prof. dr. Janez Vodičar

Janez Vodičar

Profesor pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo

janez.vodicar@teof.uni-lj.si
01 4345844

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ponedeljek 11:45, kabinet 221

MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:

Religijska antropologija, filozofija vzgoje, pedagogika religije in katehetika, veščine in etika javnega nastopanja, homiletika, specialna didaktika, vzgoja za ekumenski in medverski dialog, ...

Obvestila (2)
Življenjepis
Bibliografija

(*1964, Ljubljana) Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (1991) je magistriral iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1994). Istega leta je začel poučevati filozofijo na Gimnaziji Želimlje, kjer še vedno poučuje. Leta 2003 je pod mentorstvom dr. Edvarda Kovača doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani s tezo: Poetika kot vrh ali konec filozofije s poudarkom na iskanju govorice o Bogu pri Paulu Ricoeurju. Je tudi geštalt trener in član EEC-a in AIPh-ja. Leta 2015 je pol leta predaval na Don Bosco college for philosophy and education Moshi Tanzania, CUEA Nairobi.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. The lay person and his Christian vocation in the teaching of pope John Paul II. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2019, vol. 19, no. 1, str. 49-63. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3361, doi: 10.15633/pch.3361. [COBISS.SI-ID 8182874], [WoS do 14. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. VODIČAR, Janez, STALA, Józef. Monoteizem in okoljska vzgoja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 415-427. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995226], [SNIP]

3. STALA, Józef, VODIČAR, Janez. Der Umbruch in den modernen Gesellschaften = Transformation of contemporary societies. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2018, vol. 8, no. 2, str. 181-193. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2569. [COBISS.SI-ID 8128090], [WoS do 23. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. VODIČAR, Janez. Komparativna teologija kot temelj šolske vzgoje za medverski dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 345-355. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Vodicar.pdf. [COBISS.SI-ID 7771994], [SNIP, WoS do 18. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 26. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. VODIČAR, Janez. Živa metafora kot možna pot do transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 565-576. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Vodicar.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7809626], [SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

6. VODIČAR, Janez. Ethics and natural science through Paul Ricoeur's hermeneutics. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity, ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, [no.] 1, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 7556186], [SNIP, Scopus do 29. 8. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

7. VODIČAR, Janez. An assertive method as help in catechesis?. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2017, vol. 7, no. 2, str. 45-58. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/2181. [COBISS.SI-ID 7766106], [WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

8. VODIČAR, Janez. Pojem žrtve v vzgoji : iz skrbi k odgovornosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 373-383. [COBISS.SI-ID 7440474], [SNIP, WoS do 12. 5. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

9. VODIČAR, Janez. From listening to hearing the message. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2014, vol. 4, no. 1, str. 97-112. http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index. php/the-person-and-the-challenges/51-the-person-and-the-challenges/numer04-1/455-janez-vodicar-from-listening-to-hearing-the-message. [COBISS.SI-ID 6646106]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

10. VODIČAR, Janez. "In boste moje priče" (Apd 1,8). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 9-15. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Vodicar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR. [COBISS.SI-ID 7951194], [SNIP]


1.04 Strokovni članek

11. VODIČAR, Janez. Klic, povezanost in kateheza. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2018/19, št. 66, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8217946]

12. VODIČAR, Janez. Gestalt und die Erziehung für die Zukunft. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge, ISSN 1991-7635, 2018, jg. 23, nr. 91, str. 130-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 8035930]

13. VODIČAR, Janez. Igra in kateheza. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2017/18, št. 58, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 7721818]

14. VODIČAR, Janez. Uporaba narativne didaktike pri filozofiji na primeru Ane Karenine. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, ISSN 1408-8274, 2016, [Letn.] 23, [št.] 1/4, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 7566682]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. KRANER, David, VODIČAR, Janez. Vpliv komuniciranja na učenje : mladostnik in njegovo okolje. V: MANDARIĆ, Blaženka Valentina (ur.), RAZUM, Ružica (ur.), BARIĆ, Denis (ur.). Nastavničke kompetencije : zbornik radova, (Biblioteka Zbornici radova, knj. 7). Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta: Kršćanska sadašnjost. 2019, str. 89-104, tabele. [COBISS.SI-ID 8099930]

16. VODIČAR, Janez. Izbira dejanja kot pot do sebe. V: REPAR, Primož (ur.). Pogum za dejanje, (Zbirka Revija v reviji, 11), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, ISSN 1318-3680). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2017, str. 171-182. [COBISS.SI-ID 7851610]

17. VODIČAR, Janez. Ethics and natural science through Paul Ricoeur's hermeneutic = Etika a prírodné vedy v hermeneutike Paula Ricoeura. V: VALČO, Michal (ur.), HAJKO, Dalimír (ur.). Ethical aspects of development and application of new technologies in the context of globalization processes : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina. 2016, str. 76-77, portret. [COBISS.SI-ID 7498842]

18. VODIČAR, Janez. Konflikt interpretacij - med vero vase in negotovostjo sveta : med Ricoeurjem in Kierkegaardom. V: REPAR, Primož (ur.). Nova oikonomija odnosov : bližnjik in eksistencialni preobrat, (Zbirka Revija v reviji, 5), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2014, str. 362-375, 734. [COBISS.SI-ID 6687834]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. VODIČAR, Janez. Transhumanism and Catholic education = Transhumanizem in katoliška vzgoja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 54. [COBISS.SI-ID 8232538]

20. VODIČAR, Janez. The influence of Ricoeur's biblical hermeneutics on the returning to God - anatheism. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2018], str. 36. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7964250]

21. VODIČAR, Janez. Monotheism and place of authority in education = Monoteizem in mesto avtoritete v vzgoji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 36. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7988314]

22. VODIČAR, Janez. Reaching the willingness for sacrifice with the help of reflectivity in education = Preko vzgoje s pomočjo refleksije do pripravljenosti za žrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 7450458]

23. VODIČAR, Janez. Ricoeur's hermeneutic background and his attitude towards theology = Ozadje Ricoeurjeve hermenevtike in njegov odnos do teologije. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016], str. 7. [COBISS.SI-ID 7215450]

24. VODIČAR, Janez. Paolo Freire's concept of conscientization and archetypal reflectivity by Clifford Mayes = Freireov pojam konscijentizacije i arhetipska refleksivnost Kliforda Majesa. V: KRSTIĆ, Predrag (ur.), PUDAR, Gazela (ur.), ALBAHARI, Biljana (ur.). Međunarodna konferencija Čemu obrazovanje? = International Conference Why Still Education? : Kovačica, 6-8 Jun/e 2014. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. 2014, str. 56. [COBISS.SI-ID 6593114]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. VODIČAR, Janez. Ricoeurjeva podoba Boga: odmikanje in vračanje. V: KLUN, Branko (ur.), TREBEŽNIK, Luka (ur.). Vračanje religije v postmodernem kontekstu, (Znanstvena knjižnica, 68). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 37-54. [COBISS.SI-ID 8088922]

26. VODIČAR, Janez. Homilija med besedo in pričevanjem. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča, (Znanstvena knjižnica, 59). 1. izd. Ljubljana: Družina. 2018, str. 81-91. [COBISS.SI-ID 7844698]

27. VODIČAR, Janez. Beseda življenja ali beseda smrti?. V: FLÜGGE, Erik. Žargon prizadetosti : kako Cerkev umira zaradi svojega jezika, (Pedagoška zbirka, 11). 1. natis. Ljubljana: Salve. 2017, str. 7-17. [COBISS.SI-ID 7623514]

28. VODIČAR, Janez. Paolo Freire's concept of conscientization and archetypal reflectivity by Clifford Mayes. V: PETROVIĆ TRIFUNOVIĆ, Tamara (ur.), PUDAR, Gazela (ur.), KRSTIĆ, Predrag (ur.). Why still education?. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2016, str. 41-55. [COBISS.SI-ID 7436634]

29. VODIČAR, Janez. Married Couples' Ministry as a place of catechesis. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.), STALA, Józef (ur.). The contemporary family : local and European perspectives, (The series Family studies, 2). In Kraków: The Pontifical University of John Paul II Press. cop. 2015, str. 179-192. [COBISS.SI-ID 6987354]

30. VODIČAR, Janez. The media as a support and an obstacle in developing social skills. V: JURIĆ, Hrvoje (ur.), ALIĆ, Sead (ur.). Filozofija i mediji : [zbornik]. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja. 2014, str. 287-300. [COBISS.SI-ID 6591834]

31. VODIČAR, Janez. Konflikt interpretácií : medzi vierou v seba a neistotou sveta : (Ricoeur - Kierkegaard). V: KRÁLIK, Roman (ur.), REPAR, Primož (ur.). Kierkegaard and existential turn = Kierkegaard a existenciálny obrat, (Acta Kierkegaardiana Series, Supplement, Vol. 4). Toronto: Kierkegaard Circle; Nitra: Central European Research Institute of Søren Kierkegaard. 2014, str. 162-181. [COBISS.SI-ID 6589274]

32. VODIČAR, Janez. Modro povabilo k zaupanju : spremna študija. V: KIERKEGAARD, Søren. Krščanski (na)govori, (Zbirka Religiozna misel, 31). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2014, str. 295-[310]. [COBISS.SI-ID 6736986]

33. VODIČAR, Janez. Wychowanie w szkołach słoweńskich. V: CHAŁUPNIAK, Radosław (ur.), MICHALEWSKI, Tomasz (ur.), SMAK, Ewa (ur.). Wychowanie w szkole : od bezradności ku możliwości, (Seria Opolska biblioteka teologiczna, 141). Opole: Uniwersytet Opolski, Wydział teologiczny. 2014, str. 483-490. [COBISS.SI-ID 6737754]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

34. VODIČAR, Janez. Telesnost in spolnost od nekoč do danes : (biblično-antropološki pogled na človeka kot telesno in spolno bitje). V: TOMAŽIČ, Benjamin (ur.), GERJOLJ, Stanko. Iskreno in celostno o spolnosti : rastem, okušam, ustvarjam, porajam iz telesa v telo. 1. izd. Škofljica: Inštitut Integrum. 2018, str. 39-48. [COBISS.SI-ID 7977050]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

35. VODIČAR, Janez. Recenzija zbornika = Review of the conference proceedings. V: RIFEL, Tadej (ur.). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018, (Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8). Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution. 2018, str. 262-265. [COBISS.SI-ID 8061018]

36. VODIČAR, Janez. Amanda Hontz Drury. Saying is believing: the necessity of testimony in adolescent spiritual development. Downers Grove: Inter Varsity Press, 2015, 173 str. ISBN 978-0-8308-4065-6. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 451-453. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Ocena.pdf. [COBISS.SI-ID 7773530], [SNIP]

37. VODIČAR, Janez. Clifford Mayes, Ramona Maile-Cultri, Neil Goslin in Fidel Montero, Understanding the whole student: holistic multicultural education, Lanham: Row-man & Littlefield, 2016, XVII,187 str. ISBN 9781475813883. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 441-444. [COBISS.SI-ID 7443034], [SNIP]

38. VODIČAR, Janez. Rafko Valenčič, Beseda in pričevanje: teorija in praksa oznanjevanja evangelija .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 712-715. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Vodicar.pdf. [COBISS.SI-ID 7578714], [SNIP]

39. VODIČAR, Janez. Bogdan Kolar, Martinišče v Murski Soboti .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 379-381. [COBISS.SI-ID 7012442], [SNIP, WoS do 30. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

40. VODIČAR, Janez. Brigita Korošec, Potreba odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 805-807. [COBISS.SI-ID 7169114], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

41. VODIČAR, Janez. Kolar Bogdan, Martinišče v Murski Soboti (Martinišče a Murska Sobota) ("Il collegio di san Martino" a Murska Sobota), Veržej, Zavod Marianum 2015, 80 p. ISBN 978-961-93181-4-0. Ricerche storiche salesiane, ISSN 0393-3830, 2015, anno 34, n. 2=65, str. 316-318. [COBISS.SI-ID 7192922]

42. VODIČAR, Janez. Stanko Gerjolj in Franz Feiner, ur. Gestaltpädagogik heute und morgen: Eine Bewegung mit Zukunft; Kongress für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge nach Albert Höfer. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 1, str. 157-160. [COBISS.SI-ID 6585178], [SNIP]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

43. VODIČAR, Janez. Šola po meri človeka?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. sep. 2017, letn. 66, št. 36, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7712346]


1.25 Drugi sestavni deli

44. VODIČAR, Janez. Moj vodnjak poklicanosti. Naša kateheza : glasilo slovenskih katehetov in katehistinj, ISSN 1581-6834, 2017/18, št. 60, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 7805274]

45. VODIČAR, Janez. Naša krhkost. Salezijanski vestnik : glasilo salezijanske družine, ISSN 0353-0477. [Tiskana izd.], mar.-apr. 2014, letn. 87, št. 2, str. [2], ilustr. [COBISS.SI-ID 6526042]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

46. VODIČAR, Janez. Odgovornost in posamičnik : med Ricoeurjem in Kierkegaardom, (Filozofska zbirka Aut, 71). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2014. 95 str. ISBN 978-961-6894-36-4. [COBISS.SI-ID 273864960]


2.02 Strokovna monografija

47. VALIČ FABČIČ, Vida (avtor, fotograf), VODIČAR, Janez, OBREZA, Aleš. Zavetnika lekarnarjev in zdravnikov sv. Kozma in Damjan v slovenski umetnosti. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2016. 137 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-92900-8-8. http://www.sfd.si/uploads/zaveznika-lekarnarjev/Kozma-in-Damjan-knjiga-A4-za-web.pdf. [COBISS.SI-ID 284507136]


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

48. VODIČAR, Janez. Religijska antropologija : [univerzitetni učbenik za študente Univerze v Ljubljani], (Priročniki TeoF, e3). Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. ISBN 978-961-6844-45-1. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/prirocniki-teof. [COBISS.SI-ID 283227648]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 12. 2019

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Govorilne ure v Ljubljani (14.10.2019)

Govorilne ure v zimskem semestru v Ljubljani so vsako sredo od 7.45 do 8.30 v kabinetu 221.

Govorilne ure Maribor (30.9.2019)

Govorilne ure v Mariboru so v zimskem semestru po dogovoru.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem