prof. dr. Bogdan Kolar

Bogdan Kolar

Profesor pri Katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo

bogdan.kolar@teof.uni-lj.si
01 43 45 826

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob četrtkih od 11:00-12.00

kabinet 213 


MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:
 • Izbrane teme iz zgodovine Cerkve na Slovenskem
 • Reformacija v Evropi in na Slovenskem
 • Zgodovina Cerkve I.
 • Zgodovina Cerkve II. 
 • Zgodovina Cerkve na Slovenskem
 • Izbrane teme iz zgodovine redovništva
 • Duhovna gibanja v zgodovini Cerkve
 • Angleška teološka terminologija
 • Redovne skupnosti v zgodovine Cerkve na Slovenskem (III. stopnja)
 • Vloga Cerkve v slovenski izseljenski zgodovini (III. stopnja)
 • Razvoj cerkvenih struktur (III. stopnja)
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Dr. Bogdan Kolar (* 1954) je po študiju teologije na Universita' Pontificia Salesiana v Rimu (diploma leta 1980) študij nadaljeval na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Iz zgodovine in angleškega jezika je diplomiral leta 1984. Magistrski in nato doktorski študij je nadaljeval na Teološki fakulteti v Ljubljani, Katedra za zgodovino Cerkve, kjer je leta 1994 doktoriral. Od leta 1983 do 1997 je poučeval na Gimnaziji Želimlje. Bil je vodja arhiva nadškofije v Ljubljani (med letom 1987 in 2000). Leta 1994 je bil izvoljen za asistenta pri Katedri za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti, leta 1997 za docenta, leta 2002 za izrednega in leta 2009 za rednega profesorja. V študijskem letu 2003-04 je bil gostujoči raziskovalec (visiting scholar) na Graduate Theological Union, Berkeley, California. Dva mandata (od 2004 do 2008) je bil dekan fakultete. Je predstojnik Katedre za zgodovino Cerkve in patrologijo in vodi Inštitut za zgodovino Cerkve. Od leta 2013 je urednik publikacije Acta ecclesiastica Sloveniae, ki jo izdaja isti inštitut.  - Bogdan Kolar (b. 1954), full professor of Church history, graduated at the Salesian Pontifical University in Rome (1980). He was a teacher at the Salesian High School at Želimlje and continued his studies of history and English at the University of Ljubljana (graduation in 1984). In 1988 he received his Master of Arts degree in Theology and in 1994 his Ph.D., with a specialization in Church history. From 1987 to 2000 he was in charge of the Archdiocesan Archives in Ljubljana and a member of various Church commissions. Since 1994 he has been a teacher at the University of Ljubljana, School of Theology (assistant teacher until 2002, associate professor 2002 and full professor since 2009). Between 2004 and 2008 he was Dean of the School of Theology at the University of Ljubljana. He is head of the Department for Church History and Patrology as well as of the Institute for Church History. Since 2013, he has been editor of the periodical Acta ecclesiastica Sloveniae, published by the same Institute.

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA/SELECTED BIBLIOGRAPHY

- Bogdan KOLAR. In memoriam. Nekrolog salezijancev slovenske narodnosti. Ljubljana: Salezijanski inšpektorat 1991. 282 str. 

- Bogdan KOLAR. Delo Družbe sv. Frančiška Saleškega na Slovenskem do leta 1945 s posebnim poudarkom na vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ljubljana: Katehetski center 1995. 386 str.

- Bogdan KOLAR. In memoriam. II. Nekrolog salezijancev neslovenske narodnosti, ki so delovali na Slovenskem. Ljubljana: Salve 1997. 167 str. 

- Bogdan KOLAR. Na misijonskih brazdah Cerkve. Oris zgodovine slovenskega misijonstva. Celje: Mohorjeva družba 1998. 311 str. 

- Bogdan KOLAR (ur.). V Gospoda zaupam. Iz zapiskov nadškofa Antona Vovka. Ljubljana: Družina 2000. 332 str.

- Bogdan KOLAR. Salezijanci - sto let na Slovenskem. 1901-2001. Ljubljana: Salve 2001. 462 str. 

- Bogdan KOLAR. Njih spomin ostaja. In memoriam. III. Rajni salezijanci v prvih sto letih salezijanskega dela med Slovenci. Ljubljana: Salve 2002. 445 str. 

- Bogdan KOLAR. Sv. Jožef nad Celjem in lazaristi. Celje: Mohorjeva družba 2002. 122 str. 

- Bogdan KOLAR. Pod varstvom Marije Snežne in svetega Lovrenca. Ob 600-letnici prve omembe kraja Sv. Lovrenc in Svetina. Kompole-Svetina: Župnijski urad 2003. 160 str. 

- Bogdan KOLAR. Slovenian Priests and Priests of Slovenian Descent in the Catholic Communities of California. San Francisco: Educational and Dramatic Club Slovenia 2004. 190 str. 

- Bogdan KOLAR. Iskalci Boga. Redovništvo in redovne skupnosti v zgodovini Cerkve. Celje: Mohorjeva družba 2005. 320 str. 

- Bogdan KOLAR. Srednja verska šola v Želimljem pri Ljubljani. 1967-1991. Ljubljana: Salve 2006. 176 str. 

- Bogdan KOLAR. Salezijanci med begunci. Delo salezijancev med slovenskimi begunci v taboriščih Avstrije in Italije. 1945-1950. Ljubljana: Salve 2008. 256 str.

- Bogdan KOLAR (ur. in prev.). Mirabilia mundi. Potopis brata Odorika iz Furlanije, člana Reda manjših bratov. Ljubljana: Teološka fakulteta 2010. 167 str. 

- Bogdan KOLAR. Župnija svetega Jurija pri Celju. V Slomškovem letu 2011/12. Šentjur: Župnijski urad 2012.196 str. 

- Bogdan KOLAR. Marijanišče v Veržeju sto let. Veržej: Marianum 2012. 175 str. 

- Bogdan KOLAR. Misijonska hiša pri Sv. Jožefu nad Celjem. Kronika ustanove od 1852 do 1925. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve 2013. 231 str.

- Norman TANNER. Kratka zgodovina katoliške Cerkve (prevod B. Kolar). Ljubljana: Družina 2013. 340 str. 

- Beda ČASTITLJIVI. Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov (prevod, uvod in opombe Bogdan Kolar in Miran Sajovic). Celje: Mohorjeva družba 2015. 503 str. 

- Bogdan KOLAR. Martinišče v Murski Soboti. Veržej: Marianum 2015, 80 str. 

- Bogdan KOLAR. Don Bosco e le opere salesiane tra gli sloveni. Ljubljana-Roma: Associazione cultori storia salesiana 2015. 392 str. 

- Bogdan KOLAR. O don Bosku in salezijancih na Slovenskem do 1901. Ob praznovanju 200-letnice rojstva sv. Janeza Boska. Ljubljana: Salve 2015. 224 str. 

- Bogdan KOLAR. Golden Jubilee of Saint Gregory the Great Slovenian Parish Hamilton, Ontario. - Zlati jubilej župnije sv. Gregorija Velikega Hamilton, Ontario. Hamilton-Ljubljana: Župnija sv. Gregorija-Salve 2016. 239 str. 

- Bogdan KOLAR. Zgodovina krščanstva na ozemlju celjske škofije. Ob deseti obletnici škofije. Celje: Škofija Celje-Mohorjeva družba 2016. 334 str. 

- Bogdan KOLAR. Bratje minoriti 80 let na Ptujski Gori. Ptuj: Slovenska minoritska provinca 2017. 192 str. 

- Bogdan KOLAR. Zgodovina župnije Koprivnik v Bohinju. V: Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij. 1793-2018. Koprivnik v Bohinju: Turizem Bohinj, 2018, str. 11-144. 

- Bogdan KOLAR. Redovniki in redovnice na Slovenskem. Oris zgodovine redovništva na Slovenskem v 50 slikah. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve-Salve 2018. 336 str. 

PROJEKTI

1. J6-5567 Beseda v dialogu (2013-2016; vodja Jože Krašovec).

2. J6-0876 Vloga teoloških izobraževalnih ustanov v slovenski zgodovini pri oblikovanju visokošolskega izobraževalnega sistema (2008-2013, vodja Bogdan Kolar).

3. J6-3280 Cerkev in država na Slovenskem od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne (2001-2004, vodja Metod Benedik).

4. J6-7530 Dejavnost ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1996-2001, vodja Metod Benedik).

 

GOVORILNE URE - LETNI SEMESTER 2018/19 - LJUBLJANA (01.03.2019)

V letnem semestru študijskega leta 2018/19 imam v Ljubljani govorilne ure ob četrtkih od 11.00 do 12.00 v kabinetu 213.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem