asist. dr. Iva Nežič Glavica

Iva Nežič Glavica

Katedra za pastoralno in oznanjevalno teologijo

iva.nezicglavica@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

Po dogovoru, preko e-pošte.

Izvajanje predmetov:
 • Psihologija religijskega in etičnega pouka (vaje)
 • Pedagoška praksa (vaje)
 • Biblični in odrešenjski vidik družine in medosebnih odnosov (vaje)
 • Izkustveno učenje in družinsko svetovanje (vaje)
 • Pedagogika religij in katehetika (vaje)
 • Biblični in odrešenjski vidik družine in medosebnih odnosov (vaje)
 • Liturgična, prostorska in telesna duhovnost (vaje)
 • Celostno učenje po principih geštalt pedagogike (vaje)
 • Narativna didaktika (vaje)
 • Osebnost in identiteta (vaje)
 • Biblična didaktika (vaje)
 • Družinski sistemi in sporočila staršev (vaje)
 • Kriza, resursi in »nov začetek« (vaje)
 • Biblična antropologija in družina v Svetem pismu (vaje)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Iva Nežič Glavica (*1975) se je po končani gimnaziji vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru, smer nemščina in teologija. Leta 2012 je magistrirala in leta 2017 je doktorirala na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani (Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju).

Leta 2016 je v okviru Društva za krščansko geštalt pedagogiko in Instituta für integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge pridobila naziv  geštalt trenerka. Od leta 2009 je asistentka na Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo. Sodeluje v neposrednem pedagoškem procesu in pri znanstveno raziskovalni dejavnosti. Izvaja izobraževanja in delavnice za učitelje, katehete in starše. Je poročena, mati treh otrok.

Od leta 2018 je na TEOF-u koordinatorka za pedagoško usposabljanje.

 

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Der Beitrag der integrativen Gestaltpädagogik nach Albert Höfer im Bereich der holistischen Religionspädagogik = Contribution of the integrative gestalt pedagogy from Albert Höfer in the field of holistic religious education. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2019, vol. 19, no. 1, str. 205-223. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3370, doi: 10.15633/pch.3370. [COBISS.SI-ID 8182362]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Vloga izkustvenega učenja v gestalt pedagoškem modelu učenja in poučevanja po Albertu Höferju = The role of experiential learning in the gestalt pedagogical model of teaching and learning by Albert Höfer. Bogoslovni vestnik, ISSN 1581-2987. [Spletna izd.], 2019, letn. 79, št. 1, str. 191-202. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, doi: 10.34291/BV2019/01/Nezic. [COBISS.SI-ID 8181338], [SNIP]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Geštalt pedagogija kao "dodana vrijednost" religiozne edukacije. Crkva u svijetu, ISSN 0352-4000, 2018, god. 53, br. 2, str. 243-265, ilustr. [COBISS.SI-ID 7934298]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Kreative Prozesse in unseren Gestaltkursen. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2018, jg. 23, nr. 89, str. 46-48, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7955034]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Echtheit in der Gestaltkurspraxis. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2015, jg. 20, nr. 79, str. 131. [COBISS.SI-ID 7107930]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Der erfahrungsorientierte Ansatz bei Albert Höfer. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), FEINER, Franz (ur.). Gestaltpädagogik heute und morgen : eine Bewegung mit Zukunft. Ljubljana: Salve. 2013, str. 61-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 6331738]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Vzgojno-religiozni pomen pravljice. V: STANONIK, Miriam (ur.), GERJOLJ, Stanko (ur.). Ustvari me znova : 1. zbornik zaključnih nalog izobraževanja iz krščanske geštaltpedagogike. Ljubljana: Društvo za krščansko geštaltpedagogiko. 2007, str. 277-283. [COBISS.SI-ID 7157594]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Recenzija monografije ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, Božje oznanilo sodobnemu človeku. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, (Znanstvena knjižnica, 59). 1. izd. Ljubljana: Družina. 2018, str. 169-171. [COBISS.SI-ID 7844954]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Kako raste otrokova vera. Iskreni.net, ISSN 1854-0589, 24. sep. 2012. https://www.iskreni.net/druzina/starsevstvo/86-vzgojni-izzivi/vzgoja-v-veri/1437-kako-si-otroci-predstavljajo-boga.html. [COBISS.SI-ID 7161946]

GERJOLJ, Stanko (avtor, urednik), NEŽIČ GLAVICA, Iva, SADAR, Silvestra, LUTAR, Tatjana. Gradimo prihodnost 9, Delovni zvezek. Popravljena izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-218-628-9. [COBISS.SI-ID 255833600]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Nežič Glavica], 2017. XII, 273, XXII str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94396⟪=slv. [COBISS.SI-ID 7676762]

NEŽIČ GLAVICA, Iva. Vloga geštalt pedagogike v konceptu verskega pouka po Albertu Höferju : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Nežič Glavica], 2012. VI, 129 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5872218]

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (UL). Oblikovanje multiplikatorjev. 2018-2022.

Trajnostno uvajanje inovativne didaktike z uporabo IKT v programih UL, Pilotna posodobitev pri predmetu »Veščine in etika javnega nastopanja«, 2019.

Profesionalno usposabljanja za šolsko leto 2018/19 (NAKVIS): »Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega in izkustvenega pristopa«. So-izvajanje delavnice za učitelje.

OŠ Antona Martina Slomška, Vrhnika. So-izvajanje delavnice za šolski kolektiv: »Razredna skupnost v obliki dreves v razredu. Risanje kot pomoč pri razreševanju konfliktov v razredu«, 15., 16., 22. 10.

ŠO Alojzij Šuštarja, Ljubljana. So-izvajanje delavnice za učence: »Sporočila staršev«, 2. 2. 2019

Profesionalno usposabljanja za šolsko leto 2017/18 (NAKVIS): »Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega in izkustvenega pristopa«, So-izvajanje delavnice za učitelje.

Mednarodni projekt »Ethika – Ethics and values education in schools and kindergartens. So-izvajanje delavnice »Emotionen«. Zadar, 11. do 12. 04. 2016

 

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem