doc. dr. Ivan Platovnjak

Ivan Platovnjak

dr. duhovne teologije; docent za moralno in duhovno teologijo

ivan.platovnjak@teof.uni-lj.si
01 434 58 28

Govorilne ure:

Ljubljana: ob sredah od 15.45 do 16.30 v kabinetu 212
Maribor: po predhodnem dogovoru

Izvajanje predmetov:

Teologija duhovnosti,
Religijska duhovnost,
Duhovno spremljanje,
Posebne teme v duhovnosti današnjega časa,
Duhovnost verstev in sodobnega sveta,
Duhovnost duhovnikov, posvečenih oseb in krščanskih laikov,
Celostna vzgoja in psiho-duhovna rast,
Praktično uvajanje v duhovnost.

Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

(*1963, Celje)

Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1990) je študiral duhovnost na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu (1992-1994). Leta 2001 doktoriral na Inštitutu za duhovnost Papeške univerze Gregoriana v Rimu s tezo: Lo sviluppo della dottrina conciliare circa la direzione spirituale nelle tre ultime esortazioni apostoliche post-sinodali (1962-1996).

Od leta 2001 predava na TEOF. Skrbnik študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in koordinator za teološke simpozije. Član Evropskega združenja za katoliško teologijo. Član uredniškega sveta revij: Obnovljeni život in Studia Gdańskie. Direktor Zavoda sv. Ignacija za izobraževanje in raziskovanje v Slovenski provinci Družbe Jezusove. Član raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).

Področja raziskovanja:

Duhovnost, duhovno izkustvo, duhovnost vsakdanjega in poklicnega življenja, dinamika psiho-duhovne rasti, duhovno spremljave, duhovne vaje, duhovnost in zdravje, duhovnost in žrtev, duhovnost in kultura, duhovnost duhovnikov, oseb posvečenega življenja in krščanskih laikov, duhovnost zakoncev, molitveno življenje itd.

Področja dela:

  • koordinator študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje;
  • raziskovanje krščanske duhovnosti ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov;
  • celostna duhovna formacija, uvajanje v duhovno življenje in vodenje duhovnih vaj;
  • priprava na zakon in spremljanje zakonskih skupih;
  • formacija duhovnih spremljevalcev in voditeljev duhovnih vaj.

 

1.01 Izvirni znastveni članek

1. PLATOVNJAK, Ivan. Christian spirituality as sacrifice?. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja, ISSN 1334-2312, 2018, god. 16, br. 1, str. 21-38, graf. prikazi.

2. PLATOVNJAK, Ivan. Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno = Influence of Religion and Culture on Spirituality and Vice-Versa. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722.

3. PLATOVNJAK, Ivan. Man as a spiritual being. Studia Gdańskie, ISSN 0137-4338, t. 40, 2017, str. 137-145.

4. PLATOVNJAK, Ivan. The relationship between spirituality, religion, and culture. Studia Gdańskie, ISSN 0137-4338, t. 41, 2017, str. 117-125. http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2018/04/StGd41.pdf.

5. PLATOVNJAK, Ivan. Goodness and health : the culture of goodness. Synthesis philosophica, ISSN 1848-2317. Spletna izd., no. 1, 2017, str. 79-92. https://hrcak.srce.hr/190383, doi: 10.21464/sp32106.

6. PLATOVNJAK, Ivan. Žrtvovanje v krščanski duhovnosti = Sacrifice in Christian Spirituality. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 245-263, graf. prikazi.

7. PLATOVNJAK, Ivan. Izzivi krščanske duhovnosti danes = Challenges of Christian Spirituality Today. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 7-17, graf. prikazi.

8. PLATOVNJAK, Ivan. Divorce and remarriage of the divorced as a step toward engaging in a life with Christ and the church?. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 475-486, graf. prikazi.

9. PLATOVNJAK, Ivan. Osobine duhovnih pratilaca Bogu posvećenih žena : analiza istraživanja o duhovnoj pratnji posvećenih žena u Sloveniji = Characteristics of Spiritual Companions Women: An Analysis of Research on the Spiritual Companionship of Consecrated Women in Slovenia. Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu, ISSN 0351-3947, 2010, vol. 65, br. 2, str. 189-204, tabele.

10. PLATOVNJAK, Ivan. Spiritual fatherhood, direction and accompaniment : mutually exclusive or supplementary terms?. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2008, letn. 68, št. 1, str. 27-43. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV-08-1-02-Platovnjak-SpiritualFatherhood.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JZ13RZXL.

11. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovni spremljevalec posvečenih žena : analiza raziskave o duhovnem spremljanju posvečenih žena na Slovenskem = Spiritual Companion of Consecrated Women. An Analysis of a Survey on Spiritual Accompaniment of Consecrated Women in Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2008, letn. 68, št. 4, str. 479-495, tabele. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV-08-4-02-Platovnjak-Spremljevalec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FYS563XR.

12. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno vodstvo i psihologija: suprotstavljenost ili integracija? = Spiritual Guidance and Psychology: Opposed or Ingegrated?. Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu, ISSN 0351-3947, 2008, vol. 63, br. 1, str. 47-60.

13. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno vodstvo pri začetni duhovniški vzgoji = Spiritual Direction in Initial Formation of Priests. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2002, let. 62, št. 4, str. 573-595.

1.02 Pregledni znanstveni članek

14. PLATOVNJAK, Ivan. Kratek pregled pogledov katoliške in pravoslavne cerkve na post = A Brief Overview on Views of Fasting in the Catholic and Orthodox Church. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 107-116.

15. PLATOVNJAK, Ivan. Pokoncilski poudarki na področju duhovnosti v Cerkvi na Slovenskem = Spirituality – Postconciliar Shifts in the Church of Slovenia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2013, letn. 73, št. 2, str. 205-213.

16. PLATOVNJAK, Ivan. Občestvena duhovnost svetih bratov Cirila in Metoda = The Communal Spirituality of Saints Brothers Cyril and Methodius. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2013, letn. 1, št. 1/2, str. 119-131.

17. PLATOVNJAK, Ivan. Ekumenska duhovnost danes = Ecumenical Spirituality. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2012, letn. 72, št. 4, str. 645-651.

18. PLATOVNJAK, Ivan. Duhovno vodstvo v začetni vzgoji posvečenih oseb : s pozornostjo na svobodo vesti in izbire duhovnega voditelja = Spiritual Direction in Initial Formation of Consescrated Persons. Attention to Freedom of Conscience and of the Choice of Spiritual Director. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2007, let. 67, št. 4, str. 535-547. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV-07-4-04-PlatovnjakVodstvo.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-7IWRVF21.

Leksikon krščanske etike (L6-6053)

Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269).

GOVORILNE URE V LETNEM SEMESTRU 2018/2019 (13.03.2019)

Govorilne ure:

Ljubljana: v torek 11:45 - 12:30; sreda 16:00 - 16:30.

Maribor: ponedeljek dopoldan po dogovoru.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem