prof. dr. Branko Klun

Branko Klun

Predstojnik Katedre za filozofijo

branko.klun@teof.uni-lj.si
01 43 45 842

Govorilne ure:

Govorilne ure se izvajajo online ob četrtkih, 9:00 - 9:55 po predhodni najavi (po e-pošti) na aplikaciju Zoom preko naslednje povezave.

 

 

 

Izvajanje predmetov:

1. in 2. stopnja

 • Zgodovina novoveške filozofije
 • Sodobna filozofija
 • Metafizika
 • Filozofija narave
 • Antropološko-etični temelji odnosov
 • Religija in znanost
 • Filozofija in mistika (izbirni)

3. stopnja

 • Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka (soizvajalec)
 • Metodologija raziskav virov in tradicije (soizvajalec)
 • Postmoderna filozofija in vprašanje Boga (izbirni)
 • Fenomenologija religioznega življenja (izbirni)

 

 

 

Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Branko Klun (*1968) je po mednarodni maturi (1987) na »United World College of the Adriatic« (Devin, Italija) študiral filozofijo in teologijo. 1990 je dosegel bakalavreat iz filozofije na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, 1994 magistrsko diplomo iz filozofije na Univerzi na Dunaju, 1999 pa je tam tudi doktoriral. Med leti 1992 in 1997 je bil štipendiant avstrijske fundacije »Pro scientia«. 1995/96 je dobil štipendijo francoske vlade za študijski semester na Univerzi Paris X (Nanterre).
1995 je bil tutor-asistent za filozofijo na Univerzi na Dunaju. 1997 je postal mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od 1999 pa asistent pri Katedri za filozofijo na Teološki fakulteti. 2001 je bil izvoljen v docenta, 2007 v izrednega profesorja in 2019 v rednega profesorja za filozofijo. 2004-06 je bil prodekan Teološke fakultete. Z vabljenimi predavanji je gostoval na Univerzah v Innsbrucku (2001), Regensburgu (2005), Gradcu (2005) in na Katoliškem Inštitutu v Toulousu (2006 in 2012). Gostujoči predavatelj na Univerzi na Dunaju (poletni semester 2012, poletni semester 2019). Med 2016 in 2018 vodja slovensko-avstrijskega projekta »Vračanje religioznega v postmoderni misli« (skupaj z avstrijskim partnerjem doc. dr. Michaelom Staudiglom).


 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLUN, Branko. Incarnation and "de-carnation" in the hermeneutics of Gianni Vattimo. Acta philosophica, ISSN 1825-6562, 2020, vol. 29, fasc. 1, str. 161-177. http://www.actaphilosophica.it/it/issue-2020-1, doi: 10.19272/202000701009. [COBISS.SI-ID 8326490], [SNIP]

2. KLUN, Branko. Transcendence and acknowledgment : questioning Marion's reversal in phenomenology = Transcendenca in priznanje : vprašanja glede Marionovega obrata v fenomenologiji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 367-379. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, doi: 10.34291/BV2019/02/Klun. [COBISS.SI-ID 8224602], [SNIP, WoS do 20. 12. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 4. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. KLUN, Branko. Transhumanizem in transcendenca človeka = Transhumanism and human transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 589-599. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Klun.pdf, doi: 10.34291/BV2019/03/Klun. [COBISS.SI-ID 8260698], [SNIP, WoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 15. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. KLUN, Branko. Andersheit und Verstehen : eine hermeneutische Annäherung an Levinas. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., no. 1, 2019, str. 141-156. https://hrcak.srce.hr/224041, doi: 10.21464/sp34110. [COBISS.SI-ID 8199770], [SNIP, WoS do 8. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 22. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. KLUN, Branko. Horizon, transcendence, and correlation : some phenomenological considerations. Journal for cultural and religious theory, ISSN 1530-5228, 2018, vol. 17, no. 2, str. 353-366. http://www.jcrt.org/archives/17.2/. [COBISS.SI-ID 7852378]

6. KLUN, Branko. The biblical idea of creation and its ethical interpretation in the philosophy of Levinas. Toronto journal of theology, ISSN 0826-9831, 2018, vol. 34, no. 2, str. 173-185, doi: 10.3138/tjt.2018-0075. [COBISS.SI-ID 8064602], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

7. KLUN, Branko. Vattimo's kenotic interpretation of Christianity and its relevance for a postmodern democracy. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 407-416. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_KLUN.pdf. [COBISS.SI-ID 7693658], [SNIP, WoS do 5. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

8. KLUN, Branko. Transcendenca, samo-transcendenca in časovnost : fenomenološki razmisleki. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 503-516. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Klun.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7809114], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

9. KLUN, Branko. Modern technology's effort to master time as a challenge for ethics. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity, ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, [no.] 1, str. 9-13. [COBISS.SI-ID 7555674], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

10. KLUN, Branko. Marionovo razlikovanje med malikom in ikono in vprašanje hermenevtike. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 25-35. [COBISS.SI-ID 7245146], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6]

11. KLUN, Branko. Ontološka diferenca in transcendenca. Logos : mednarodna večjezična revija za kulturo in duhovnost, ISSN 1854-1321. http://kud-logos.si/2015/ontoloska-diferenca/. [COBISS.SI-ID 7082842]


1.04 Strokovni članek

12. KLUN, Branko. Narava in svoboda. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, jun. 2020, letn. 22, [št.] 86, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 20356611]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. KLUN, Branko. L'infini et la passivité : le "tournant" de la pensée de Lévinas après Totalité et infini. V: COHEN, Monique-Lise (ur.). Emmanuel Lévinas et la pensée de l'infini : actes du colloque international de Toulouse, à l'occasion du 50e anniversaire de Totalité et Infini : département de la recherche et Faculté de Philosophie, Institut catholique de Toulouse, 14 avril 2011, (Collection Humanités). Toulouse: Domuni-Press: Presses universitaires de l'ICT. 2016, str. 27-47. [COBISS.SI-ID 7346522]

14. KLUN, Branko. The mastery of time in modern technology as a challenge for ethics = Manažment času v moderných technológiách ako výzva pre etiku. V: VALČO, Michal (ur.), HAJKO, Dalimír (ur.). Ethical aspects of development and application of new technologies in the context of globalization processes : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina. 2016, str. 31-32, portret. [COBISS.SI-ID 7499098]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. KLUN, Branko. Transhumanism and human transcendence = Transhumanizem in človeška transcendenca. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 27. [COBISS.SI-ID 8227930]

16. KLUN, Branko. Givenness and recognition : a phenomenological turn and its relevance for theology. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2018], str. 22. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7963738]

17. KLUN, Branko. The idea of creation ex nihilo and its ethical implications = Pojem stvarjenja iz nič in njegove etične implikacije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 20. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986010]

18. KLUN, Branko. The return of the religious in philosophical thought and its relevance for interreligious dialogue = Vračanje religioznega v filozofski misli in njegov pomen za medverski dialog. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 27-28. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7743834]

19. KLUN, Branko. The varieties of philosophical transcendence : a challenge for theology = Raznolikost filozofske transcendence : izziv za teologijo. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016], str. 4-5. [COBISS.SI-ID 7215194]

20. KLUN, Branko. J.-L. Marion's creative hermeneutics of the visible : between the idol and icon. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 21. [COBISS.SI-ID 6907226]

21. KLUN, Branko. Metaphysics, violence, and postmodern democracy. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 7. [COBISS.SI-ID 7060570]

22. KLUN, Branko. Love and truthfulness in Marion's The erotic phenomenon = Ljubezen in resnica v Marionovem delu Erotični fenomen. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 7058522]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

23. KLUN, Branko. Totalitarni sistem in zmaličenje obličja. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 6997338]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

24. KLUN, Branko. Misliti Boga po metafiziki : filozofski obrat pri Jean-Lucu Marionu. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu, (Znanstvena knjižnica, 68). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 9-26. [COBISS.SI-ID 8088666]

25. KLUN, Branko. Das faktische Leben als methodologischer Ausgangspunkt beim frühen Heidegger. V: DODLEK, Ivan (ur.). Religija između hermenevtike i fenomenologije : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, (Biblioteka Zbornici radova, knj. 6). Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost. 2018, str. 29-46. [COBISS.SI-ID 8071514]

26. KLUN, Branko. Transcendenca po koncu metafizike in religija po koncu sekularizma. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 11-18, 106, 109. [COBISS.SI-ID 7726170]

27. KLUN, Branko. Metaphysics, violence, and Vattimo's postmodern democracy. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 47-56. [COBISS.SI-ID 7521626]

28. KLUN, Branko. Heidegger und die Säkularisierung der christlichen Zeiterfahrung. V: APPEL, Kurt (ur.). Das Testament der Zeit : die Apokalyptik und ihre gegenwärtige Rezeption, (Quaestiones disputatae, 278). Freiburg; Basel; Wien: Herder. 2016, str. 37-56. [COBISS.SI-ID 7347034]

29. KLUN, Branko. Ideology and idolatry : a challenge for Christianity. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 59-65, 195-196. [COBISS.SI-ID 7135578]

30. KLUN, Branko. Despair and suicide : a Kierkegaardian reflection. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 37-44, 160. [COBISS.SI-ID 6868826]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

31. KLUN, Branko. Francis S. Collins, Jezik Boga: znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje, Celjska Mohorjeva družba, 2019, 291 strani. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2020, letn. 23, št. 1, str. 76-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 8322394]

32. KLUN, Branko. Luka Trebežnik, Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju: med nihilizmom in mesijanizmom .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 754-755. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Trebeznik.pdf. [COBISS.SI-ID 7585370], [SNIP]

33. KLUN, Branko. Jakob Helmut Deibl. Menschwerdung und Schwächung: Annäherung an ein Gespräch mit Gianni Vattimo. Religion and Transformation in Contemporary European Society 5. Göttingen: V&R unipress, 2013. 274 str. ISBN: 97t8-3-8470-0126-0 [i. e. 978-3-8470-0126-0]. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 793-795. [COBISS.SI-ID 7168602], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.20 Predgovor, spremna beseda

34. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 283-285. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-2, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ. [COBISS.SI-ID 8236378], [SNIP]

35. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu, (Znanstvena knjižnica, 68). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 8090714]

36. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 473-475. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Uvod.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7811418], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

37. KLUN, Branko. Metafizika : izbrana poglavja : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani], (Priročniki TEOF, 26). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 139 str. ISBN 978-961-6844-68-0. [COBISS.SI-ID 297593600]


2.05 Drugo učno gradivo

38. KLUN, Branko. Filozofija narave : študijsko gradivo pri predmetu filozofija narave. Ljubljana: [B. Klun], 2016. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504474]

39. KLUN, Branko. Zgodovina filozofije II : študijsko gradivo. Ljubljana: [B. Klun], 2016. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504986]


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

40. MIHELIČ ZAJEC, Andreja, KARNJUŠ, Igor, BABNIK, Katarina, KLUN, Branko, ŠTRANCAR, Klelija, AŽMAN, Monika (urednik). Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2020. 24 str. ISBN 978-961-273-219-6. [COBISS.SI-ID 304154880]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

41. KLUN, Branko, KRALJ, Robert. Jean Luc Marion : razodetje kot fenomen, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/01/jean-luc-marion-razodetje-kot-fenomen/. [COBISS.SI-ID 8237146]

42. KLUN, Branko, KRALJ, Robert. Pojav novega ateizma, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://ars.rtvslo.si/2018/04/pojav-novega-ateizma/. [COBISS.SI-ID 8237402]

43. PEVEC ROZMAN, Mateja, KLUN, Branko. Religija: dejavnik medkulturnega dialoga, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/11/religija-dejavnik-medkulturnega-dialoga/. [COBISS.SI-ID 10697475]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

 • Vodja (bilateralnega slovensko-avstrijskega) raziskovalnega projekta:

2016 – 2018   J6-7325: »Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo« (skupaj z avstrijskim partnerjem doc. dr. Michaelom Staudiglom)

 • Član raziskovalne programske skupine

2009 –             P6-0269: »Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije«

 • Član raziskovalnih projektov

2014 – 2017    J6-6851: »Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga«

2011 – 2014    J6-4139: »Dialog v globalni multikulturni družbi«

2004 – 2007    L6-6053: »Leksikon krščanske etike«

Govorilne ure v zimskem semestru 2020/21 (19.10.2020)

Govorilne ure se izvajajo online ob četrtkih, 9:00 - 9:55, po predhodni najavi (po e-pošti) na aplikaciju Zoom.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem