asist. dr. Iva Nežič Glavica

Iva Nežič Glavica

Katedra za pastoralno in oznanjevalno teologijo

iva.nezicglavica@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

Po dogovoru, preko e-pošte.

Izvajanje predmetov:
 • Psihologija religijskega in etičnega pouka (vaje)
 • Pedagoška praksa (vaje)
 • Biblični in odrešenjski vidik družine in medosebnih odnosov (vaje)
 • Izkustveno učenje in družinsko svetovanje (vaje)
 • Pedagogika religij in katehetika (vaje)
 • Biblični in odrešenjski vidik družine in medosebnih odnosov (vaje)
 • Liturgična, prostorska in telesna duhovnost (vaje)
 • Celostno učenje po principih geštalt pedagogike (vaje)
 • Narativna didaktika (vaje)
 • Osebnost in identiteta (vaje)
 • Biblična didaktika (vaje)
 • Družinski sistemi in sporočila staršev (vaje)
 • Kriza, resursi in »nov začetek« (vaje)
 • Biblična antropologija in družina v Svetem pismu (vaje)
Obvestila (3)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Iva Nežič Glavica (*1975) se je po končani gimnaziji vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru, smer nemščina in teologija. Leta 2012 je magistrirala in leta 2017 je doktorirala na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani (Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju).

Leta 2016 je v okviru Društva za krščansko geštalt pedagogiko in Instituta für integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge pridobila naziv  geštalt trenerka. Od leta 2009 je asistentka na Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo. Sodeluje v neposrednem pedagoškem procesu in pri znanstveno raziskovalni dejavnosti. Izvaja izobraževanja in delavnice za učitelje, katehete in starše. Je poročena, mati treh otrok.

Od leta 2018 je na TEOF-u koordinatorka za pedagoško usposabljanje.

 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Albert Höfer's integrative Gestalt pedagogy as an answer to the challenges of contemporary Christian education. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2020, vol. 16, no. 3, str. 1-14. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue16.html. [COBISS.SI-ID 12889347], [SNIP, WoS do 12. 7. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 30. 4. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Der Beitrag der integrativen Gestaltpädagogik nach Albert Höfer im Bereich der holistischen Religionspädagogik = Contribution of the integrative gestalt pedagogy from Albert Höfer in the field of holistic religious education. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2019, vol. 9, no. 1, str. 205-223. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3370, doi: 10.15633/pch.3370. [COBISS.SI-ID 8182362], [WoS do 14. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.02 Pregledni znanstveni članek

3. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Vloga izkustvenega učenja v gestalt pedagoškem modelu učenja in poučevanja po Albertu Höferju = The role of experiential learning in the gestalt pedagogical model of teaching and learning by Albert Höfer. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 1, str. 191-202. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, doi: 10.34291/BV2019/01/Nezic. [COBISS.SI-ID 8181338], [SNIP, WoS do 20. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Geštalt pedagogija kao "dodana vrijednost" religiozne edukacije. Crkva u svijetu, ISSN 0352-4000. [Print ed.], 2018, god. 53, br. 2, str. 243-265, ilustr. [COBISS.SI-ID 7934298], [SNIP]


1.04 Strokovni članek

5. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Kreative Prozesse in unseren Gestaltkursen. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2018, jg. 23, nr. 89, str. 46-48, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7955034]

6. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Verheißungen im Alten und Neuen Testament. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2018, jg. 23, nr. 91, str. 111-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 8035674]

7. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Echtheit in der Gestaltkurspraxis. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2015, jg. 20, nr. 79, str. 131. [COBISS.SI-ID 7107930]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. NEŽIČ GLAVICA, Iva. The Church - a safe environment for children and adolescents? = Cerkev - varno okolje za otroke in mladostnike?. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2020, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 8279130]

9. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Gestalt pedagogical approach in response to changing needs in Christian spirituality = Geštalt pedagoški pristop kot odgovor na spremenjene potrebe v krščanski duhovnosti. V: KONDRLA, Peter (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.]. 2019, str. [5]. [COBISS.SI-ID 8245850]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Recenzija monografije ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, Božje oznanilo sodobnemu človeku. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, (Znanstvena knjižnica, 59). 1. izd. Ljubljana: Družina. 2018, str. 169-171. [COBISS.SI-ID 7844954]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

11. NEŽIČ GLAVICA, Iva. Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Nežič Glavica], 2017. XII, 273, XXII str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94396&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7676762]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (UL). Oblikovanje multiplikatorjev. 2018-2022.

Trajnostno uvajanje inovativne didaktike z uporabo IKT v programih UL, Pilotna posodobitev pri predmetu »Veščine in etika javnega nastopanja«, 2019.

Profesionalno usposabljanja za šolsko leto 2018/19 (NAKVIS): »Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega in izkustvenega pristopa«. So-izvajanje delavnice za učitelje.

OŠ Antona Martina Slomška, Vrhnika. So-izvajanje delavnice za šolski kolektiv: »Razredna skupnost v obliki dreves v razredu. Risanje kot pomoč pri razreševanju konfliktov v razredu«, 15., 16., 22. 10.

ŠO Alojzij Šuštarja, Ljubljana. So-izvajanje delavnice za učence: »Sporočila staršev«, 2. 2. 2019

Profesionalno usposabljanja za šolsko leto 2017/18 (NAKVIS): »Etika in kritično mišljenje v okviru celostnega in izkustvenega pristopa«, So-izvajanje delavnice za učitelje.

Mednarodni projekt »Ethika – Ethics and values education in schools and kindergartens. So-izvajanje delavnice »Emotionen«. Zadar, 11. do 12. 04. 2016

 

Vaje iz izbirnih predmetov pri prof. dr. Stanku Gerjolju in as. dr. Ivi Nežič Glavica (29.4.2020)

Pozdravljeni,

ker so zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom v mesecu aprilu in maju (v Celju) odpadle vaje iz izbirnih predmetov (Razodetje in odrešenje v odnosih, Biblična antropologija in družina v SP, Sodobne pedagoške metode, Izkustveno učenje in družinsko svetovanje), vas v e-učilnicah navedenih predmetov čakajo nove vaje z navodili, ki jih boste izvedli sami doma.

V primeru, da še niste vpisani v ustrezne e-učilnice to čimprej storite!

V upanju, da ste zdravi vas lepo pozdravljava!

prof. dr. Stanko Gerjolj

as. dr. Iva Nežič Glavica

 

Odpoved vaj! (10.3.2020)

Na podlagi ukrepov Univerze v LJ odpadejo od 15.3. do 17. 3. vaje v Celju!

O novem terminu boste naknadno obveščeni.

as. dr. Iva Nežič Glavica

prof. dr. Stanko Gerjolj

Termini vaj za izbirne predmete (4.3.2020)

Celostna pedagoška komunikacija, Sodobne pedagoške metode, Izkustveno učenje in družinsko svetovanje, Psihologija religijskega in etičnega pouka

(prof. dr. Stanko Gerjolj, as. dr. Iva Nežič Glavica)

Vaje izbirnih predmetov se bodo izvajale od 23. 3. do 24. 03. 2020, v Študentskem domu Vincencija na Taboru 12, v Ljubljani. Tematsko se bomo osredotočili na sociogram odnosov in »postavitev družine«. 

Pričetek: v ponedeljek, ob 15.30. Zaključek: v torek zvečer najpozneje do 19:00.

Kontakt in prijave: iva.nezicglavica@teof.uni-lj.si

Opomba: Prenočitev v domu ni možna!

Sodobne pedagoške metode, Izkustveno učenje in družinsko svetovanje 

(prof. dr. Stanko Gerjolj, as. dr. Iva Nežič Glavica)

 

Za opravljanje vaj pri izbirnima predmetoma, sta na razpolago dva termina: 

15. 03. - 17. 03. 2020 (Tema: sanje)

17. 05. - 19. 05. 2020 (Tema: telo)

 

Vaje se bodo izvajale v Duhovno-prosvetnem domu sv. Jožef, v Celju (Plečnikova ulica 29). Stroške bivanja (od 21,00 EUR do 29,00 EUR) lahko poravnate le z gotovino. Da ne bo prišlo do nepotrebnih zamud, se pravočasno (ob 19.00) zglasite na recepciji, da uredite vse kar je potrebno za prijavo. 

Pričetek: ob 19.30.  

Prijave bodo zbirali predstavniki letnikov.

 

Kontakt: iva.nezicglavica@teof.uni-lj.si

 

 

 

Biblična antropologija in družina v Svetem pismu in Razodetje in odrešenje v odnosu 

(prof. dr. Stanko Gerjolj, as. dr. Iva Nežič Glavica)

Za opravljanje vaj pri izbirnima predmetoma so na razpolago trije termini:  

21. 02. - 23. 2. 2020

06. 03.- 08.03. 2020

24. 04.- 26.04. 2020

 

Vaje se bodo izvajale v Duhovno-prosvetnem domu sv. Jožef, v Celju (Plečnikova ulica 29). Stroške bivanja (od 21,00 EUR do 29,00 EUR) lahko poravnate le z gotovino. Da ne bo prišlo do nepotrebnih zamud, se pravočasno (ob 19.00) zglasite na recepciji, da uredite vse kar je potrebno za prijavo. 

 

V kolikor bo prostor, se lahko prijavite tudi študentje drugih izbirnih predmetov, če navedenih predmetov v preteklosti niste vpisali.

 

Pričetek: v petek, ob 19.30. Zaključek: v nedeljo z mašo ob 13.00. 

 

Prijave bodo zbirali predstavniki letnikov.

 

Kontakt: iva.nezicglavica@teof.uni-lj.si

 

 

 

 

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem