akad. prof. dr. Janez Juhant

Janez Juhant

Gostujoči profesor

Življenjepis
Bibliografija

Janez Juhant, 1947, dr. fil. (1978), mag. fil. (1972) mag.teol. (1976) Univerze Karla Leopolda v Innsbrucku je redni profesor (1994-) za Antropologijo, Etiko in Zgodovino filozofije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani; predstojnik katedre za filozofijo na isti fakulteti, ex-dekan fakultete (1994-99). Bil je član Nacionalnega kurikularnega sveta (1996-99) in podpredsednik Evropskega združenja za katoliško teologijo (dva mandata, 1998-2004). Je izdajatelj serije Theologie Ost-West pri mednarodni založbi LIT Münster-London- Hannover, Wien, Zürich (z Albertom Franzem, TU Dressden) 2004-. Predaval je na univerzah doma in v tujini ter soorganiziral in predaval na več mednarodnih  in nacionalnih simpozijih. Od 2012 je redni član Evropske akademije Znanosti in umetnosti v Salzburgu.
Doslej je vodil več projektov, od leta 2001 je vodja raziskovalnega programa P6-0259 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologioja v kontekstu sodobne edukacije (nazadnje 2009-2014), vodja projekta  Dialog v globalni multikulturni družbi (2011-2013) in Evropskega projekta ETHOS: Ethical education primary and pre-primary schools for a sustainable and dialogic future (Lifelong Learning Programme (2012-2014)
Njegova osnovna dejavnost velja etičnim, antropološkim in religijskim vprašanjem predvsem z vidika človeka današnjega časa ob upoštevanju izročil in idejnih tokov posebno v zadnjih stoletjih. Drugo pomembno težišče znanstveno raziskovalnega dela je preučevanje idejnih tokov v slovenski zgodovini. (So)organiziral je več znanstvenih posvetov na temo vplivnih kulturnih, duhovnih in družbenih delavcev v Sloveniji.
Njegovo delo pa posega tudi na družbeno, posebno kulturno področje, svoja teoretična spoznanja nenehno prenaša v družbeno in kulturno prakso
Poleg predstavljenih knjig je napisal številne razprave doma in v tujini. Je (so)urednik 18 zbornikov (slov.,angl.) o filozofskem, religioznem, kulturnem, socialnem izročilu, o človeku, religiji in dialogu.

 • Krekovo berilo. Celje: Mohorjeva družba, 1989. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8440832]
 • Zgodovina filozofije : stari in srednji vek, (Priročniki Teološke fakultete, zv. 18). Ljubljana: Družina, 2001. 207 str. ISBN 961-222-354-8. [COBISS.SI-ID 112078848]
 •  Človek v iskanju svoje podobe : filozofska antropologija, (Knjižna zbirka Claritas, št. 30). Ljubljana: Študentska založba, 2003/2006. 271 str. ISBN 961-6446-43-6. [COBISS.SI-ID 125945088]
 • Globalisierung, Kirche und postmoderner Mensch, (Theologie Ost - West, Bd 2). Münster: Lit, 2005. 188 str. ISBN 3-8258-6664-5. [COBISS.SI-ID 3462746]
 • Slovensko:  Občutek pripadnosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2009. 175 str. ISBN 978-961-218-811-5. [COBISS.SI-ID 244778496]
 • Im Feuer der europäischen Ideenzüge : Slowenien, (Europa 2020, Bd. 24). Wien; Zürich; Berlin; Münster: Lit, 2008. 340 str. ISBN 978-3-03735-947-1. ISBN 3-03735-947-1. ISBN 978-3-8258-1160-0. ISBN 3-8258-1160-3. [COBISS.SI-ID 2493300]
 • Etika I : na poti k vzajemni človeškosti, (Knjižna zbirka Claritas, 55). Ljubljana: Študentska založba, 2009. 393 str. ISBN 978-961-242-239-4. [COBISS.SI-ID 246898432]
 • Idejni spopad : Slovenci in moderna, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 19). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2009. 224 str. ISBN 978-961-92694-2-8. [COBISS.SI-ID 248879360]
 • Idejni spopad. 2, Katoličani in revolucija, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 20). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010. 285 str. ISBN 978-961-92694-8-0. [COBISS.SI-ID 253322496]
 • Za človeka gre, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 29). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2011. ISBN 978-961-6844-08-6. [COBISS.SI-ID 259170560]
 • Človek in religija, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 32). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012. 232 str. ISBN 978-961-6844-13-0. [COBISS.SI-ID 263043072]  knjiga Človek in religija je podlaga predavanj za doktorat za predmet Juhant,J./Sorč,C./Gostečnik,Chr.: Teološki, religiološki in psihoterapevtski pogledi na človeka. Za Zgodovino filozofije glej Bojan Žalec!

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem