izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž

Maksimilijan Matjaž

Profesor pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo

maksimilijan.matjaz@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

LJUBLJANA, kabinet 207
ob torkih od 13:15 do 14:00.

MARIBOR, ob petkih po dogovoru.
ob petkih od 12:15 do 13.00 oz. po dogovoru

Izvajanje predmetov:
 • Eksegeza evangelijev in Apostolskih del (I. in II. stopnja)
 • Eksegeza Palovih in drugih pisem (I. in II. stopnja)
 • Janezovi spisi (I in II. stopnja)
 • Teologija Nove zaveze (II. stopnja)
 • Eksegeza Janezovega evangelija in pisem (izbirni I. in II. stopnja)
 • Pojem pravičnosti in odrešenja v Svetem pismu (izbirni II. stopnja)
 • Stara zaveza v Novi zavezi (izbirni II. stopnja)
 • Semantika starozaveznih teoloških konceptov v Novi zavezi (izbirni III. stopnja)
 • Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi (izbirni III. stopnja)
 • Zgodovina in načela interpretacije Svetega pisma v judovstvu in krščanstvu (izbirni III. stopnja)
 • Biblična antropologija in biblična praksa v karitativnem delu (KIZP)
 • Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih (DIZP)
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, rojen 1963,  leta 1988 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1989 v Mariboru. Leta 1995 je končal magistrski študij na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 1998 pa doktoriral na Papeški univerzi Gregoriana. Istega leta je nastopil službo asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani. Leta 2000 je bil na študijskem semestru v Jeruzalemu. Leta 2001 je bil pri katedri za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti izvoljen za docenta, 2011 pa za izrednega profesorja za biblični študij in judovstvo. V obdobju 2012-2014 je opravljal službo prodekana Teof za znanstveno-raziskovalno dejavnost in bil predstojnik Enote v Mariboru. Je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo.

Temeljno raziskovalno področje je filološka, literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil, s posebnim poudarkom na tekstih novozavezne kanonične literature. Raziskovanje vključuje vzporedni študij zgodovinskega okolja nastanka novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze, teologije in hermenevtike ter prevajalskih načel.

Več na www.eksegeza.net

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Monographies

MATJAŽ, Maksimilijan. Klic v novo življenje: prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom, (Znanstvena knjižnica, 45). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2015. 216 str. ISBN 978-961-6844-44-4

MATJAŽ, Maksimilijan. Furcht und Gotteserfahrung. Die Bedeutung des Furchtmotivs für die Christologie des Markus. (Forschung zur Bibel, Bd. 91). Würzburg: Echter, 1999. ISBN 3-429-02119-7

MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza evangelijev: "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29), (Priročniki TEOF, 25). Ljubljana: Teološka fakulteta, druga dopolnjena izdaja 2017. 304 str.

 

Original scientific articles

MATJAŽ, Maksimilijan. Pavlova ˝beseda o križu˝ v 1 Kor 1-2 kot izziv krščanske hermenevtike in etike. Bogoslovni vestnik, 2015, vol. 75, n. 1, pg. 65-78.

MATJAŽ, Maksimilijan. Beseda kot teologija. Bogoslovni vestnik, 2013, vol. 73, nr. 1, pg. 7-15.

Apostolska kirigma - reč koja uznemiruje : aktuelnost Pavlove misionarske metode. V: VUKAŠINOVIĆ, Vladimir (ur.). Kirilometodijevsko predanje, jezik i misija Crkve u 21. veku : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 6-7. decembar 2013. Beograd: Univerzitet, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja, 2015, str. 56-64.

Pavlova etika na poti iz Damaska v svet. V: GERHARDSSON, Birger. Z vsem svojim srcem : o svetopisemskem etosu, (Znanstvena knjižnica, 40). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014, str. 138-147.

Slomškova prizadevanja za slovensko Sveto pismo. Studia Historica Slovenica 11 (2011) 2/3: 867-883.

Učenici u Markovu evanđelju između nerazumijevanja, straha i vjere. Bogoslovska smotra 80 (2010) 4: 1015-1031.

The significance of the logos in the relational aspect of John's theology. V: SANTOS, Lorenzo de (ur.), GRASSO, Santi (ur.). "Perche stessero con Lui" : scritti in onore di Klemens Stock SJ, nel suo 75 compleanno, (Analecta biblica, 180). Roma: Gregorian & Biblical Press, 2010, str. 289-305.

Načela Trubarjevega prevajanja Svetega pisma. V: Škulj, Edo (ur.). Primož Trubar. (Simpoziji v Rimu, 26). Celje: Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2009, str. 341-354.

Die Bedeutung des ARXH-Begriffs für die Einheit der Schrift Kontinuität zwischen Altem und Neuem Bund. V: Augustin, Matthias, Niemann, Hermann, Michael (ur.). Thinking towards new horizons : collected Communications to the XIXth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament. Ljubljana 2007, (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums, Bd. 55). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2008, str. 189-201.

The fear on the way to Jerusalem. The overlooking sight of the christological concept in the Gospel of Mark. V: A. Malina (ur.). On his way: studies in honour of professor Klemens Stock, on the occasion of his 70-th birthday. (Studia i materiały Wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 21). Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004, 269-284.

ARRS program J6-5567 Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter

ARRS projekt J6- J65567 Beseda v dialogu

Projekt prevoda Jeruzalemske biblije (SPJ)

Vodja projekta: ARRS projekt J6-0607 Apostolska dela - Zgodovina prve cerkve.

GOVORILNE URE (20.2.2019)

Govorilne ure v letnem semestru Ljubljani bodo do 12. marca 2019 ob torkih od 12.45 do 13.30. Nato bom dosedljiv po elektronski pošti.

Več na www.eksegeza.net  

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem