doc. dr. Ivan Platovnjak

Ivan Platovnjak

dr. duhovne teologije; docent za moralno in duhovno teologijo

ivan.platovnjak@teof.uni-lj.si
01 434 58 28

Govorilne ure:

Ljubljana: ob ponedeljkih od 12.00 do 12.45 in ob sredah od 15.45 do 16.30 v kabinetu 212 po predhodnem dogovoru po e-pošti. 

Maribor: po predhodnem dogovoru

Izvajanje predmetov:

Teologija duhovnosti,
Religijska duhovnost,
Duhovno spremljanje,
Posebne teme v duhovnosti današnjega časa,
Duhovnost verstev in sodobnega sveta,
Duhovnost duhovnikov, posvečenih oseb in krščanskih laikov,
Celostna vzgoja in psiho-duhovna rast,
Praktično uvajanje v duhovnost.

Obvestila (2)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

(*1963, Celje)

Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1990) je študiral duhovnost na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu (1992-1994). Leta 2001 doktoriral na Inštitutu za duhovnost Papeške univerze Gregoriana v Rimu s tezo: Lo sviluppo della dottrina conciliare circa la direzione spirituale nelle tre ultime esortazioni apostoliche post-sinodali (1962-1996).

Od leta 2001 predava na TEOF. Skrbnik študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in koordinator za teološke simpozije. Član Evropskega združenja za katoliško teologijo. Član uredniškega sveta revij: Obnovljeni život in Studia Gdańskie. Direktor Zavoda sv. Ignacija za izobraževanje in raziskovanje v Slovenski provinci Družbe Jezusove. Član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).

Področja raziskovanja:

Duhovnost, duhovno izkustvo, duhovnost vsakdanjega in poklicnega življenja, dinamika psiho-duhovne rasti, duhovno spremljave, duhovne vaje, duhovnost in zdravje, duhovnost in žrtev, duhovnost in kultura, duhovnost duhovnikov, oseb posvečenega življenja in krščanskih laikov, duhovnost zakoncev, molitveno življenje itd.

Področja dela:

  • koordinator študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje;
  • raziskovanje krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov;
  • celostna duhovna formacija, uvajanje v duhovno življenje in vodenje duhovnih vaj;
  • priprava na zakon in spremljanje zakonskih skupih;
  • formacija duhovnih spremljevalcev in voditeljev duhovnih vaj.

 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLATOVNJAK, Ivan. Družine s predšolskimi otroki potrebujejo pri svojem poslanstvu posredovanja vere več razumevanja, sprejetosti in bližine v Cerkvi na Slovenskem = Slovenian families with pre-school children need more understanding, acceptance and closeness from the Church in passing their faith down to their children. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 355-370, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 40976387], [SNIP, WoS, Scopus]
2. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual help for persons suffering from depression. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2020, god. 18, br. 2, str. 259-277. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=350358, DOI: 10.31192/np.18.2.3. [COBISS.SI-ID 25516803], [SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 17. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
3. PLATOVNJAK, Ivan. The understanding of spirituality among Slovene Catholics on the basis of the survey "Sacrifice in Christian spirituality". Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. 2020, vol. 35, no. 1, str. 217-234, ilustr. ISSN 0352-7875. DOI: 10.21464/sp35112. [COBISS.SI-ID 46695939], [SNIP, WoS]
4. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. To live a life in Christ's way : the answer to a truncated view of transhumanism on human life = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 669-682. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Platovnjak.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8263002], [SNIP, WoS do 18. 2. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 10. 4. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8]
5. PLATOVNJAK, Ivan. The ecological spirituality in the light of Laudato sì. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2019, god. 17, br. 1, str. 75-91. ISSN 1334-2312. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318461, DOI: 10.31192/np.17.1.5. [COBISS.SI-ID 8095578], [SNIP, WoS do 4. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
financer: Članek je nastal v okviru bilateralnega projekta Etični temelji trajnostno usmerjenih tehnologij z vidika pametne lokalne skupnosti: primerjalna analiza med Silicijevo dolino in Slovenijo, BI-US/17-18-048, ki ga financira ARRS
6. PLATOVNJAK, Ivan. The role of (Christian) spirituality in the economy in the light of Laudato si'. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja. International ed. no. 1, 2019, str. 73-86. ISSN 0352-7875. https://hrcak.srce.hr/224037, DOI: 10.21464/sp34106. [COBISS.SI-ID 8200026], [SNIP, WoS do 6. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 4. 6. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
7. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 375-386. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Platovnjak.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7994458], [SNIP]
8. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as sacrifice?. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 2018, god. 16, br. 1, str. 21-38, graf. prikazi. ISSN 1334-2312. [COBISS.SI-ID 7856218], [SNIP, WoS do 16. 1. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
9. PLATOVNJAK, Ivan. Popular piety : living or "dead" tradition?. Studia Gdańskie. 2018, tom 42, str. 105-118. ISSN 0137-4338. DOI: 10.26142/stgd-2018-007. [COBISS.SI-ID 8084314]
10. PLATOVNJAK, Ivan. Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 337-344. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Platovnjak.pdf. [COBISS.SI-ID 7771738], [SNIP, WoS do 13. 2. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 19. 3. 2021: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10]
11. PLATOVNJAK, Ivan. Man as a spiritual being. Studia Gdańskie. t. 40, 2017, str. 137-145. ISSN 0137-4338. http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2018/04/StGd40.pdf. [COBISS.SI-ID 7851866]
12. PLATOVNJAK, Ivan. The relationship between spirituality, religion, and culture. Studia Gdańskie. t. 41, 2017, str. 117-125. ISSN 0137-4338. http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2018/04/StGd41.pdf. [COBISS.SI-ID 7852122]
13. PLATOVNJAK, Ivan. Goodness and health : the culture of goodness. Synthesis philosophica. Spletna izd. no. 1, 2017, str. 79-92. ISSN 1848-2317. https://hrcak.srce.hr/190383, DOI: 10.21464/sp32106. [COBISS.SI-ID 7803994], [SNIP, WoS do 20. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 12. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]
14. PLATOVNJAK, Ivan. Žrtvovanje v krščanski duhovnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 245-263, graf. prikazi. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 7438682], [SNIP, WoS do 26. 1. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]

1.02 Pregledni znanstveni članek

15. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of imagination in Ignatian spirituality. Bogoslovska smotra. 2018, [god.] 88, [br.] 4, str. 1035-1055, ilustr. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311307. [COBISS.SI-ID 8084826], [SNIP, WoS do 16. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
16. PLATOVNJAK, Ivan. Kratek pregled pogledov Katoliške in Pravoslavne cerkve na post = A brief overview on views of fasting in the Catholic and Orthodox Church. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 107-116. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Platovnjak.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UYTR6JTS. [COBISS.SI-ID 10523139]

1.04 Strokovni članek

17. PLATOVNJAK, Ivan. Bog ni števec grehov : če iščemo v spraševanju vesti predvsem grehe, Oče lahko za nas postane zgolj neizprosen tiran. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34307075]
18. PLATOVNJAK, Ivan. Gre le za modno muho?. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 14-15, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8108890]
19. PLATOVNJAK, Ivan. Neznanec v telesu. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 20-21, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8109146]
20. PLATOVNJAK, Ivan. Ne zmoremo tega tempa : kaj vse je pokazala anketa vernih staršev predšolskih otrok. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 6, str. 26-27, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8034650]
21. PLATOVNJAK, Ivan. Tvoji grehi niso tvoji, temveč so moji. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2015/16, št. 51/52, str. 5-7, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 7127130]

1.05 Poljudni članek

22. PLATOVNJAK, Ivan. Čistost, duhovna "energija". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. jan. 2021, let. 70, št. 5, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 51836675]
23. PLATOVNJAK, Ivan. Kaj si želim od župnije : starši predšolskih otrok o svojih izkušnjah in pričakovanjih glede obiska svete maše. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 6, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8259418]
24. PLATOVNJAK, Ivan. Zakaj bi se sploh odpovedovali?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. mar. 2019, letn. 68, št. 10, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8083034]
25. PLATOVNJAK, Ivan. Pot sufizma. Božje okolje. 2016, leto 40, št. 1, str. 16, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7162458]
26. PLATOVNJAK, Ivan. Moliti s Svetim Duhom - molitev srca. Slovenian American times. 3. okt. 2016, vol. 8, issue 12, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 7436378]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

27. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Resiliance : challenge for spirituality in the 21st Century = Odpornost : izziv za duhovnost 21. stoletja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 42-43. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38966019]
28. PLATOVNJAK, Ivan, GOMBOC, Miroslav. How living in Christ or living the Buddha-nature influences the human mind = Kako živjeti u Kristu ili živjeti Buddhinu prirodu utječe na ljudski um. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 28. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 22.-28. rujna 2019 = 28th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 22-28, 2019 = 28. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22.-28. September 2019 = 28. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 22-28 settembre 2019. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. Str. 89. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 28. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 8200282]
29. PLATOVNJAK, Ivan. Living a life in Christ's way : an answer to limited view of transhumanists' understanding of human live = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 8231514]
30. PLATOVNJAK, Ivan. The understanding of spirituality among Slovenian Catholics = Razumijevanje duhovnosti kod slovenskih katolika. V: KNORR, Lidija (ur.), ĆURKO, Bruno (ur.). 27. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 23. - 29. runja 2018 : glavna tema: Ljudska priroda : stalna tema: Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu = 27th days of Frane Petrić : main theme: Human nature : regular annual theme: Croation Philosophy in Interaction and Contex = 27. Frane-Petrić-Tage = 27. giorni di Francesco Patrizi. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2018. Str. 101-102. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, 27. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 8004698]
31. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity = Anateizem - spodbuda za odkrivanje pomembnosti učenčevstva v krščanstvu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987034]
32. PLATOVNJAK, Ivan. Spirituality in economics = Duhovnost u ekonomiji. V: JURIĆ, Hrvoje (ur.). 26. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 24.-30. rujna 2017 = 26th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 24-30, 2017 = 26. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 24.-30. September 2017 = 26. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 24-30 settembre 2017. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, [2017]. Str. 103-104. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 26. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 7739226]
33. PLATOVNJAK, Ivan. Relationship between spirituality, religion and culture = Odnos med duhovnostjo, religijo in kulturo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 39-40. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7745370]
34. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as a sacrifice? = Krščanska duhovnost kot žrtvovanje?. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 7448922]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

35. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - search for certainty in the world of uncertainty. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 53-59, 185. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21764867]
36. PLATOVNJAK, Ivan. Apostolat duhovnih vaj med slovenskimi jezuiti po njihovi vrnitvi v Slovenijo. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 119-136, tabela. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329306]
37. PLATOVNJAK, Ivan. Ignacijev dom duhovnosti : začetki in njegovo delovanje v obdobju 2010-2018. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 137-155, tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329562]
38. PLATOVNJAK, Ivan. Problematic aspects of sacrifice as atonement in Christian spirituality. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, cop. 2018. Str. 231-239, ilustr. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7869530]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

39. PLATOVNJAK, Ivan. Cerar, Franc : (1922-2014). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022610/. [COBISS.SI-ID 18128387]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

40. PLATOVNJAK, Ivan. Franjo Podgorelec, Odabrane metode kršćanske meditacije. Povijest, teologija i pedagogija, Karmelska izdanja, Zagreb, 2007., 127 str. Bogoslovska smotra. 2018, [god.] 88, [br.] 1, str. 235-238, ilustr. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/200762. [COBISS.SI-ID 8230234], [SNIP]

1.20 Predgovor, spremna beseda

41. PLATOVNJAK, Ivan. Uvod. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. Str. 5-6. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 8329818]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

42. PLATOVNJAK, Ivan. Kakšen je naš odnos do stvarstva?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8194138]

1.22 Intervju

43. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). P. Ivan Platovnjak: "Pogosto manjka nekdo, ki bi spoštljivo in čuteče poslušal" : jezuit p. Ivan Platovnjak o trimesečnem programu za žalujoče, ki ga pripravljajo v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. mar. 2021, št. 10, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 54161155]
44. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Šteje bližina in moč vere : p. dr. Ivan Platovnjak o smrti, žalovanju in odnosu do pokojnih. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. nov. 2020, letn. 69, št. 44, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34610435]

1.25 Drugi sestavni deli

45. PLATOVNJAK, Ivan. Darovati darovano : Jezusovo darovanje - svečnica : 2. 2. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 1, str. 75-77. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 39501315]
46. PLATOVNJAK, Ivan. Njegova križana ljubezen nas odrešuje : Veliki petek : 2. 4. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 2, str. 128-129. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 53530883]
47. PLATOVNJAK, Ivan. Biti z njim : 15. nedelja med letom : 11. 7. 2021. Oznanjevalec. 2020/2021, leto b, št. 3, str. 207-209. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 65544195]
48. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2018/19, št. 66, str. 35-37, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 8218202]
49. PLATOVNJAK, Ivan. Kristjani - učenci in učitelji : 3. 3. 2019 : 8. nedelja med letom : Sir 27, 4-7; Ps 91; 1 Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 1, str. 77-79. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8012634]
50. PLATOVNJAK, Ivan. Vloga Svetega Duha v življenju kristjana : 6. velikonočna nedelja : 26. 5. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 2, str. 66-68. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8084058]
51. PLATOVNJAK, Ivan. Jezus, človek, nam razodeva, kaj sem : 12. nedelja med letom : 23. 6. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 3, str. 19-21. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8147034]
52. PLATOVNJAK, Ivan. Božje kraljestvo in njegove razsežnosti : praznik Kristusa Kralja : 24. 11. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 4, str. 64-66. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8184922]
53. PLATOVNJAK, Ivan. Vzemi Gospod in sprejmi. Slovenski jezuiti : informativni list za naše prijatelje. 2017, [leto] 51, [št.] 1, str. 16-20, portret. ISSN 1854-8776. [COBISS.SI-ID 7705178]
54. PLATOVNJAK, Ivan. Kje moli p. Ivan Platovnjak?. Božje okolje. 2016, leto 40, št. 1, str. 33, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7162714]
55. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno izpopolnjevanje na TEOF. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj. 2015/16, št. 49, str. 37-41, ilustr. ISSN 1581-6834. [COBISS.SI-ID 6977626]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

56. NOVAK, Marko, PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. O zdravju in duhovnosti. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Globine. http://avdio.ognjisce.si/share/globine_2019_02_12.mp3, https://avdio.ognjisce.si/cikel/globine. [COBISS.SI-ID 8333658]
57. PLATOVNJAK, Ivan, LANG, Nataša. "Telesni post naj bo povezan z duhovnim postom". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-125/. [COBISS.SI-ID 8333402]
58. PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. Podobe Boga. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2019_01_08___Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8067162]
59. PLATOVNJAK, Ivan, STEGU, Tadej, LIČEN, Nataša. Zdrava krščanska duhovnost ni beg, ampak je vera dejavnih odnosov : pogovor o iskanju duhovnega s p. dr. Ivanom Platovnjakom in doc. dr. Tadejem Stegujem. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. http://radio.ognjisce.si/sl/219/utrip/30530/, https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_17_duhovna_akademija. [COBISS.SI-ID 8213082]
60. PLATOVNJAK, Ivan, LIČEN, Nataša. Žalovanje nima pravil. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_31_p_dr_Ivan_Platovnjak_zalovanje. [COBISS.SI-ID 8230490]
61. FRANK, Peter, SADAR, Silvestra (diskutant), PLATOVNJAK, Ivan (diskutant). Pogovor z Bogom. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Sledi večnosti. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174390708, http://ars.rtvslo.si/2016/02/sledi-vecnosti-12/. [COBISS.SI-ID 7172442]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

62. PLATOVNJAK, Ivan. The role of devotion in Catholic spirituality according to the teachings of Pope Francis : lecture at International Scientific Conference Colloquia Gedanensia 12, Gdansk, 14 Nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42305539]
63. PLATOVNJAK, Ivan, BLICHER MØRK, Lotte. Spiritual care in Last Aid : lecture at the 2nd International Last Aid Conference, Online, Oct. 30th 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 36479747]
64. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual help for persons suffering from depression : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Colloquia Gedanensia 11 - Rola religii w medycynie, Gdańsk, 8. jun. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8146010]
65. PLATOVNJAK, Ivan. Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi : predavanje na Teološkem simpoziju 2019, Maribor, 13. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8207194]
66. PLATOVNJAK, Ivan. Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi : predavanje na Teološkem simpoziju 2019, Stična, 20. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 8207450]
67. PLATOVNJAK, Ivan. Popular piety : living or dead tradition : predavanje na konferenci Tradycja: jej wartość i pielęgnowanie, Colloquia Gedanensia 10, Gdansk, 9. jun. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7886682]
68. PLATOVNJAK, Ivan. Temeljne smernice pastoralnega spremljanja družin z otroki od krsta do verouka : predavanje na Teološkem simpoziju 2018 Pastoralno spremljanje družin z otroki od krsta do prvega razreda, Stična, 3.-11. apr. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7886938]
69. PLATOVNJAK, Ivan. Man - a spiritual being : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Troska o tożsamość religijną, Colloquia Gedanensia IX, Gdańsk, 27. maj 2017. [COBISS.SI-ID 7651418]
70. PLATOVNJAK, Ivan. Nenadomestljivost imaginacije v ignacijanski kontemplaciji : predavanje na mednarodnem interdisciplinarnem simpoziju Filozofija medija, Cres, 22. sep.-25. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 8210522]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

71. Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega sveta 2013-). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971-. ISSN 0351-3947. http://hrcak.srce.hr/obnovljeni-zivot. [COBISS.SI-ID 12335362]
72. Studia Gdańskie. PLATOVNJAK, Ivan (član uredniškega sveta 2014-). Gdańsk-Oliwa: Kuria Biskupia, 1973-. ISSN 0137-4338. [COBISS.SI-ID 6904666]
73. PLATOVNJAK, Ivan (urednik), PRIJATELJ, Erika (urednik). International conference Spirituarity and food, Ljubljana, December 19, 2020 : program and abstracts. [S. l.: s. n., 2020]. 13 str. https://www.youtube.com/watch?v=z_e9O7fLmEg. [COBISS.SI-ID 46249731]
74. PLATOVNJAK, Ivan (urednik). Pogum in preroška drznost : slovenske vzporednice ukinitvi (1773) in obnovitvi (1814) Družbe Jezusove. Ljubljana: Teološka fakulteta: Založba Dravlje, 2019. 156 str., tabele. Znanstvena knjižnica, 71. ISBN 978-961-6844-83-3. [COBISS.SI-ID 303711488]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

75. SLAMNIK, Jurij. Duhovnost moških : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Slamnik], 2020. VI, 75 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121218. [COBISS.SI-ID 34455555]
76. KOSMAČ, Kristina. Ljubezen do sebe - temelj odnosov do drugih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kosmač], 2016. VII, 86 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87720&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7387738]

Mentor pri diplomskih delih

77. ŠABEC FERNANDEZ, Boštjan. Bodi, kar si! : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Šabec Fernandez], 2016. VII, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85857&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7368026]
78. GODLER, Vesna. Budistična duhovnost : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Godler], 2016. IV, 58 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86511&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7397210]
79. ROZMAN, Tomaž. Drža ponižnosti v duhovnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Rozman], 2016. III, 37 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83584&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7280730]
80. MESTEK, Tanja. Duhovna pomoč ljudem v depresiji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mestek], 2016. IV, 55 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85848&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7365466]
81. ŠOSTER, Tjaša. Duhovnost joge : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Šoster], 2016. III, 49 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86536&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10439427]
82. ŠTUKELJ, Nika. Duhovnost sredi vsakdanjega življenja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Štukelj], 2016. V, 65 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86064&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7379802]
83. STARIČ, Darko. Duhovnost v preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Starič], 2016. V, 73 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85851&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7366490]
84. DOBRAJC, Nina. Hinduistična duhovnost : duhovnost skupnosti za zavest Krišne: samospoznanje in spoznanje Boga : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Dobrajc], 2016. V, 92, VI str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83553&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7269978]
85. PAPIČ, Martina. Molitev v Svetem pismu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Papič], 2016. III, 40 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86504&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7392858]
86. CEPUŠ, Mojca. Post : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cepuš], 2016. IX, 66, VII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86529&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7406170]
87. BERNIK, Anja. Razlike in sličnosti med krščansko in nekrščansko meditacijo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bernik], 2016. V, 61 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86515&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7399002]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

88. MEHLE, Maria Gloria. Pustiti v trpljenju Boga blizu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. G. Mehle], 2020. IV, 46 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122226. [COBISS.SI-ID 42169347]
89. TRSTENJAK, Kristina. Duhovna pot k umirjenosti : predstavitev budistične poti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Trstenjak], 2017. IV, 34, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96962&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7728218]
90. FEGUŠ, Natalija. Proces žalovanja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Feguš], 2017. V, 41, VI str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92368&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10608387]
91. ŠOŠTARIČ, Kaja. Ženska - božji dar svetu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Šoštarič], 2016. VI, 64 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85850&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7366234]

Avtor dodatnega besedila

92. VESEL MUŠIČ, Polona. Skoči ven : birma = Sveti Duh = ljubezen. 1. izd. Ljubljana: Salve, 2018. 336 str., avtor. sl. Zbirka Birmanska pastorala, 6. ISBN 978-961-211-929-4. [COBISS.SI-ID 293345536]
93. THOMAS A KEMPIS. Hoja za Kristusom. Žepna izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 301 str. ISBN 978-961-218-969-3. [COBISS.SI-ID 287134976]

Intervjuvanec

94. JEGLIČ, Urška. Iskreno o meditaciji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 66-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8195162]

Recenzent

95. MATJAŽ, Maksimilijan. Duhovnost Svetega pisma : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Teološka fakulteta. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2016. 68 str. [COBISS.SI-ID 10274563]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2016-2021).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2021

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Leksikon krščanske etike (L6-6053)

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).

GOVORILNE URE (15.2.2021)

Govorilne ure v Ljubljani in Mariboru po predhodnem dogovoru po e-pošti.

GOVORILNE URE V ZIMSKEM SEMESTRU 2019/2020 (14.10.2019)

Govorilne ure:

Ljubljana: ob ponedeljkih od 12.00 do 12.45 in ob sredah od 15.45 do 16.30 v kabinetu 212 po predhodnem dogovoru po e-pošti. 

Maribor: po predhodnem dogovoru

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem