doc. dr. Igor Bahovec

Igor Bahovec

Profesor pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

igor.bahovec@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

LJUBLJANA

po dogovoru, kabinet 209

 

MARIBOR

po dogovoru 

Izvajanje predmetov:

Uvod v sociologijo in sociologijo religije 

Uvod v sociologijo religije 

Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih (soizvajalec)

Soočenje religije s sekularizmom in modernostjo v Evropi (soizvajalec)

Vloga medijev pri ohranjanju religije 

Družina v družbi (soizvajalec)

Pastoralna in katehetska supervizija (soizvajalec)

Oseba in skupnost v perspektivi sodobnega komunitarizma in v Cerkvi

Postmoderna kultura in duhovnost: new age in krščanstvo

Krščanstvo v sodobni Evropi

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Igor Bahovec, rojen v Ljubljani leta 1961, je diplomiral iz fizike (1986, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za fiziko), magisterij (1997) in doktorat iz sociologije (2004, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede).

Je poročen in oče treh otrok.

Raziskovalno se ukvarja s tematikami povezanimi z družbenimi vidiki religije, skupnostmi, civilno sfero in socialnim kapitalom ter z vprašanji postmoderne kulture, predvsem z vidikov tvorjenja smisla, kulturnih sprememb in fenomena religije in duhovnosti. Posebej ga zanima tema pristnega dialoga v medosebnih, medkulturnih in medreligioznih stikih.

Monografije:

Skupnosti : teorije, oblike, pomeni. Ljubljana, 2005.

Postmoderna kultura in duhovnost : religioznost med new agem in krščanstvom. Ljubljana, 2009.

Urednik monografij

Thomas Luckmann. Družba, komunikacija, smisel, transcendenca (skupaj z V. Potočnikom), Ljubljana, 2007.

Robert Schuman. Za Evropo. Celje, 2003

Izbrani članki in poglavja v knjigi

Robert Schuman in Evropa : delovanje iz vizije. V: Fountain, Jeff. Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana, str. 177-195. Ljubljana: Družina. 2017.

Evropske identitete, kultura, pogledi na svet in krščanstvo. V: Zalta, Anja, Rok Svetličič (ur.). Identiteta Evrope, (Poligrafi, 21 (2016), 81-82: 27-51.)

 

Christianity in confrontation with individualism and crisis of Western culture : person, community, dialog, reflexivity, and relationship ethics. Bogoslovni vestnik. 75 (2015), 2: 335-346.

Medkulturni dialog, religije in izobraževanje. Bogoslovni vestnik. 72 (2012), 4: 599-607.

Odnos do preteklosti in slovenska razdeljenost : medvojno in povojno obdobje kot torišče delitev in naloga za prihodnost. Bogoslovni vestnik. 74 (2014), 1: 41-53.

On the role of genuine intercultural dialogue in Western civilisation. V: Juhant, Janez in Vojko Strahovnik (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, str. 105-123. Zürich; Berlin: Lit. 2014.

Religija kot vir socialnega kapitala : prostovoljstvo, združenja, zaupanje. Družboslovne razprave. 26 (apr. 2010), 63: 29-48.

Civilna in cerkvena združenja od Slomškovega časa do danes. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. 10 (2010), 2/3: 531-550.

The meaning of culture for reconciliation : dialogue, memory and community. V: Juhant, Janez in Bojan Žalec (ur.). Reconciliation : the way of healing and growth, str. 249-258. Zürich; Münster: Lit. 2012.

Pomen dialoga v družbi znanja. V: Podmenik, Darka (ur.). Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja, str. 89-105. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize. 2008.

Drugo je dostopno na COBISSu oziroma SICRISu.

Projekti ARRS: 

1. Dialog v globalni multikulturni družbi, oznaka: J6-4139,

vloga: raziskovalec, vodja projekta Janez Juhant

trajanje: 1.7.2011―30.6.2014

 

2. Vzgoja in izobraževanje za medkulturni dialog, oznaka V5-0422

vloga: vodja projekta

trajanje: 1.9.2008―31.8.2010

 

3. Lokalna in regionalna razvojna jedra, oznaka: L5-0654

vloga: raziskovalec, vodja projekta Franc Adam

trajanje: 1.2.2008―30.1.2010

 

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem