izr. prof. dr Edvard Kovač

Edvard Kovač

Gostujoči profesor pri Katedri za filozofijo

Življenjepis
Bibliografija

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. KOVAČ, Edvard. Evtanazija, ki ni srečna smrt : ob knjigi dr. Matjaža Zwitterja Pogovarjamo se o evtanaziji. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2020, letn. 23, št. 1, str. 61-64. [COBISS.SI-ID 8321882]

2. KOVAČ, Edvard. Iskanje svetlobe v katedrali Notre Dame v Parizu. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 3/4, str. 83-86. [COBISS.SI-ID 8150874]

3. KOVAČ, Edvard. Navdih večnosti : ob retrospektivni razstavi slikarke Veselke Šorli Puc v Bovu avgusta 2019. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 6, str. 40-43. [COBISS.SI-ID 8249434]

4. KOVAČ, Edvard. Razkritje neskončne ljubezni : miselno obzorje filozofije papeža Frančiška. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 5, str. 69-73. [COBISS.SI-ID 7969370]

5. KOVAČ, Edvard. Podobe in pojem ženskosti pri Friedrichu Nietzscheju. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, letn. 19, št. 1, str. 44-50, portret. [COBISS.SI-ID 7157850]

6. KOVAČ, Edvard. O neumnosti, pribežnikih in svobodi izražanja. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, letn. 19, št. 3/4, str. 119-124, ilustr. [COBISS.SI-ID 7283546]

7. KOVAČ, Edvard. Ženskost kot razodetje drugega. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, letn. 19, št. 5, str. 41-44. [COBISS.SI-ID 10426883]

8. KOVAČ, Edvard. Človek, ki je živel prihodnost : ob 110-letnici rojstva in 20-letnici smrti Antona Trstenjaka. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, letn. 19, št. 6, str. 3-5, portret. [COBISS.SI-ID 10520323]

9. KOVAČ, Edvard. V duši prizadetega zaradi zločinov. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2015, leto 49, [št.] 3, str. 12-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 6934874]

10. KOVAČ, Edvard. Duhovna podoba Vilija Steguja : ob 25. obletnici njegovega rojstva za večnost in ob 45. obletnici Revije 2000. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2015, letn. 18, št. 1/2, str. 29-31. [COBISS.SI-ID 6892634]

11. KOVAČ, Edvard. Andrej Kurkov, pričevalec ukrajinske in ruske kulture. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2015, letn. 18, št. 3, str. 10-11, portret. [COBISS.SI-ID 6900314]

12. KOVAČ, Edvard. Vznemirljiva beseda : o filozofiji Emmanuela Levinasa. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2015, letn. 18, št. 6, str. 20-22, portret. [COBISS.SI-ID 7108954]


1.05 Poljudni članek

13. KOVAČ, Edvard. Človek sprave : ob 100. obletnici smrti patra Stanislava Škrabca. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, okt. 2018, št. 102, str. 11, fotogr. [COBISS.SI-ID 7984218]

14. KOVAČ, Edvard. Sv. Martin Tourski : ob evropski osebnosti leta. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2016, str. 210-212, ilustr. [COBISS.SI-ID 7087194]

15. KOVAČ, Edvard. In memoriam dr. Ivu Urbančiču. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2016, [Letn.] 18, št. 5, str. 61-62. [COBISS.SI-ID 513740418]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. KOVAČ, Edvard. Les figures de la féminité chez Friedrich Nietzsche et Emmanuel Lévinas. V: COHEN, Monique-Lise (ur.), DESOUCHE, Marie-Thérèse (ur.). Emmanuel Lévinas et la pensée de l'infini : actes du colloque international de Toulouse, à l'occasion du 50e anniversaire de Totalité et Infini : département de la recherche et Faculté de Philosophie, Institut catholique de Toulouse, 14 avril 2011, (Collection Humanités). Toulouse: Domuni-Press: Presses universitaires de l'ICT. 2016, str. 161-175. [COBISS.SI-ID 7346778]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

17. KOVAČ, Edvard. Umreti ali živeti za drugega. V: Frančiškovi bratje v odnosu do drugačnih : ob 800-letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom. [Brezje]: Frančiškanski Marijanski center Slovenije. [2019], str. 7-13. [COBISS.SI-ID 8253018]

18. KOVAČ, Edvard. Podtalna vojna = Guerre latente. V: JEREB, Elza (ur.). Pisatelj v družbi, ki je samo še javnost? = The writer in a society reduced to its public sphere? = Lʼécrivain dans une société réduite à sa sphère publique?. Vidne in nevidne vojne = Visible and invisible wars = Guerres visibles et invisibles : [prispevki za okrogle mize v slovenščini, angleščini in francoščini]. Ljubljana: Slovenski center PEN. 2015, str. 60-66. [COBISS.SI-ID 6960474]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. KOVAČ, Edvard. Pojem izvoljenosti med fundamentalizmom in svetništvom = The concept of chosenness between fundamentalism and sainthood. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek. 2019, str. 83-85. [COBISS.SI-ID 8186970]

20. KOVAČ, Edvard. Individuality and chosenness. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2018], str. 23. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7963994]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. KOVAČ, Edvard. Po lepoti k resnici : esej o estetiki obličja. V: KUHAR, Bojan (ur.), et al. Lepo : o lepoti, staranju in estetski kirurgiji. 1. natis. Ljubljana: eBesede. 2015, str. 175-180, ilustr. [COBISS.SI-ID 10288643]

22. KOVAČ, Edvard. Matica slovenske besede. V: JANČAR, Drago (ur.), et al. Slovenska matica : 150 let dela za slovensko kulturo : (zbornik razprav in bibliografija 2004-2014). Ljubljana: Slovenska matica. 2015, str. 119-122. [COBISS.SI-ID 10303491]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

23. KOVAČ, Edvard. Sporočilo iz osamljenosti : ob uprizoritvi drame Simona Stephensa "Marija" v SNG Drama Ljubljana. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 9. feb. 2020, letn. 69, št. 6, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8317018]

24. KOVAČ, Edvard. Brane Senegačnik, Pogovori z nikomer, Slovenska matica, 2019, 127 strani : iskanje neizrekljivega. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2020, letn. 23, št. 1, str. 77-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 8322138]

25. KOVAČ, Edvard. Kako do družinskega sožitja : drama Ljudje na malem odru SNG Drama. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8061786]

26. KOVAČ, Edvard. Me bo kdo razumel? : ob uprizoritvi drame Ivanov A. P. Čehova v ljubljanski Drami. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 27. jan. 2019, letn. 68, št. 4, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8068186]

27. KOVAČ, Edvard. Ohraniti dekliško poštenje : ob premieri drame Razbiti vrč v SNG Drama. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8114010]

28. KOVAČ, Edvard. Denis Poniž: Sedem esejev za sedemdeset let, Celjska Mohorjeva družba, 2019, 272 strani. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 2, str. 69-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 8112986]

29. KOVAČ, Edvard. Antonia Bernard, Francosko o Slovencih, slovensko o Francozih, razprave in ocene, Slovenska matica, 2018, 212 strani : Slovenci na francoskem zemljevidu. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 2, str. 70-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 8113242]

30. KOVAČ, Edvard. Lučka Jenčič: Medena sled : ljubiti onkraj besed. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 3/4, str. 117-118, ilustr. [COBISS.SI-ID 1116163166]

31. KOVAČ, Edvard. Marjan Strojan, Hribi, oblaki, lepe pozdrave, Mladinska knjiga, 2019, 136 strani. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2019, letn. 22, št. 6, str. 68-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 8249946]

32. KOVAČ, Edvard. Alojz Rebula. Korintski steber. Celjska Mohorjeva družba, 2017, 200 str. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 1, str. 73-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 7828570]

33. KOVAČ, Edvard. Zagonetni Juda : ob uprizoritvi drame Lot Vekemans v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 3/4, str. 67-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 7892826]

34. KOVAČ, Edvard. Živeti iz veselja. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 3/4, str. 118-120, ilustr. [COBISS.SI-ID 7893082]

35. KOVAČ, Edvard. Dramski prizori Jančarjevih kratkih zgodb. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 5, str. 80-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 7969626]

36. KOVAČ, Edvard. Ljubka Šorli: Goriške pesmi, Založba ART, 2018, 143 strani : "Skozi trpljenje nas žlahti usoda". Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 6, str. 82. [COBISS.SI-ID 8021594]

37. KOVAČ, Edvard. Biblija - od vzvišene lepote do patetike : ob uprizoritvi bibličnih pripovedi v ljubljanski Drami. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 30. aprila 2017, let.66, št. 18-19, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 10601475]

38. KOVAČ, Edvard. Cvetje iz eksila. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2017, letn. 20, št. 3/4, str. 127-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 7668826]

39. KOVAČ, Edvard. Izguba višnjevega raja : ob uprizoritvi Čehovega "Višnjevega vrta" v SNG Maribor. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 24. jan. 2016, letn. 65, št. 4, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 11655454]

40. KOVAČ, Edvard. Razkritje "Obrazov miru". Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2015, letn. 18, št. 4, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 7007066]


1.20 Predgovor, spremna beseda

41. KOVAČ, Edvard. Plečnikova izpoved vere. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2017, letn. 20, št. 1, str. 3-4, portret. [COBISS.SI-ID 7567706]

42. KOVAČ, Edvard. "Kdor bo svoje življenje izgubil, ga bo našel" ali evangeljski paradoks Fabrica Hadjadja. V: HADJADJ, Fabrice. Kako uspeti v smrti : antimetoda za življenje. Ljubljana: Družina. 2015, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 6860122]

43. KOVAČ, Edvard. Ob novi pesniški zbirki meditacij p. Pavleta Jakopa : pesniška metaforika, ki sega od predpekla do neba. V: JAKOP, Pavle. Potapljanja. 1. natis. Ljubljana: Družina. 2015, str. 7-11. [COBISS.SI-ID 6964058]

44. KOVAČ, Edvard. Pisateljsko srečanje na Bledu pred novimi izzivi. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jun. 2015, letn. 79, št. 6, str. 643-648, portret. [COBISS.SI-ID 6950490]

45. KOVAČ, Edvard. Slovenski jezik pred večnostjo. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2015, letn. 18, št. 1/2, str. 3-4, portret. [COBISS.SI-ID 6892378]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

46. KOVAČ, Edvard. Ko se razprostre Nebo : pred praznikom Marije Vnebovzete. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 12. avg. 2018, letn. 67, št. 33, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7941210]

47. KOVAČ, Edvard. Svetniki za današnji čas. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2018, letn. 67, št. 44, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7991386]

48. KOVAČ, Edvard. Vsa lepa si, Marija!. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. avg. 2017, letn. 66, št. 33, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7703130]

49. KOVAČ, Edvard. Kako odpustiti?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. feb. 2015, letn. 64, št. 5, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 6816346]


1.22 Intervju

50. KOVAČ, Edvard (intervjuvanec). Obiščimo grob nekoga, s katerim se nismo razumeli. Nedeljski dnevnik, ISSN 1318-0339, 28. okt. 2015, let. 53, št. 43, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10236675]


1.25 Drugi sestavni deli

51. KOVAČ, Edvard. Strast po večnosti : v spomin Alojzu Rebuli. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2018, letn. 21, št. 6, str. 67-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 8021338]

52. KOVAČ, Edvard. Jože Plečnik (1872-1957). Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2017, letn. 20, št. 1, str. 57-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 7568218]

53. KOVAČ, Edvard. Papež ubogih : papež Frančišek je obiskal tri najbolj revne države novega sveta. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. jul. 2015, letn. 64, št. 29, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 6971738]

54. SIMČIČ, Zorko (intervjuvanec), OGRIN, Matija (intervjuvanec), KOS, Matevž (intervjuvanec), BIDER, Romana (intervjuvanec), KOVAČ, Edvard (intervjuvanec), BARTOLJ, Jože (intervjuvanec), PUHAR, Alenka (intervjuvanec), STANONIK, Marija (intervjuvanec), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Beri, preden začneš razmišljati : kaj izbrani "poklicni" bralci priporočajo za poletne dni?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 26. jul. 2015, letn. 64, št. 30, fotogr. [COBISS.SI-ID 38652461]

55. KOVAČ, Edvard. France Bučar 1923-2015 : in memoriam. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. nov. 2015, letn. 64, št. 44, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10237443]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

56. PLANINŠEK, Franc, MEDVED, Nevio, VIŠNJAR, Igor, PFEIFER, Marija, MILEK, Vesna, GODINA, Vesna V., KOVAČ, Edvard, KUHAR, Bojan (urednik), KLEMENC, Andrej (urednik). Lepo : o lepoti, staranju in estetski kirurgiji. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2015. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-76-0. [COBISS.SI-ID 281774080]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

57. KOVAČ, Edvard, OSREDKAR, Mari Jože, GERDEN, Tomaž. Monoteizem in nasilje, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-123/. [COBISS.SI-ID 8325978]

58. KUNIČ, Jožef (intervjuvanec), KOVAČ, Edvard (intervjuvanec), UDOVIČ, Boštjan (intervjuvanec). Francoske volitve, (Studio ob 17h). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174470077. [COBISS.SI-ID 34892637]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 14. 03. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem