prof. dr. Janez Vodičar

Janez Vodičar

Profesor pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo

janez.vodicar@teof.uni-lj.si
01 4345844

Govorilne ure:

LJUBLJANA

po dogovoru

MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:

Religijska antropologija, filozofija vzgoje, pedagogika religije in katehetika, veščine in etika javnega nastopanja, homiletika, specialna didaktika, vzgoja za ekumenski in medverski dialog, ...

Obvestila (2)
Življenjepis
Bibliografija

(*1964, Ljubljana) Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1991) je magistriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1994). Istega leta je začel poučevati filozofijo na Gimnaziji Želimlje, kjer še vedno poučuje. Leta 2003 je pod mentorstvom dr. Edvarda Kovača doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani s tezo: Poetika kot vrh ali konec filozofije s poudarkom na iskanju govorice o Bogu pri Paulu Ricoeurju. Je tudi geštalt trener in član EEC-a in AIPh-ja. Leta 2015 je pol leta predaval na Don Bosco college for philosophy and education Moshi Tanzania, CUEA Nairobi.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VODIČAR, Janez. Transhumanizem in katoliška vzgoja = Transhumanism and Catholic education. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 693-704. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Vodicar.pdf, doi: 10.34291/BV2019/03/Vodicar. [COBISS.SI-ID 8264026], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. The lay person and his Christian vocation in the teaching of pope John Paul II. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2019, vol. 9, no. 1, str. 49-63. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3361, doi: 10.15633/pch.3361. [COBISS.SI-ID 8182874], [WoS do 14. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. VODIČAR, Janez, STALA, Józef. Monoteizem in okoljska vzgoja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 415-427. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995226], [SNIP]

4. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. Der Umbruch in den modernen Gesellschaften = Transformation of contemporary societies. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2018, vol. 8, no. 2, str. 181-193. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2569. [COBISS.SI-ID 8128090], [WoS do 23. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. VODIČAR, Janez. Komparativna teologija kot temelj šolske vzgoje za medverski dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 345-355. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Vodicar.pdf. [COBISS.SI-ID 7771994], [SNIP, WoS do 18. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 26. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

6. VODIČAR, Janez. Živa metafora kot možna pot do transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 565-576. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Vodicar.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7809626], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

7. VODIČAR, Janez. Ethics and natural science through Paul Ricoeur's hermeneutics. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity, ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, [no.] 1, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 7556186], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

8. VODIČAR, Janez. An assertive method as help in catechesis?. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2017, vol. 7, no. 2, str. 45-58. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2181. [COBISS.SI-ID 7766106], [WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

9. VODIČAR, Janez. Pojem žrtve v vzgoji : iz skrbi k odgovornosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 373-383. [COBISS.SI-ID 7440474], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]


1.02 Pregledni znanstveni članek

10. VODIČAR, Janez, STALA, Józef. Kateheza v službi vzgoje za kulturo poklicanost = Catechesis in the service of education for a vocational culture. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 1087-1096. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Vodicar.pdf, doi: 10.34291/BV2019/04/Vodicar. [COBISS.SI-ID 8268378], [SNIP, WoS do 11. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 22. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

11. VODIČAR, Janez. "In boste moje priče" (Apd 1,8). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 9-15. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR. [COBISS.SI-ID 7951194], [SNIP]


1.04 Strokovni članek

12. VODIČAR, Janez. Med pravičnostjo in dobrim pri Paulu Ricoeurju in Ivanu Cankarju. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, ISSN 1408-8274, 2019, [Letn.] 26, [št.] 1/4, str. 54-59. [COBISS.SI-ID 8293722]

13. VODIČAR, Janez. Klic, poklicanost in kateheza. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2018/19, št. 66, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8217946]

14. VODIČAR, Janez. Gestalt und die Erziehung für die Zukunft. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2018, jg. 23, nr. 91, str. 130-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 8035930]

15. VODIČAR, Janez. Igra in kateheza. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2017/18, št. 58, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 7721818]

16. VODIČAR, Janez. Uporaba narativne didaktike pri filozofiji na primeru Ane Karenine. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, ISSN 1408-8274, 2016, [Letn.] 23, [št.] 1/4, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 7566682]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. KRANER, David, VODIČAR, Janez. Vpliv komuniciranja na učenje : mladostnik in njegovo okolje. V: MANDARIĆ, Blaženka Valentina (ur.), RAZUM, Ružica (ur.), BARIĆ, Denis (ur.). Nastavničke kompetencije : zbornik radova, (Biblioteka Zbornici radova, knj. 7). Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta: Kršćanska sadašnjost. 2019, str. 89-104, tabele. [COBISS.SI-ID 8099930]

18. VODIČAR, Janez. Izbira dejanja kot pot do sebe. V: REPAR, Primož (ur.). Pogum za dejanje, (Zbirka Revija v reviji, 11), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, ISSN 1318-3680). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2017, str. 171-182. [COBISS.SI-ID 7851610]

19. VODIČAR, Janez. Ethics and natural science through Paul Ricoeur's hermeneutic = Etika a prírodné vedy v hermeneutike Paula Ricoeura. V: VALČO, Michal (ur.), HAJKO, Dalimír (ur.). Ethical aspects of development and application of new technologies in the context of globalization processes : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina. 2016, str. 76-77, portret. [COBISS.SI-ID 7498842]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. VODIČAR, Janez. Catechesis and the pastoral of salvation or sin? = Kateheza in pastorala odrešenja ali greha?. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2020, str. 40-43. [COBISS.SI-ID 8280666]

21. VODIČAR, Janez. E. E. Schmitt's symbol of the way as a possibility of living religion today. V: KONDRLA, Peter (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.]. 2019, str. [18]. [COBISS.SI-ID 8246106]

22. VODIČAR, Janez. Transhumanism and Catholic education = Transhumanizem in katoliška vzgoja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 54. [COBISS.SI-ID 8232538]

23. VODIČAR, Janez. The influence of Ricoeur's biblical hermeneutics on the returning to God - anatheism. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2018], str. 36. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7964250]

24. VODIČAR, Janez. Monotheism and place of authority in education = Monoteizem in mesto avtoritete v vzgoji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 36. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7988314]

25. VODIČAR, Janez. Reaching the willingness for sacrifice with the help of reflectivity in education = Preko vzgoje s pomočjo refleksije do pripravljenosti za žrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 7450458]

26. VODIČAR, Janez. Ricoeur's hermeneutic background and his attitude towards theology = Ozadje Ricoeurjeve hermenevtike in njegov odnos do teologije. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016], str. 7. [COBISS.SI-ID 7215450]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

27. VODIČAR, Janez. Ricoeurjeva podoba Boga: odmikanje in vračanje. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu, (Znanstvena knjižnica, 68). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 37-54. [COBISS.SI-ID 8088922]

28. VODIČAR, Janez. Homilija med besedo in pričevanjem. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, (Znanstvena knjižnica, 59). 1. izd. Ljubljana: Družina. 2018, str. 81-91. [COBISS.SI-ID 7844698]

29. VODIČAR, Janez. Beseda življenja ali beseda smrti?. V: FLÜGGE, Erik. Žargon prizadetosti : kako Cerkev umira zaradi svojega jezika, (Pedagoška zbirka, 11). 1. natis. Ljubljana: Salve. 2017, str. 7-17. [COBISS.SI-ID 7623514]

30. VODIČAR, Janez. Paolo Freire's concept of conscientization and archetypal reflectivity by Clifford Mayes. V: PETROVIĆ TRIFUNOVIĆ, Tamara (ur.), PUDAR, Gazela (ur.), KRSTIĆ, Predrag (ur.). Why still education?. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2016, str. 41-55. [COBISS.SI-ID 7436634]

31. VODIČAR, Janez. Married Couples' Ministry as a place of catechesis. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.), STALA, Józef (ur.). The contemporary family : local and European perspectives, (The series Family studies, 2). In Kraków: The Pontifical University of John Paul II Press. cop. 2015, str. 179-192. [COBISS.SI-ID 6987354]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

32. VODIČAR, Janez. Telesnost in spolnost od nekoč do danes : (biblično-antropološki pogled na človeka kot telesno in spolno bitje). V: TOMAŽIČ, Benjamin (ur.), GERJOLJ, Stanko. Iskreno in celostno o spolnosti : rastem, okušam, ustvarjam, porajam iz telesa v telo. 1. izd. Škofljica: Inštitut Integrum. 2018, str. 39-48. [COBISS.SI-ID 7977050]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

33. VODIČAR, Janez. Pietro Braido, Janez Bosko duhovnik mladih v stoletju svoboščin .... Ricerche storiche salesiane, ISSN 0393-3830, 2020, anno 39, n. 1=74, str. 189-191. [COBISS.SI-ID 21829635]

34. VODIČAR, Janez. Recenzija zbornika = Review of the conference proceedings. V: RIFEL, Tadej (ur.). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018, (Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8). Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution. 2018, str. 262-265. [COBISS.SI-ID 8061018]

35. VODIČAR, Janez. Amanda Hontz Drury. Saying is believing: the necessity of testimony in adolescent spiritual development. Downers Grove: Inter Varsity Press, 2015, 173 str. ISBN 978-0-8308-4065-6. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 451-453. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Ocena.pdf. [COBISS.SI-ID 7773530], [SNIP]

36. VODIČAR, Janez. Clifford Mayes, Ramona Maile-Cultri, Neil Goslin in Fidel Montero, Understanding the whole student: holistic multicultural education, Lanham: Row-man & Littlefield, 2016, XVII,187 str. ISBN 9781475813883. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 441-444. [COBISS.SI-ID 7443034], [SNIP]

37. VODIČAR, Janez. Rafko Valenčič, Beseda in pričevanje: teorija in praksa oznanjevanja evangelija .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 712-715. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Vodicar.pdf. [COBISS.SI-ID 7578714], [SNIP]

38. VODIČAR, Janez. Bogdan Kolar, Martinišče v Murski Soboti .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 379-381. [COBISS.SI-ID 7012442], [SNIP, WoS do 30. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

39. VODIČAR, Janez. Brigita Korošec, Potreba odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 805-807. [COBISS.SI-ID 7169114], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

40. VODIČAR, Janez. Kolar Bogdan, Martinišče v Murski Soboti (Martinišče a Murska Sobota) ("Il collegio di san Martino" a Murska Sobota), Veržej, Zavod Marianum 2015, 80 p. ISBN 978-961-93181-4-0. Ricerche storiche salesiane, ISSN 0393-3830, 2015, anno 34, n. 2=65, str. 316-318. [COBISS.SI-ID 7192922]


1.20 Predgovor, spremna beseda

41. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2020, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 8281178]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

42. VODIČAR, Janez. Šola po meri človeka?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. sep. 2017, letn. 66, št. 36, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7712346]


1.22 Intervju

43. VODIČAR, Janez (intervjuvanec). "Nepopolnost v meni odpira hrepenenje" : pogovor z duhovnikom dr. Janezom Vodičarjem, dolgoletnim predavateljem in pedagogom, o ponižnosti in človeški nepopolnosti. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2019, leto 44, št. 6, str. 6-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8259162]


1.25 Drugi sestavni deli

44. SAJE, Andrej, JEREBIC, Drago, VODIČAR, Janez. Za varno skupnost vere : predavatelji na mednarodni strokovni konferenci Teološke fakultete, 8. januarja 2020. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 26. jan. 2020, letn. 69, št. 4, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 8306522]

45. VODIČAR, Janez. Predstavitev tematike. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2020, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 8280922]

46. VODIČAR, Janez. Moj vodnjak poklicanosti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2017/18, št. 60, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 7805274]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

47. VALIČ FABČIČ, Vida (avtor, fotograf), VODIČAR, Janez, OBREZA, Aleš. Zavetnika lekarnarjev in zdravnikov sv. Kozma in Damjan v slovenski umetnosti. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2016. 137 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-92900-8-8. http://www.sfd.si/uploads/zaveznika-lekarnarjev/Kozma-in-Damjan-knjiga-A4-za-web.pdf. [COBISS.SI-ID 284507136]


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

48. VODIČAR, Janez. Religijska antropologija : [univerzitetni učbenik za študente Univerze v Ljubljani], (Priročniki TeoF, e3). Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. ISBN 978-961-6844-45-1. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/prirocniki-teof. [COBISS.SI-ID 283227648]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Govorilne ure Maribor (30.10.2020)

Govorilne ure v Mariboru so v zimskem semestru po dogovoru.

Govorilne ure v Ljubljani (30.10.2020)

Govorilne ure v zimskemsemestru v Ljubljani so po dogovoru.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem