asist. dr. Cecilija Oblonšek

Cecilija Oblonšek

Katedra za liturgiko

cecilija.oblonsek@teof.uni-lj.si
01 1212 134

Govorilne ure:

Ljubljana: po dogovoru
Maribor: po dogovoru

Življenjepis
Bibliografija

Cecilija Oblonšek (* 1982) je po končani Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru nadaljevala študij na Pedagoški fakulteti v Mariboru na oddelku za glasbo, smer glasbena pedagogika, kjer je marca 2007 diplomirala. Med študijem se je vpisala na Umetniško gimnazijo Fran Korun Koželjski Velenje – glasbena smer modul B, petje in instrument, smer orgle, in jo v letu 2006 zaključila z zaključnim koncertom. Po prvem letu študija na Pedagoški fakulteti se je vpisala na Teološko fakulteto – enota Maribor, smer teologija enopredmetno, kjer je diplomirala septembra 2007. Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2016 zaključila študij z doktorsko nalogo z naslovom Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje. Od leta 2008 je na isti fakulteti zaposlena kot asistentka za področje liturgike in cerkvene glasbe ter vodi pevski zbor študentov fakultete, od leta 2011 pa je njeno delo prekinjeno zaradi bolniškega/porodniškega dopusta.

Sodeluje pri različnih liturgičnih skupinah s predavanji in liturgičnimi delavnicami (npr. za fotografe na Obrtni zbornici Slovenije, za bralce, pevce, psalmiste, krasilce, reportaže na radiu itd.). Že v času študija se je začela strokovno udejstvovati, napisala je več strokovnih in poljudnih člankov tako s področja glasbe kot tudi liturgike, redno (je) objavlja(la) strokovne članke z glasbeno-liturgično vsebino v glasilu Pastoralni pogovori, reviji Cerkev v sedanjem svetu, reviji Tretji dan in liturgično-molitveni reviji Magnificat. Kot članica liturgične katedre na Teološki fakulteti v sodelovanju in občasno samostojno pripravlja predavanja ob liturgično-pastoralnih tečajih psalmistov, organistov, pastoralnih delavcev v različnih slovenskih mestih in po župnijah. Prav tako predava predmete Liturgika, Pesem in glasba ter Nauk o zakramentih v Teološko-pastoralni šoli v Celju, Mariboru in Murski Soboti. V letih 2002 in 2009 je prevzela organizacijo Seminarja liturgične orgelske igre v župnijski cerkvi sv. Jurija na Ptuju za dekanijo Ptuj. Leta 2011 jo je Slovensko orgelsko društvo povabilo k sodelovanju na seminarju za učitelje glasbe, kjer je pripravila predavanje Liturgični aspekti v orgelski igri. Od leta 2010 je članica uredniškega odbora revije Tretji dan in od leta 2011 tudi članica Sveta revije, od leta 2017 pa tudi področna urednica za liturgijo in cerkveno glasbo. Od leta 2013 je članica uredniškega odbora revije Magnificat.

Poleg strokovnega dela se udejstvuje tudi na umetniškem področju s koncerti na področju instrumentalne in vokalne glasbe. Deluje tudi na pedagoškem področju kot korepetitorka pevskih zborov in kot organistka. Z letom 2010 je postala članica Nadškofijske komisije za liturgijo in cerkveno glasbo v Mariboru in tajnica Komisije za orgle, ki deluje v okviru mariborske metropolije. 

EMERŠIČ, Cecilija. Lepota bogoslužja in bogoslužje Lepote. V: VALENČIČ, Rafko (ur.), KRAJNC, Slavko (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Liturgia theologia prima : zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. V Ljubljani: Teološka fakulteta: Družina; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008, str. 211-227. ISBN 978-961-90507-7-4 (Teološka fakulteta), ISBN 978-218-791-0 (Društvo Mohorjeva družba), ISBN 978-961-222-737-1 (Družina). [COBISS.SI-ID 9101315]

EMERŠIČ, Cecilija. Tebi velja moja hvalnica : orgle in cerkveni glasbeniki v dekanijah Ptuj in Zavrč. Ptuj: Minoritski samostan sv. Viktorina, 2008. 212 str., fotogr. ISBN 978-961-91183-3-7. [COBISS.SI-ID 60393473]

EMERŠIČ, Cecilija. Orgle in cerkveno-glasbeno dogajanje na Ptujski Gori : od leta 1696 do vélikega jubileja, (Zbirka Jubilejne publikacije, št. 7). Na Ptujski Gori: Minoritski samostan Matere Božje, 2009. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-91545-8-8. [COBISS.SI-ID 245849600]

OBLONŠEK, Cecilija. Smeri liturgične inkulturacije od koncila do danes. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2013, letn. 73, št. 2, str. 261-267. [COBISS.SI-ID 9874435]

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem