prof. dr. Branko Klun

Branko Klun

Predstojnik Katedre za filozofijo

branko.klun@teof.uni-lj.si
01 43 45 842

Govorilne ure:

Ljubljana (kabinet 205): torek, 10.00 - 11.00

Maribor: po dogovoru

 

 

 

Izvajanje predmetov:

1. in 2. stopnja

 • Zgodovina novoveške filozofije
 • Sodobna filozofija
 • Metafizika
 • Filozofija narave
 • Antropološko-etični temelji odnosov
 • Religija in znanost
 • Filozofija in mistika (izbirni)

3. stopnja

 • Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka (soizvajalec)
 • Metodologija raziskav virov in tradicije (soizvajalec)
 • Postmoderna filozofija in vprašanje Boga (izbirni)
 • Fenomenologija religioznega življenja (izbirni)

 

 

 

Obvestila (2)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Branko Klun (*1968) je po mednarodni maturi (1987) na »United World College of the Adriatic« (Devin, Italija) študiral filozofijo in teologijo. 1990 je dosegel bakalavreat iz filozofije na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, 1994 magistrsko diplomo iz filozofije na Univerzi na Dunaju, 1999 pa je tam tudi doktoriral. Med leti 1992 in 1997 je bil štipendiant avstrijske fundacije »Pro scientia«. 1995/96 je dobil štipendijo francoske vlade za študijski semester na Univerzi Paris X (Nanterre).
1995 je bil tutor-asistent za filozofijo na Univerzi na Dunaju. 1997 je postal mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od 1999 pa asistent pri Katedri za filozofijo na Teološki fakulteti. 2001 je bil izvoljen v docenta, 2007 v izrednega profesorja in 2019 v rednega profesorja za filozofijo. 2004-06 je bil prodekan Teološke fakultete. Z vabljenimi predavanji je gostoval na Univerzah v Innsbrucku (2001), Regensburgu (2005), Gradcu (2005) in na Katoliškem Inštitutu v Toulousu (2006 in 2012). Gostujoči predavatelj na Univerzi na Dunaju (poletni semester 2012, poletni semester 2019). Med 2016 in 2018 vodja slovensko-avstrijskega projekta »Vračanje religioznega v postmoderni misli« (skupaj z avstrijskim partnerjem doc. dr. Michaelom Staudiglom).


 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLUN, Branko. Transcendence and acknowledgment : questioning Marion's reversal in phenomenology = Transcendenca in priznanje : vprašanja glede Marionovega obrata v fenomenologiji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 367-379. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, doi: 10.34291/BV2019/02/Klun. [COBISS.SI-ID 8224602], [SNIP]

2. KLUN, Branko. Andersheit und Verstehen : eine hermeneutische Annäherung an Levinas. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., no. 1, 2019, str. 141-156. https://hrcak.srce.hr/224041, doi: 10.21464/sp34110. [COBISS.SI-ID 8199770], [SNIP, WoS do 8. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. KLUN, Branko. Horizon, transcendence, and correlation : some phenomenological considerations. Journal for cultural and religious theory, ISSN 1530-5228, 2018, vol. 17, no. 2, str. 353-366. http://www.jcrt.org/archives/17.2/. [COBISS.SI-ID 7852378]

4. KLUN, Branko. The biblical idea of creation and its ethical interpretation in the philosophy of Levinas. Toronto journal of theology, ISSN 0826-9831, 2018, vol. 34, no. 2, str. 173-185, doi: 10.3138/tjt.2018-0075. [COBISS.SI-ID 8064602], [SNIP, WoS do 5. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 24. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. KLUN, Branko. Vattimo's kenotic interpretation of Christianity and its relevance for a postmodern democracy. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 407-416. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_KLUN.pdf. [COBISS.SI-ID 7693658], [SNIP, WoS do 5. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

6. KLUN, Branko. Transcendenca, samo-transcendenca in časovnost : fenomenološki razmisleki. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 503-516. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Klun.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7809114], [SNIP, WoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

7. KLUN, Branko. Modern technology's effort to master time as a challenge for ethics. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity, ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, [no.] 1, str. 9-13. [COBISS.SI-ID 7555674], [SNIP, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

8. KLUN, Branko. Marionovo razlikovanje med malikom in ikono in vprašanje hermenevtike. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 25-35. [COBISS.SI-ID 7245146], [SNIP, WoS do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]

9. KLUN, Branko. Ontološka diferenca in transcendenca. Logos : mednarodna večjezična revija za kulturo in duhovnost, ISSN 1854-1321. http://kud-logos.si/2015/ontoloska-diferenca/. [COBISS.SI-ID 7082842]

10. KLUN, Branko. Krščanstvo pred izzivom ideologije in idolatrije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 191-199. [COBISS.SI-ID 6646618], [SNIP, Scopus do 27. 4. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

11. KLUN, Branko. Early Heidegger's methodology and its challenges for the future. Toronto journal of theology, ISSN 0826-9831, 2014, vol. 30, no. 2, str. 191-210. http://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/tjt.2832, http://www.utpjournals.press/toc/tjt/30/2, doi: 10.3138/tjt.2832. [COBISS.SI-ID 6770266], [SNIP, Scopus do 27. 4. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]


1.04 Strokovni članek

12. KLUN, Branko. Kaj pomeni misliti : slavnostni govor na Tomaževi proslavi Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, 3. marca 2014. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, mar. 2014, št. 47, str. 7-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 6540634]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. KLUN, Branko. L'infini et la passivité : le "tournant" de la pensée de Lévinas après Totalité et infini. V: COHEN, Monique-Lise (ur.), DESOUCHE, Marie-Thérèse (ur.). Emmanuel Lévinas et la pensée de l'infini : actes du colloque international de Toulouse, à l'occasion du 50e anniversaire de Totalité et Infini : département de la recherche et Faculté de Philosophie, Institut catholique de Toulouse, 14 avril 2011, (Collection Humanités). Toulouse: Domuni-Press: Presses universitaires de l'ICT. 2016, str. 27-47. [COBISS.SI-ID 7346522]

14. KLUN, Branko. The mastery of time in modern technology as a challenge for ethics = Manažment času v moderných technológiách ako výzva pre etiku. V: VALČO, Michal (ur.), HAJKO, Dalimír (ur.). Ethical aspects of development and application of new technologies in the context of globalization processes : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina. 2016, str. 31-32, portret. [COBISS.SI-ID 7499098]

15. KLUN, Branko. Metodološke predpostavke Kierkegaardove antropologije. V: REPAR, Primož (ur.). Nova oikonomija odnosov : bližnjik in eksistencialni preobrat, (Zbirka Revija v reviji, 5), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2014, str. 376-389, 735. [COBISS.SI-ID 6688090]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. KLUN, Branko. Transhumanism and human transcendence = Transhumanizem in človeška transcendenca. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 27. [COBISS.SI-ID 8227930]

17. KLUN, Branko. Givenness and recognition : a phenomenological turn and its relevance for theology. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2018], str. 22. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7963738]

18. KLUN, Branko. The idea of creation ex nihilo and its ethical implications = Pojem stvarjenja iz nič in njegove etične implikacije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 20. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986010]

19. KLUN, Branko. The return of the religious in philosophical thought and its relevance for interreligious dialogue = Vračanje religioznega v filozofski misli in njegov pomen za medverski dialog. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 27-28. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7743834]

20. KLUN, Branko. The varieties of philosophical transcendence : a challenge for theology = Raznolikost filozofske transcendence : izziv za teologijo. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016], str. 4-5. [COBISS.SI-ID 7215194]

21. KLUN, Branko. J.-L. Marion's creative hermeneutics of the visible : between the idol and icon. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 21. [COBISS.SI-ID 6907226]

22. KLUN, Branko. Metaphysics, violence, and postmodern democracy. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 7. [COBISS.SI-ID 7060570]

23. KLUN, Branko. Love and truthfulness in Marion's The erotic phenomenon = Ljubezen in resnica v Marionovem delu Erotični fenomen. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 7058522]

24. KLUN, Branko. Lässt sich di Welt "verzeitlichen"? : zu Heideggers Analyse der Welt in Sein und Zeit = Može li se svijet "ovremeniti"? : o Heideggerovoj analizi svijeta u Bitku i vremenu. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 23. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.-27. rujna 2014 = 23rd days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 21-27, 2014 = 23. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 21.-27. September 2014 = 23. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 21-27 settembre 2014, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 21), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 23). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2014], str. 92. [COBISS.SI-ID 6682970]

25. KLUN, Branko. Ideology and idolatry : a challenge for Christianity = Ideologija in idolatrija kot izziv za krščanstvo. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n. 2014?], str. 33. [COBISS.SI-ID 6728026]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

26. KLUN, Branko. Totalitarni sistem in zmaličenje obličja. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 6997338]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

27. KLUN, Branko. Misliti Boga po metafiziki : filozofski obrat pri Jean-Lucu Marionu. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu, (Znanstvena knjižnica, 68). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 9-26. [COBISS.SI-ID 8088666]

28. KLUN, Branko. Das faktische Leben als methodologischer Ausgangspunkt beim frühen Heidegger. V: DODLEK, Ivan (ur.). Religija između hermenevtike i fenomenologije : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, (Biblioteka Zbornici radova, knj. 6). Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost. 2018, str. 29-46. [COBISS.SI-ID 8071514]

29. KLUN, Branko. Transcendenca po koncu metafizike in religija po koncu sekularizma. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 11-18, 106, 109. [COBISS.SI-ID 7726170]

30. KLUN, Branko. Metaphysics, violence, and Vattimo's postmodern democracy. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 47-56. [COBISS.SI-ID 7521626]

31. KLUN, Branko. Heidegger und die Säkularisierung der christlichen Zeiterfahrung. V: APPEL, Kurt (ur.), DIRSCHERL, Erwin (ur.). Das Testament der Zeit : die Apokalyptik und ihre gegenwärtige Rezeption, (Quaestiones disputatae, 278). Freiburg; Basel; Wien: Herder. 2016, str. 37-56. [COBISS.SI-ID 7347034]

32. KLUN, Branko. Ideology and idolatry : a challenge for Christianity. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 59-65, 195-196. [COBISS.SI-ID 7135578]

33. KLUN, Branko. Despair and suicide : a Kierkegaardian reflection. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 37-44, 160. [COBISS.SI-ID 6868826]

34. KLUN, Branko. Dialogue, weak thought, and Christianity : some questions for Gianni Vattimo. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit. 2014, str. 43-55. [COBISS.SI-ID 6569306]

35. KLUN, Branko. Metodologické předpoklady Kierkegaardovy antropologie. V: KRÁLIK, Roman (ur.), REPAR, Primož (ur.). Kierkegaard and existential turn = Kierkegaard a existenciálny obrat, (Acta Kierkegaardiana Series, Supplement, Vol. 4). Toronto: Kierkegaard Circle; Nitra: Central European Research Institute of Søren Kierkegaard. 2014, str. 82-97. [COBISS.SI-ID 6589018]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

36. KLUN, Branko. Luka Trebežnik, Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju: med nihilizmom in mesijanizmom .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 754-755. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Trebeznik.pdf. [COBISS.SI-ID 7585370], [SNIP]

37. KLUN, Branko. Jakob Helmut Deibl. Menschwerdung und Schwächung: Annäherung an ein Gespräch mit Gianni Vattimo. Religion and Transformation in Contemporary European Society 5. Göttingen: V&R unipress, 2013. 274 str. ISBN: 97t8-3-8470-0126-0 [i. e. 978-3-8470-0126-0]. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 793-795. [COBISS.SI-ID 7168602], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

38. KLUN, Branko. Klelija Štrancar, Eksistencialna misel pri Martinu Heideggerju in Emmanuelu Levinasu ter njena uporaba pri duhovnem spremljanju v paliativni oskrbi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 4, str. 713-714. [COBISS.SI-ID 6793562], [SNIP]


1.20 Predgovor, spremna beseda

39. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 283-285. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ. [COBISS.SI-ID 8236378], [SNIP]

40. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu, (Znanstvena knjižnica, 68). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 8090714]

41. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 473-475. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Uvod.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7811418], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

42. KLUN, Branko. Onkraj biti : biblični odmevi v postmoderni misli, (Knjižna zbirka KUD Logos, 46). Ljubljana: KUD Logos, 2014. 256 str. ISBN 978-961-6519-82-3. [COBISS.SI-ID 276540160]
nagrada: Odlični v znanosti 2015 [podeljuje] Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS za področje Humanistika / Teologija


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

43. KLUN, Branko. Metafizika : izbrana poglavja : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani], (Priročniki TEOF, 26). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 139 str. ISBN 978-961-6844-68-0. [COBISS.SI-ID 297593600]


2.05 Drugo učno gradivo

44. KLUN, Branko. Filozofija narave : študijsko gradivo pri predmetu filozofija narave. Ljubljana: [B. Klun], 2016. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504474]

45. KLUN, Branko. Zgodovina filozofije II : študijsko gradivo. Ljubljana: [B. Klun], 2016. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504986]

46. KLUN, Branko. Antropološko etični temelji odnosov : študijsko gradivo. Ljubljana: [B. Klun], 2014. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504218]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

47. KLUN, Branko, KRALJ, Robert. Jean Luc Marion : razodetje kot fenomen, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/01/jean-luc-marion-razodetje-kot-fenomen/. [COBISS.SI-ID 8237146]

48. KLUN, Branko, KRALJ, Robert. Pojav novega ateizma, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://ars.rtvslo.si/2018/04/pojav-novega-ateizma/. [COBISS.SI-ID 8237402]

49. PEVEC ROZMAN, Mateja, KLUN, Branko. Religija: dejavnik medkulturnega dialoga, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/11/religija-dejavnik-medkulturnega-dialoga/. [COBISS.SI-ID 10697475]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 12. 2019

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

 • Vodja (bilateralnega slovensko-avstrijskega) raziskovalnega projekta:

2016 – 2018   J6-7325: »Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo« (skupaj z avstrijskim partnerjem doc. dr. Michaelom Staudiglom)

 • Član raziskovalne programske skupine

2009 –             P6-0269: »Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije«

 • Član raziskovalnih projektov

2014 – 2017    J6-6851: »Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga«

2011 – 2014    J6-4139: »Dialog v globalni multikulturni družbi«

2004 – 2007    L6-6053: »Leksikon krščanske etike«

Govorilne ure (10.10.2019)

Govorilne ure v zimskem semestru 2019/2020:

Ljubljana (kabinet 205): ob torkih, 10.00 - 11.00

Maribor: ob petkih po dogovoru

Govorilne ure (3.10.2018)

Izr. prof. dr. Branko Klun bo imel v zimskem semestru 2018/19 govorilne ure v Ljubljani ob četrtkih, 9.00 - 9.55, v kabinetu 205. V Mariboru bo imel govorilne ure po dogovoru.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem