prof. dr. Christian Gostečnik

Christian Gostečnik

Profesor pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

christian.gostecnik@teof.uni-lj.si
01 434 58 34

Govorilne ure:

po dogovoru

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Prof. dr. Christian Gostečnik, OFM je redni profesor za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo religije in pastoralno psihologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Iz klinične psihologije je doktoriral leta 1995 na Argosy University v Chicagu, leta 1997 iz teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1999 iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava na magistrskem programu Zakonski in družinski študiji, programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija ter na doktorskem programu za Zakonsko in družinsko terapijo. Izobražuje nove generacije zakonskih in družinskih terapevtov ter tudi sam izvaja terapije in vodi različne psihoterapevtske skupine.

Poleg številnih knjig, znanstvenih člankov, mnogih raziskav ter sodelovanj na simpozijih in kongresih doma in v tujini, je razvil inovativni psihoterapevtski pristop imenovan RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA.

Je ustanovitelj in direktor psihoterapevtskega centra - Frančiškanski družinski inštitut.

ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

1. GOSTEČNIK, Christian. Zakaj se te bojim?, (Monografije FDI, 19), (Znanstvena knjižnica, 49). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2016. 419 str. ISBN 978-961-6873-42-0. [COBISS.SI-ID 286291968]

2. GOSTEČNIK, Christian. Inovativna relacijska zakonska terapija, (Monografije FDI, 17), (Znanstvena knjižnica). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2015. 406 str. ISBN 978-961-6873-32-1. [COBISS.SI-ID 277999616]

3. GOSTEČNIK, Christian. Je res vsega kriv partner?, (Monografije FDI, 18), (Znanstvena knjižnica, 44). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2015. 399 str. ISBN 978-961-6873-38-3. [COBISS.SI-ID282673152]

4. GOSTEČNIK, Christian. So res vsega krivi starši?, (Monografije FDI, 16), (Znanstvena knjižnica). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2014. 311 str. ISBN 978-961-6873-29-1. [COBISS.SI-ID 271912960]

5. GOSTEČNIK, Christian. Relacijska paradigma in klinična praksa, (Monografije FDI, 15). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2013. 381 str. ISBN 978-961-6873-17-8. [COBISS.SI-ID 265616896]

6. GOSTEČNIK, Christian. Govorica telesa v psihoanalizi, (Monografije FDI, 14), (Znanstvena knjižnica Teološke fakultete). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2012. 424 str. ISBN 978-961-6873-03-1. [COBISS.SI-ID 260586240]

7. GOSTEČNIK, Christian. Inovativna relacijska družinska terapija : inovativni psiho-biološki model, (Monografije FDI, 13), (Znanstvena knjižnica). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2011. 415 str., ilustr. ISBN 978-961-6326-98-8. [COBISS.SI-ID 257613568]

8. GOSTEČNIK, Christian. Neprodirna skrivnost intime : [intima, regulacija afekta, zaljubljenost, najzgodnejša doživetja, ponovitev primarnega odnosa], (Monografije FDI, 12). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2010. 389 str. ISBN 978-961-6326-91-9. [COBISS.SI-ID 253006336]

9. GOSTEČNIK, Christian. Sistemske teorije in praksa, (Monografije FDI, 11). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2010. 367 str. ISBN 978-961-6326-79-7. [COBISS.SI-ID 249202688]

10. GOSTEČNIK, Christian. Relacijska paradigma in travma, (Monografije FDI, 10). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2008. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-6326-72-8. [COBISS.SI-ID 243426304]

11. GOSTEČNIK, Christian. Relacijska zakonska terapija, (Monografije FDI, 9). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2007. 399 str. ISBN 978-961-6326-65-0. [COBISS.SI-ID 237080320]

12. GOSTEČNIK, Christian. Neustavljivo hrepenenje : [rojstvo sakralnosti, hrepenenje po religioznem, občutje svetega, vrojenost ideje o Bogu, hrepenenje po Bogu, razlogi za vero in nevero], (Monografije FDI, 7). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2006. 500 str. ISBN 961-6326-46-5. [COBISS.SI-ID 226835968]

13. GOSTEČNIK, Christian. Psihoanaliza in religiozno izkustvo : [religiozno izkustvo, sakralni prostor, relacijska družinska teorija, sakralni odnos, hrepenenje po drugem, iskanje drugega in Boga], (Monografije FDI, 6). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2005. 459 str. ISBN 961-6326-45-7. [COBISS.SI-ID 223845376]

14. GOSTEČNIK, Christian. Relacijska družinska terapija, (Monografije FDI, 5). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2004. 382 str. ISBN 961-6326-39-2. [COBISS.SI-ID 215802880]

15. GOSTEČNIK, Christian. Sodobna psihoanaliza, (Monografije FDI, 2). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2002. 379 str. ISBN 961-6326-22-8. [COBISS.SI-ID 115901184]

16. GOSTEČNIK, Christian. Poskusiva znova, (Zbirka Krik po odnosu, 5). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2001. 339 str. ISBN 961-6326-18-X. [COBISS.SI-ID 114102272]

17. GOSTEČNIK, Christian. Psihoanaliza in religija, (Zbirka Krik po odnosu, 4). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski center, 2000. 554 str. ISBN 961-6326-07-4. [COBISS.SI-ID 107014400]

18. GOSTEČNIK, Christian. Človek v začaranem krogu : operativni mehanizem pri kompulzivnem ponavljanju : psihološko-antropološki in teološki vidik medosebnih interakcij, (Zbirka Krik po odnosu, 1). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski center, 1997. 285 str. ISBN 961-90564-0-X. [COBISS.SI-ID 70527232]

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

1. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja. Vloga religije v psihoanalizi. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 177-190. [COBISS.SI-ID 7249754

2. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Emotional detachment of partners and the sanctity of the relationship with the analyst as the most powerful curative factor. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 6. jul. 2016, str. 1-14, doi: 10.1007/s10943-016-0278-8. [COBISS.SI-ID 7319130]

3. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Sanctity of the body and the relational paradigm. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2015, vol. 54, issue 6, str. 2073-2085. http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-014-9909-0?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst, doi: 10.1007/s10943-014-9909-0. [COBISS.SI-ID 6603354]

4. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja. Nove dimenzije analize. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 3, str. 507-520. [COBISS.SI-ID 6722394

5. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert. Trauma and religiousness. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2014, vol. 53, issue 3, str. 690-701. http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-012-9665-y/fulltext.html, doi: 10.1007/s10943-012-9665-y. [COBISS.SI-ID 6200154]

6. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Ustvarjeni po božji podobi. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2013, letn. 73, št. 4, str. 639-651. [COBISS.SI-ID 6440282]

7. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Mateja, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, CVETEK, Robert. Religion and addiction. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2012, vol. 51, issue 4, str. 1165-1171. http://www.springerlink.com/content/u152g545801v0761/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10943-010-9424-x. [COBISS.SI-ID 5714010]

8. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert. Travmatsko izkustvo in dojemanje religioznosti. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 2, str. 265-277. [COBISS.SI-ID5435226

9. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Mateja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Milost odpuščanja v zakonskem odnosu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 4, str. 595-608. [COBISS.SI-ID 5642074

10. GOSTEČNIK, Christian, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Izkrivljene oblike religioznega doživljanja. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2010, letn. 70, št. 2, str. 229-238. [COBISS.SI-ID 5191258

11. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert. Hidden mission of the psyche in abuse and addiction. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2010, vol. 49, št. 3, str. 361-376. http://www.springerlink.com/content/02p41856220l1508/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10943-009-9264-8. [COBISS.SI-ID 5152602]

12. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ, Tanja. Relational marital paradigm. American journal of psychotherapy, ISSN 0002-9564, 2009, letn. 63, št. 1, str. 1-12. [COBISS.SI-ID 4699994

13. GOSTEČNIK, Christian. Relational human experience as sacred phenomenon. Antonianum, ISSN 0003-6064, 2009, vol. 84, št. 1, str. 143-158. [COBISS.SI-ID 4684634

14. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ, Tanja, CVETEK, Robert. Potential curative space in relational family therapy. Journal of family psychotherapy, ISSN 1540-4080. Electronic ed., 2009, vol. 20, št. 1, str. 46-59. http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a909201456~db=all~order=page, doi: 10.1080/08975350802716491. [COBISS.SI-ID 4610906]

15. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, CVETEK, Robert. Insecure attachment in couples' relationships. The journal of pastoral care & counseling, ISSN 1542-3050, 2009, vol. 63, no. 3/4, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 5477722]

16. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert. The salvational process in relationships : a view from projective-introjective identification and repetition compulsion. Journal of religion and health, ISSN 0022-4197, Dec. 2009, vol. 48, no. 4, str. 496-506, doi: 10.1007/s10943-008-9215-9. [COBISS.SI-ID 4361818]

17. GOSTEČNIK, Christian. Salvation presupposes a relationship : new paradigm in psychotherapy. Antonianum, ISSN 0003-6064, 2008, letn. 83, št. 1, str. 69-93. [COBISS.SI-ID 4298586

18. GOSTEČNIK, Christian. Družina kot odveza : odrešenjski prostor za razreševanje travmatičnih doživetij. V: ŠPELIČ, Miran (ur.). [Družina : "zveza, zaveza, obveza, odveza" : teološki simpozij 2008], (Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722, 2008, št. 3). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2008, letn. 68, št. 3, str. 363-378. [COBISS.SI-ID 4566874

19. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja, GOSTEČNIK, Christian. Action research in the light of integrative practice of marital and family therapists and some other research problems. European journal for qualitative research in psychotherapy, ISSN 1756-7599, 2008, št. 3, str. 38-45. http://www.eurocps.eu/sites/default/files/Journal2008i3.pdf. [COBISS.SI-ID 4214362

20. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ, Tanja, CVETEK, Robert. Redemptive experience in relational family therapy : a Christian perspective. Journal of religion and health, ISSN 0022-4197, 2008, vol. 47, št. 3, str. 386-397. [COBISS.SI-ID 4333914

21. GOSTEČNIK, Christian. Odrešenje predpostavlja odnos : relacijska družinska paradigma. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2007, letn. 67, št. 1, str. 51-72. [COBISS.SI-ID 4024154

22. GOSTEČNIK, Christian. Sexuality and the longing for salvation. Journal of religion and health, ISSN 0022-4197, 2007, vol. 46, št. 4, str. 580-590. http://www.springerlink.com/content/1573-6571/?k=gostecnik, http://www.springerlink.com/content/dw173jt138307510/fulltext.pdf, http://www.springerlink.com/content/dw173jt138307510/fulltext.html. [COBISS.SI-ID 3989338]

 

Celotna bibliografija: splet02.izum.si/cobiss/bibliography

PROCES SOOČANJA Z LOČITVIJO IN RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA (1.7.2014―30.6.2017)

Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju (1.6.2006―30.11.2008)

Travma v družini, medgeneracijski prenos in religioznost (1.9.2005―31.8.2007)

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem