doc. dr. Ivan Platovnjak

Ivan Platovnjak

dr. duhovne teologije; docent za moralno in duhovno teologijo

ivan.platovnjak@teof.uni-lj.si
01 434 58 28

Govorilne ure:

Ljubljana: ob ponedeljkih od 12.00 do 12.45 in ob sredah od 15.45 do 16.30 v kabinetu 212 po predhodnem dogovoru po e-pošti. 

Maribor: po predhodnem dogovoru

Izvajanje predmetov:

Teologija duhovnosti,
Religijska duhovnost,
Duhovno spremljanje,
Posebne teme v duhovnosti današnjega časa,
Duhovnost verstev in sodobnega sveta,
Duhovnost duhovnikov, posvečenih oseb in krščanskih laikov,
Celostna vzgoja in psiho-duhovna rast,
Praktično uvajanje v duhovnost.

Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

(*1963, Celje)

Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1990) je študiral duhovnost na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu (1992-1994). Leta 2001 doktoriral na Inštitutu za duhovnost Papeške univerze Gregoriana v Rimu s tezo: Lo sviluppo della dottrina conciliare circa la direzione spirituale nelle tre ultime esortazioni apostoliche post-sinodali (1962-1996).

Od leta 2001 predava na TEOF. Skrbnik študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in koordinator za teološke simpozije. Član Evropskega združenja za katoliško teologijo. Član uredniškega sveta revij: Obnovljeni život in Studia Gdańskie. Direktor Zavoda sv. Ignacija za izobraževanje in raziskovanje v Slovenski provinci Družbe Jezusove. Član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).

Področja raziskovanja:

Duhovnost, duhovno izkustvo, duhovnost vsakdanjega in poklicnega življenja, dinamika psiho-duhovne rasti, duhovno spremljave, duhovne vaje, duhovnost in zdravje, duhovnost in žrtev, duhovnost in kultura, duhovnost duhovnikov, oseb posvečenega življenja in krščanskih laikov, duhovnost zakoncev, molitveno življenje itd.

Področja dela:

  • koordinator študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje;
  • raziskovanje krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov;
  • celostna duhovna formacija, uvajanje v duhovno življenje in vodenje duhovnih vaj;
  • priprava na zakon in spremljanje zakonskih skupih;
  • formacija duhovnih spremljevalcev in voditeljev duhovnih vaj.

 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLATOVNJAK, Ivan. The ecological spirituality in the light of Laudato sì. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja, ISSN 1334-2312, 2019, god. 17, br. 1, str. 75-91. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318461, doi: 10.31192/np.17.1.5. [COBISS.SI-ID 8095578], [SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 15. 8. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. PLATOVNJAK, Ivan. The role of (Christian) spirituality in the economy in the light of Laudato si'. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., no. 1, 2019, str. 73-86. https://hrcak.srce.hr/224037, doi: 10.21464/sp34106. [COBISS.SI-ID 8200026], [SNIP, WoS do 8. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 375-386. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Platovnjak.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7994458], [SNIP]

4. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as sacrifice?. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja, ISSN 1334-2312, 2018, god. 16, br. 1, str. 21-38, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7856218], [SNIP, WoS do 29. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 16. 5. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. PLATOVNJAK, Ivan. Popular piety : living or "dead" tradition?. Studia Gdańskie, ISSN 0137-4338, 2018, tom 42, str. 105-118, doi: 10.26142/stgd-2018-007. [COBISS.SI-ID 8084314]

6. PLATOVNJAK, Ivan. Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 337-344. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Platovnjak.pdf. [COBISS.SI-ID 7771738], [SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 22. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

7. PLATOVNJAK, Ivan. Man as a spiritual being. Studia Gdańskie, ISSN 0137-4338, t. 40, 2017, str. 137-145. http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2018/04/StGd40.pdf. [COBISS.SI-ID 7851866]

8. PLATOVNJAK, Ivan. The relationship between spirituality, religion, and culture. Studia Gdańskie, ISSN 0137-4338, t. 41, 2017, str. 117-125. http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2018/04/StGd41.pdf. [COBISS.SI-ID 7852122]

9. PLATOVNJAK, Ivan. Goodness and health : the culture of goodness. Synthesis philosophica, ISSN 1848-2317. Spletna izd., no. 1, 2017, str. 79-92. https://hrcak.srce.hr/190383, doi: 10.21464/sp32106. [COBISS.SI-ID 7803994], [SNIP, WoS do 10. 2. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

10. PLATOVNJAK, Ivan. Žrtvovanje v krščanski duhovnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 245-263, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7438682], [SNIP, WoS do 12. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

11. PLATOVNJAK, Ivan. Izzivi krščanske duhovnosti danes. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 7-17, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6900570], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 28. 3. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]

12. PLATOVNJAK, Ivan. Divorce and remarriage of the divorced as a step toward engaging in a life with Christ and the church?. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 475-486, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7062618], [SNIP, WoS do 27. 8. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]


1.02 Pregledni znanstveni članek

13. PLATOVNJAK, Ivan. The importance of imagination in Ignatian spirituality. Bogoslovska smotra, ISSN 1848-9648, 2018, [God.] 88, [br.] 4, str. 1035-1055, ilustr. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311307. [COBISS.SI-ID 8084826], [SNIP, WoS do 8. 3. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

14. PLATOVNJAK, Ivan. Kratek pregled pogledov Katoliške in Pravoslavne cerkve na post = A brief overview on views of fasting in the Catholic and Orthodox Church. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 107-116. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Platovnjak.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UYTR6JTS. [COBISS.SI-ID 10523139]


1.04 Strokovni članek

15. PLATOVNJAK, Ivan. Gre le za modno muho?. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2019, leto 44, št. 2, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8108890]

16. PLATOVNJAK, Ivan. Neznanec v telesu. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2019, leto 44, št. 2, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 8109146]

17. PLATOVNJAK, Ivan. Ne zmoremo tega tempa : kaj vse je pokazala anketa vernih staršev predšolskih otrok. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2018, leto 43, št. 6, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 8034650]

18. PLATOVNJAK, Ivan. Z ljubečo pozornostjo : eksamen: odkrivanje navzočnosti in delovanja Boga v svojem življenju. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2015, leto 39 [i. e. 40], št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 6838106]

19. PLATOVNJAK, Ivan. Tvoji grehi niso tvoji, temveč so moji. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2015/16, št. 51/52, str. 5-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7127130]

20. PLATOVNJAK, Ivan. Trebaju li posvećene osobe duhovno vodstvo?. Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, ISSN 1847-0521, 2015, god. 143, br. 4, str. 13-18. [COBISS.SI-ID 6887002]

21. PLATOVNJAK, Ivan. Pozabljeni čudeži. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2014, leto 39, št. 3, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 6596442]

22. PLATOVNJAK, Ivan. Adventni post : post pred praznikom Jezusovega rojstva v pravoslavni Cerkvi. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2014, leto 39, št. 6, str. 23-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 7180378]

23. PLATOVNJAK, Ivan. Blagri v krščanski duhovnosti - pomen za oznanjevalca. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2014, št. 47, str. 7-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 6787674]


1.05 Poljudni članek

24. PLATOVNJAK, Ivan. Zakaj bi se sploh odpovedovali?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 10. mar. 2019, letn. 68, št. 10, str. 8-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 8083034]

25. PLATOVNJAK, Ivan. Pot sufizma. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2016, leto 40, št. 1, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 7162458]

26. PLATOVNJAK, Ivan. Moliti s Svetim Duhom - molitev srca. Slovenian American times, 3. okt. 2016, vol. 8, issue 12, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 7436378]

27. PLATOVNJAK, Ivan. "Po tebi žeja mojo dušo" : kako moliti s telesom?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. feb. 2015, letn. 64, št. 5, str. 7. [COBISS.SI-ID 6914394]

28. PLATOVNJAK, Ivan. Bog je ljubeča ljubezen tudi v zakonskem življenju. Družina in Življenje, ISSN 1855-2110, 2015, letn. 14, št. 1, str. 12-13, ilustr., portret. [COBISS.SI-ID 10288387]

29. PLATOVNJAK, Ivan. Bog nenehno dela in nas vabi k sodelovanju. Družina in Življenje, ISSN 1855-2110, 2015, letn. 14, št. 3, str. 12-13, ilustr., portret. [COBISS.SI-ID 10288131]

30. PLATOVNJAK, Ivan. Čas za sozakonca - čas za Boga. Družina in Življenje, ISSN 1855-2110, 2015, letn. 14, št. 4, str. 12-13, ilustr., portret. [COBISS.SI-ID 10287875]

31. PLATOVNJAK, Ivan. Ljubezen in spoštovanje, pot do zakonske rodovitnosti. Družina in Življenje, ISSN 1855-2110, 2014, letn. 13, št. 1, str. 12-13, ilustr., portret. [COBISS.SI-ID 10287107]

32. PLATOVNJAK, Ivan. Dobrodelnost v zakonu in družini. Družina in Življenje, ISSN 1855-2110, 2014, letn. 13, št. 2, str. 12-13, ilustr., portret. [COBISS.SI-ID 10287363]

33. PLATOVNJAK, Ivan. Zakonci - poklicani ste bili priče troedinega Boga. Družina in Življenje, ISSN 1855-2110, 2014, letn. 13, št. 3, str. 12-13, ilustr., portret. [COBISS.SI-ID 10287619]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

34. PLATOVNJAK, Ivan. Cirilove pradedne časti : izhodišče za edinost v različnosti krščanskih duhovnosti. V: VUKAŠINOVIĆ, Vladimir (ur.). Kirilometodijevsko predanje, jezik i misija Crkve u 21. veku : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 6-7. decembar 2013. Beograd: Univerzitet, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja. 2015, str. 93-100. [COBISS.SI-ID 10301955]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

35. PLATOVNJAK, Ivan, GOMBOC, Miroslav. How living in Christ or living the Buddha-nature influences the human mind = Kako živjeti u Kristu ili živjeti Buddhinu prirodu utječe na ljudski um. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 28. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 22.-28. rujna 2019 = 28th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 22-28, 2019 = 28. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22.-28. September 2019 = 28. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 22-28 settembre 2019, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 28). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. 2019, str. 89. [COBISS.SI-ID 8200282]

36. PLATOVNJAK, Ivan. Living a life in Christ's way : an answer to limited view of transhumanists' understanding of human live = Živeti življenje na Kristusov način : odgovor na okrnjen pogled transhumanizma na človekovo življenje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 45-46. [COBISS.SI-ID 8231514]

37. PLATOVNJAK, Ivan. The understanding of spirituality among Slovenian Catholics = Razumijevanje duhovnosti kod slovenskih katolika. V: KNORR, Lidija (ur.), ĆURKO, Bruno (ur.). 27. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 23. - 29. runja 2018 : glavna tema: Ljudska priroda : stalna tema: Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu = 27th days of Frane Petrić : main theme: Human nature : regular annual theme: Croation Philosophy in Interaction and Contex = 27. Frane-Petrić-Tage = 27. giorni di Francesco Patrizi, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2228, Libellus, 27). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. 2018, str. 101-102. [COBISS.SI-ID 8004698]

38. PLATOVNJAK, Ivan, SVETELJ, Tone. Anatheism - an incentive to discover the importance of discipleship in Christianity = Anateizem - spodbuda za odkrivanje pomembnosti učenčevstva v krščanstvu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7987034]

39. PLATOVNJAK, Ivan. Spirituality in economics = Duhovnost u ekonomiji. V: JURIĆ, Hrvoje (ur.). 26. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 24.-30. rujna 2017 = 26th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 24-30, 2017 = 26. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 24.-30. September 2017 = 26. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 24-30 settembre 2017, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 26). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2017], str. 103-104. [COBISS.SI-ID 7739226]

40. PLATOVNJAK, Ivan. Relationship between spirituality, religion and culture = Odnos med duhovnostjo, religijo in kulturo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 39-40. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7745370]

41. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as a sacrifice? = Krščanska duhovnost kot žrtvovanje?. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 45-46. [COBISS.SI-ID 7448922]

42. PLATOVNJAK, Ivan. Health, goodness, and the good culture = Zdravlje, dobrota i dobra kultura. V: JURIĆ, Hrvoje (ur.). 24. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 20.-26. rujna 2015 = 24th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, Sep. 20-26, 2015 = 24. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 20.-26. Sep. 2015 = 24. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 20-26 sett. 2015, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 22), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 24). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2015], str. 82. [COBISS.SI-ID 7033434]

43. PLATOVNJAK, Ivan. Experiencing the one-year program of School of forgiveness at the Ignatian home of spirituality = Izkušnja programa Enoletne šole odpuščanja v Ignacijevem domu duhovnosti. V: ROŽIČ, Peter (ur.). Program and abstracts = Program in povzetki. Ljubljana: Teološka fakulteta: Zavod sv. Ignacija. [2015], str. 5. [COBISS.SI-ID 6888282]

44. PLATOVNJAK, Ivan. Pomen posta : pogledi Katoliške in Pravoslavne cerkve = The meaning of fasting : the perspective of Catholic and Orthodox Church. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue. 2014, str. 45. [COBISS.SI-ID 6702426]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

45. PLATOVNJAK, Ivan. Problematic aspects of sacrifice as atonement in Christian spirituality. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 231-239, ilustr. [COBISS.SI-ID 7869530]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

46. PLATOVNJAK, Ivan. Družina in molitev. V: KODRIČ, Tomaž (ur.). Družina - pot Cerkve : gradivo za župnijske pastoralne svete, (Naše poslanstvo, 47). Ljubljana: Družina. 2015, str. 15-24. [COBISS.SI-ID 10218755]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

47. PLATOVNJAK, Ivan. Franjo Podgorelec, Odabrane metode kršćanske meditacije. Povijest, teologija i pedagogija, Karmelska izdanja, Zagreb, 2007., 127 str. Bogoslovska smotra, ISSN 1848-9648, 2018, [God.] 88, [br.] 1, str. 235-238, ilustr. https://hrcak.srce.hr/200762. [COBISS.SI-ID 8230234], [SNIP]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

48. PLATOVNJAK, Ivan. Kakšen je naš odnos do stvarstva?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 8194138]


1.22 Intervju

49. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Dar novega življenja. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2014, leto 39, št. 2, str. 6-9, portret. [COBISS.SI-ID 6547034]

50. PLATOVNJAK, Ivan (intervjuvanec). Odločitev za svobodo : zakaj se sploh cerkveno poročiti?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, jan. 2014, št. 1, str. 10-12, portret. [COBISS.SI-ID 6464858]


1.25 Drugi sestavni deli

51. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2018/19, št. 66, str. 35-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 8218202]

52. PLATOVNJAK, Ivan. Kristjani - učenci in učitelji : 3. 3. 2019 : 8. nedelja med letom : Sir 27, 4-7; Ps 91; 1 Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45. Oznanjevalec, ISSN 1408-9718, 2018/2019, leto C, št. 1, str. 77-79. [COBISS.SI-ID 8012634]

53. PLATOVNJAK, Ivan. Vloga Svetega Duha v življenju kristjana : 6. velikonočna nedelja : 26. 5. 2019. Oznanjevalec, ISSN 1408-9718, 2018/2019, leto C, št. 2, str. 66-68. [COBISS.SI-ID 8084058]

54. PLATOVNJAK, Ivan. Jezus, človek, nam razodeva, kaj sem : 12. nedelja med letom : 23. 6. 2019. Oznanjevalec, ISSN 1408-9718, 2018/2019, leto C, št. 3, str. 19-21. [COBISS.SI-ID 8147034]

55. PLATOVNJAK, Ivan. Božje kraljestvo in njegove razsežnosti : praznik Kristusa Kralja : 24. 11. 2019. Oznanjevalec, ISSN 1408-9718, 2018/2019, leto C, št. 4, str. 64-66. [COBISS.SI-ID 8184922]

56. PLATOVNJAK, Ivan. Vzemi Gospod in sprejmi. Slovenski jezuiti : informativni list za naše prijatelje, ISSN 1854-8776, 2017, [Leto] 51, [št.] 1, str. 16-20, portret. [COBISS.SI-ID 7705178]

57. PLATOVNJAK, Ivan. Kje moli p. Ivan Platovnjak?. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2016, leto 40, št. 1, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 7162714]

58. PLATOVNJAK, Ivan. Težja pot : odrešeni bomo, če bomo vsak dan vzeli nase svoj križ. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2015, leto 39, št. 6, str. 13. [COBISS.SI-ID 7103834]

59. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno izpopolnjevanje na TEOF. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2015/16, št. 49, str. 37-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 6977626]

60. PLATOVNJAK, Ivan. Bog je ljubeča ljubezen. Slovenski jezuiti : informativni list za naše prijatelje, ISSN 1854-8776, 2015, [Leto] 49, [št.] 1, str. 29-31, portret. [COBISS.SI-ID 10289411]

61. PLATOVNJAK, Ivan. Moja duhovna pot v družbo Jezusovo. Slovenski jezuiti : informativni list za naše prijatelje, ISSN 1854-8776, 2015, [Leto] 49, [št.] 2, str. 15-17, portret. [COBISS.SI-ID 10288899]

62. PLATOVNJAK, Ivan. Refleksivna ljubezen. Slovenski jezuiti : informativni list za naše prijatelje, ISSN 1854-8776, 2015, [Leto] 49, [št.] 2, str. 27-28, portret. [COBISS.SI-ID 10289155]

63. PLATOVNJAK, Ivan. Vse v večjo Božjo slavo. Slovenski jezuiti : informativni list za naše prijatelje, ISSN 1854-8776, 2015, [Leto] 49, [št.] 3, str. 4-5, portret. [COBISS.SI-ID 10289667]

64. PLATOVNJAK, Ivan. Izkustvo mesečnih ignacijanskih duhovnih vaj v času tretje probacije. Slovenski jezuiti : informativni list za naše prijatelje, ISSN 1854-8776, 2015, [Leto] 49, [št.] 3, str. 44-46, portret. [COBISS.SI-ID 10289923]

65. PLATOVNJAK, Ivan. Praktična duhovnost : izkušnje študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 20. jul. 2014, letn. 63, št. 29, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 6609754]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

66. PLATOVNJAK, Ivan, LESNIK, Blaž. Podobe Boga, (Globine). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2019_01_08___Platovnjak. [COBISS.SI-ID 8067162]

67. PLATOVNJAK, Ivan, STEGU, Tadej, LIČEN, Nataša. Zdrava krščanska duhovnost ni beg, ampak je vera dejavnih odnosov : pogovor o iskanju duhovnega s p. dr. Ivanom Platovnjakom in doc. dr. Tadejem Stegujem, (Via positiva). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. http://radio.ognjisce.si/sl/219/utrip/30530/, https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_17_duhovna_akademija. [COBISS.SI-ID 8213082]

68. PLATOVNJAK, Ivan, LIČEN, Nataša. Žalovanje nima pravil, (Via positiva). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_31_p_dr_Ivan_Platovnjak_zalovanje. [COBISS.SI-ID 8230490]

69. FRANK, Peter, SADAR, Silvestra (diskutant), PLATOVNJAK, Ivan (diskutant). Pogovor z Bogom, (Sledi večnosti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174390708, http://ars.rtvslo.si/2016/02/sledi-vecnosti-12/. [COBISS.SI-ID 7172442]

70. PLATOVNJAK, Ivan, FRANK, Peter. Izzivi sodobne krščanske duhovnosti, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174326102. [COBISS.SI-ID 6905946]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 12. 2019

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Leksikon krščanske etike (L6-6053)

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).

GOVORILNE URE V ZIMSKEM SEMESTRU 2019/2020 (14.10.2019)

Govorilne ure:

Ljubljana: ob ponedeljkih od 12.00 do 12.45 in ob sredah od 15.45 do 16.30 v kabinetu 212 po predhodnem dogovoru po e-pošti. 

Maribor: po predhodnem dogovoru

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem