. [COBISS.SI-ID 43770413]

65. KOLAR, Bogdan. Brlek, Metod. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 394-395. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004770/. [COBISS.SI-ID 43770669]

66. KOLAR, Bogdan. Buh, Jožef Frančišek. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018, zv. 3: Ble-But, str. 460-463, portret. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi152846/. [COBISS.SI-ID 43770925]

67. KOLAR, Bogdan. Berbuč, Alfonz. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 295. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002050/. [COBISS.SI-ID 41282605]

68. KOLAR, Bogdan. Bilban, Matija. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, zv. 2: B-Bla, str. 430-431. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi142068/. [COBISS.SI-ID 41282861]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

69. KOLAR, Bogdan. Bratje minoriti 80 let na Ptujski Gori. Ptujska gora: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-92807-3-7. [COBISS.SI-ID 290572032]

70. KOLAR, Bogdan. Golden jubilee of Saint Gregory the Great Slovenian Parish, Hamilton, Ontario = Zlati jubilej župnije sv. Gregorija Velikega, Hamilton, Ontario : 1964-2014. Hamilton (Ontario): Saint Gregory the Great Slovenian Parish; Ljubljana: Salve, 2016. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-211-830-3. [COBISS.SI-ID 283450112]

71. KOLAR, Bogdan. Don Bosco e le opere salesiane tra gli Sloveni, (Varia, 9). Roma: Associazione cultori storia salesiana; Ljubljana: Salve, 2015. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-211-819-8. [COBISS.SI-ID 282025472]

72. KOLAR, Bogdan. O don Bosku in salezijancih na Slovenskem do 1901 : ob praznovanju 200-letnice rojstva sv. Janeza Boska, (Zbirka Salezijanska duhovna knjižnica, 52). Ljubljana: Salve, 2015. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-211-786-3. [COBISS.SI-ID 278331392]


2.02 Strokovna monografija

73. KOLAR, Bogdan. Redovniki in redovnice na Slovenskem : oris zgodovine redovništva na Slovenskem v 50 slikah, (Zbirka Redovništvo na Slovenskem, 6). Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti: Salve, 2018. 335 str., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-90474-6-0. [COBISS.SI-ID 296519168]

74. KOLAR, Bogdan. Zgodovina krščanstva na ozemlju celjske škofije : ob deseti obletnici škofije. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-278-253-5. [COBISS.SI-ID 283767808]

75. KOLAR, Bogdan. Martinišče v Murski Soboti, (Zbirka Marijanišče v Veržeju, zv. 13). Veržej: Zavod Marianum, 2015. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-93181-4-0. [COBISS.SI-ID 278227968]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

PROJEKTI

1. J6-5567 Beseda v dialogu (2013-2016; vodja Jože Krašovec).

2. J6-0876 Vloga teoloških izobraževalnih ustanov v slovenski zgodovini pri oblikovanju visokošolskega izobraževalnega sistema (2008-2013, vodja Bogdan Kolar).

3. J6-3280 Cerkev in država na Slovenskem od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne (2001-2004, vodja Metod Benedik).

4. J6-7530 Dejavnost ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1996-2001, vodja Metod Benedik).

 

IZPITNI ROK - JANUAR-FEBRUAR 2020 (13.1.2020)

Januarja in februarja 2020 so v Ljubljani naslednje možnosti opravljanja izpitov: ZGODOVINA CERKVE I. - 27. januarja in 10. februarja; ZGODOVINA CERKVE NA SLOVENSKEM - 20. januarja in 3. februarja - začetek ob 8.30. Pri predmetu REFORMACIJA V EVROPI IN NA SLOVENSKEM  je izpitni datum 20. januar z začetkom ob 11.00.Dvopredmetni program ZGODOVINA CERKVE je datum 27. januar. - V Mariboru je možnost opravljati izpite dne 5. februarja od 09.30 dalje. 

Izbirni predmet REFORMACIJA V EVROPI IN NA SLOVENSKEM (18.10.2019)

Srečanja pri izbirnem predmetu REFORMACIJA V EVROPI IN NA SLOVENSKEM  so ob petkih, peto uro, to je od 11.50 do 12.35 v predavalnici 5. 

GOVORILNE URE - ZIMSKI SEMESTER 2019/20 - LJUBLJANA (11.10.2019)

V zimskem semestru študijskega leta 2019/20 imam v Ljubljani govorilne ure ob petkih od 11.00 do 12.00 v kabinetu 213.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem