doc. dr. Mari Jože Osredkar

Mari Jože Osredkar

Predstojnik Katedre za osnovno bogoslovje in dialog

marijoze.osredkar@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

Po dogovoru.

Izvajanje predmetov:
 • Verstva v primerjalni in dialoški perspektivi
 • Verstva sodobnega sveta
 • Vsebina in vloga svetovnih verstev v sodobnem svetu
 • Judovstvo krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost
 • Monoteizmi
 • Monoteizem v preteklosti in danes
 • Osnovno bogoslovje
 • Verovanjski sistemi v luči religiološke analize
 • Osnovno bogoslovje in religiologija

 

 

 

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Mari Jože Osredkar (*1963)

Rojen v Ljubljani, 11. 3. 1963. Osnovno šolo obiskoval v Ljubljani (1969 – 1977). Prve redovne obljube v frančiškanskem redu - Nova Gorica, 22. 8. 1980. Maturiral na gimnaziji v Kamniku (junij 1982). Služenje 15-mesečnega vojaškega roka v JLA - Skopje, 1982-1983. Študij teologije na Teološki Fakulteti v Ljubljani, 1983-1989. Slovesne obljube v frančiškanskem redu - 4. oktober 1987. Diakonsko posvečenje – Ljubljana Vič, junij 1988. Diploma iz Teologije – Ljubljana, junij 1989. Duhovniško posvečenje – Ljubljana, stolnica, 29. junija 1989. Magisterij iz teologije na Teološki fakulteti - Ljubljana, februar 1993. Podiplomski študij teologije na Katoliškem Institutu v Parizu (1993 – 1995). Osebni tajnik Apostolskega Nuncija Msgr Edmonda Farhata v Ljubljani od 1996 do junija 2001. Izvolitev v naziv asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1. julija 2002. Doktorat iz teologije - 25. oktobra 2002 na Katoliškem Institutu v Parizu. V delovnem razmerju za nedoločen čas na Univerzi v Ljubljani od 1. decembra 2003. Imenovanje za sodnega izvedenca za področje religije na Min. za pravosodje, Ljubljana, 21. 12. 2006. Izvolitev v naziv docenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 6. aprila 2009. Predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog od 4. maja 2009. Predstojnik Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog (2017-2021).

Področja poučevanja

Osnovno bogoslovje, nekrščanska verstva in religiologija:
Verstva v primerjalni in dialoški perspektivi
Verstva sodobnega sveta
Vsebina in vloga svetovnih verstev v sodobnem svetu
Judovstvo krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost
Monoteizmi
Monoteizem v preteklosti in danes
Osnovno bogoslovje
Verovanjski sistemi v luči religiološke analize
Osnovno bogoslovje in religiologija

Raziskovalna področja

Na področju osnovnega bogoslovja so najpomembnejše področje raziskovanja medosebni odnosi. Raziskuje, kako odnosi vplivajo na verovanje. Na področju religiologije pa raziskuje dialog med katoličani in muslimani ter primerja nauk o odrešenju in razodetju v krščanstvu in islamu.

Članstva

Mari Jože Osredkar je član komisije za ekumenizem in medreligijski dialog pri Slovenski škofovski konferenci, predstavnik Slovenske škofovske konference v komisiji za odnose med Katoličani in muslimani pri Evropski škofovski konferenci ter član evropskega združenja katoliških teologov.

Gostovanja

 • Institut Catholique de Toulouse, Faculté de Théologie, Touluse, France. Od 1. do 14. februarja 2009 (skupaj dva tedna). Dieu et ses nombreuses représentations: predavanje na Faculté de théologie de Toulouse, 5 et 6 février 2009. Toulouse, 2009.
 • Dumlupinar University, Küthaya, Islamic divinity school, Turquie. Do 6. marca 2015 (skupaj en teden dni). Erasmus program. Catholics and Muslims relations according to Catholic doctrine: predavanja na Dumlupinar University, Küthaya - Turčija, 3. - 5. mar. 2015.
 • Institut Catholique de Toulouse, Faculté de Théologie, Touluse, France. (prof. dr. Bruno Gautier). Od septembra 2015 do februarja 2016 (skupaj 6 mesecev). Limportance de la culture pour la théologie: Gaudium et spes 53-62 : 6 nov. 2015, Faculté de Théologie, Touluse.
 • Qum and Tehran, Iran 14. - 16. 12. 2015 (skupaj teden dni). Reasons for dialogue between Muslims and Catholics based on Catholic teachings: lecture at the 2nd round of Iran-Slovenia Interreligious Dialogue - A World without Violence and Extremism, Qum and Tehran.
 • Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr Steven Covin). Od septembra do decembra 2016. (skupaj tri mesece). The culture and the future of religion: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 15th 2018  in Religion and revolution in Europe: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 16th 2018. 2018.
 • Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr. Rudolf Siebert). November do december 2017 (skupaj en mesec).
 •  Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr. Rudolf Siebert). September do december 2018 (skupaj tri mesece). Religion in the modern Slovenian society: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 20th 2018. 2018 in The spiritual revolution of Saint Francis of Assisi: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 19th 2018. 2018.

Monografije:

 1. La théologie selon Guy Lafon. Nouvelle revue théologique, tome 129, no. 3, str. 435-446. 

 2. Un retournement dans la pensée du salut : l'oeuvre du Guy Lafon. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2003, let. 63, št. 2, str. 193-216.

 3. Il est important d'être ensemble: hommage à Guy Lafon, un penseur de l'entretien. Paris: Éditions franciscaines; Ljubljana: Brat Frančišek, 2008.

 4. Božje razodetje v Bibliji in Koranu, (Znanstvena knjižnica, 52). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016.

 5. Teologija odnosa: in Beseda je človek postala, (Znanstvena knjižnica, 51). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016.

 6. Theology of sacrifice. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue, (Poligrafi, vol. 22 (2017), no. 87/88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 117-131, 136, 140.

 7. Forgiveness as the summation of the gospel ethics of God. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 313-323.

 8. La révélation de Dieu dans l'entretien d'humanité. V: FAES, Hubert (ur.), BASSET, Guy (ur.), WEISER, François (ur.). Chemins de libertè : mélanges en l'honneur de Guy Fafon : ouvrage collectif. Clamart: Nouvelle Alliance. 2011, str. 46-59.

 9. Monotheism and violence according to Jan Assmann. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 133-139, 200.

 10. Islamska kristologija. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2015, letn. 75, št. 4, str. 703-715.

 11. Rešuje me božje usmiljenje: pridige in razmišljanja. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OSREDKAR, Mari Jože. "S smrtjo se odnos spremeni, ne pa uniči" : življenje in teologija Guyja Lafona = "Death does not destroy the relationship, but changes it" : the life and theology of Guy Lafon. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2020, letn. 80, 1, str. 73-88. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Osredkar.pdf, doi: 10.34291/BV2020/01/Osredkar. [COBISS.SI-ID 26625795], [SNIP, WoS do 4. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. OSREDKAR, Mari Jože. V začetku je bil dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 17-31. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Osredkar.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7873882], [SNIP]

3. OSREDKAR, Mari Jože. Forgiveness as the summation of the gospel ethics of God. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 313-323. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Osredkar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993178], [SNIP]

4. OSREDKAR, Mari Jože. Theology of sacrifice. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, vol. 22 (2017), no. 87/88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 117-131, 136, 140. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/06/Poligrafi-87-88_RELIGIONS-AND-DIALOGUE_p.pdf. [COBISS.SI-ID 7899226]

5. NARED, Matija, OSREDKAR, Mari Jože. Ordali v pravnem sistemu Antešakov na Madagaskarju. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 523-534. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Nared.pdf. [COBISS.SI-ID 7575386], [SNIP, WoS do 15. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 21. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

6. OSREDKAR, Mari Jože. Islamska kristologija. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 703-715. [COBISS.SI-ID 7166554], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

7. OSREDKAR, Mari Jože. Esej o krščanskem pojmovanju trpljenja. V: ŠKOF, Lenart (ur.), KOŠIR, Tina (ur.), BJELICA, Maja (ur.). Trpljenje, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2015, letn. 20, št. 79/80, str. 73-88, 228, 234-235. [COBISS.SI-ID 1538253764]


1.02 Pregledni znanstveni članek

8. OSREDKAR, Mari Jože. Religija kot izziv za transhumanizem = Religion as a challenge for transhumanism. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 657-668. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Osredkar.pdf, doi: 10.34291/BV2019/03/Osredkar. [COBISS.SI-ID 8261978], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 6. 6. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

9. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški temelji medreligijskega dialoga = Catholic foundations of interreligious dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 2, str. 87-97. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Osredkar2.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/02/Osredkar2. [COBISS.SI-ID 11041283], [Scopus do 9. 5. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

10. OSREDKAR, Mari Jože. Profesor dr. Lambert Ehrlich. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, št. 41, str. 17-44. [COBISS.SI-ID 8211034]

11. FLISAR, Urška, OSREDKAR, Mari Jože. Pravni sistemi islama. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 4, str. 1075-1086. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Flisar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8040026], [SNIP]

12. OSREDKAR, Mari Jože. Vzgojitelji za "dialog" v 100 letih poučevanja teologije v Sloveniji = The educators for "dialogue" in 100 years of teaching theology in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 191-206. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Osredkar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0NXCIO0J. [COBISS.SI-ID 8048730]

13. TRONTELJ, Nik, OSREDKAR, Mari Jože. Sto let osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 369-381. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Trontelj.pdf. [COBISS.SI-ID 7772506], [SNIP, WoS do 15. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 22. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

14. OSREDKAR, Mari Jože. Darovanje kot najintenzivnejša oblika odnosa. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 265-276. [COBISS.SI-ID 7438938], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

15. OSREDKAR, Mari Jože. Krščanski dialog v medčloveških odnosih = Christian dialogue in human relationships. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 13-25. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Osredkar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2TKDSXLS. [COBISS.SI-ID 7545434]


1.04 Strokovni članek

16. OSREDKAR, Mari Jože. Jan Assmann in jezik nasilja v Svetem pismu. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2020, letn. 23, št. 1, str. 65-67. [COBISS.SI-ID 8321626]

17. OSREDKAR, Mari Jože. Trpljenje nedolžnih in krščanska podoba dobrega Boga : ker se izrazi odnosa do Boga spreminjajo, se spreminja tudi podoba Boga. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jan. 2019, št. 105, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8068442]

18. OSREDKAR, Mari Jože. Zvestoba Cerkvi ali tradicionalizem? : katoliško pojmovanje dialoga z drugimi kulturami in religijami. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, mar. 2019, št. 107, str. 7-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8096602]

19. OSREDKAR, Mari Jože. Rad bi molil z Besedo, ki je človek postala. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jan. 2017, št. 81, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 7547482]

20. OSREDKAR, Mari Jože. Obisk delegacije Teološke fakultete na Centru za medreligijski dialog : Teheran, 13.-17. december 2015. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 221-223. [COBISS.SI-ID 7252826], [SNIP, Scopus do 3. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

21. OSREDKAR, Mari Jože. "Aux chiottes les religions!" : kdo je kriv za grozote v zgodovini človeštva in danes, človek ali Bog?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, feb. 2016, št. 70, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7156058]

22. OSREDKAR, Mari Jože. Dei Verbum --- : --- ali Božjo voljo prepoznati. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, apr. 2016, št. 72, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7222362]

23. OSREDKAR, Mari Jože. Moliti za duše ali za rajne. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, okt. 2016, št. 78, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432026]

24. OSREDKAR, Mari Jože (oseba, ki intervjuva). Spopad dveh civilizacij : nesprejemanje različnosti v večini islamskega sveta in sprejemanje različnosti v večini krščanskega sveta. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, maj 2015, št. 61, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 6917466]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

25. OSREDKAR, Mari Jože. Prihodnost dialoga med kristjani in muslimani. V: GRABUS, Nedžad (ur.). Stoletje islamske skupnosti na Slovenskem : sto let džamije v Logu pod Mangartom : zbornik strokovnih prispevkov. Ljubljana: Kulturno-izobraževalni zavod Averroes. 2018, str. 195-219. [COBISS.SI-ID 298740224]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

26. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški dokumenti o misijonski dejavnosti Cerkve. V: Zbornik misijonskega simpozija ob izrednem misijonskem mesecu oktobru 2019 : krščeni in poslani. Ljubljana: Misijonsko središče Slovenije. 2020, str. 34-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 17504003]

27. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliška cerkev in drugače verujoči. V: Frančiškovi bratje v odnosu do drugačnih : ob 800-letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom. [Brezje]: Frančiškanski Marijanski center Slovenije. [2019], str. 13-24. [COBISS.SI-ID 8229210]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

28. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški teološki temelji medreligijskega dialoga = Catholic theological basis of the interreligious dialogue. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek. 2019, str. 67-69. [COBISS.SI-ID 8186714]

29. OSREDKAR, Mari Jože. Christianity as a challenge for transhumanism = Krščanstvo kot izziv za transhumanizem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 8228442]

30. OSREDKAR, Mari Jože. Dialogue between idea and reality = Dialog med idejo in resničnostjo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 36-37. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7744602]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

31. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški nauk o družini. V: GAMS, Matjaž (ur.), MALAČIČ, Janez (ur.). Bela knjiga Slovenske [!] demografije : "evropska demografska zima" : stopnja rodnosti v Sloveniji (1954-2017). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan". 2019, str. [94-96]. [COBISS.SI-ID 8103514]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

32. OSREDKAR, Mari Jože. The Gospel ethics and the image of a good God. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism, (Theology East-West, vol. 26). Wien; Zürich: Lit. cop. 2020, str. 155-162, 191. [COBISS.SI-ID 21777667]

33. OSREDKAR, Mari Jože. "Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo" (Jn 8,7) : slovenski izdaji na pot. V: MALDAMÉ, Jean-Michel. Monoteizem in nasilje : krščanska izkušnja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2020, str. 9-28. [COBISS.SI-ID 8300122]

34. OSREDKAR, Mari Jože. Dialogue between an idea and reality. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 135-142. [COBISS.SI-ID 8155482]

35. OSREDKAR, Mari Jože. Sacrifice : the constitutional element of the human and faith relationship. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 113-120. [COBISS.SI-ID 7868250]

36. OSREDKAR, Mari Jože. Monotheism and violence according to Jan Assmann. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 133-139, 200. [COBISS.SI-ID 7136346]

37. OSREDKAR, Mari Jože. Suicide of European civilization. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 105-110, 164. [COBISS.SI-ID 6869850]

38. OSREDKAR, Mari Jože. Profesor dr. Lambert Ehrlich in osnovno bogoslovje. V: JUHANT, Janez (ur.), CENTA, Mateja (ur.). V zvestobi narodu in veri : Lambertu Ehrlichu ob 70-letnici smrti in Filipu Terčelju ob 120-letnici rojstva, (Znanstvena knjižnica, 43). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, str. 116-126. [COBISS.SI-ID 7075674]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

39. OSREDKAR, Mari Jože. Jean-Michel Maldamé, Monoteizem in nasilje: krščanska izkušnja. Celje: Mohorjeva družba, 2020. 194 str. ISBN 978-961-278-456-0. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2020, letn. 80, 1, str. 235-236. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Osredkar%20rec_.pdf. [COBISS.SI-ID 26651139], [SNIP]

40. OSREDKAR, Mari Jože. Matija Nared, Antešaške sodne prakse na podlagi verovanja in vprašanje človekovih pravic .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 739-740. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Nared2.pdf. [COBISS.SI-ID 7583578], [SNIP]

41. OSREDKAR, Mari Jože. Aljaž Peček, Vidiki odrešenja v računalniških igrah .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 745-746. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Pecek.pdf. [COBISS.SI-ID 7584090], [SNIP]


1.20 Predgovor, spremna beseda

42. OSREDKAR, Mari Jože. Medreligijski dialog - vsiljevanje prepričanja ali spoštovanje in sprejetje različnosti = Interreligious dialogue - imposing beliefs or respecting and accepting diversity. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 2, str. 9-12. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Osredkar.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/02/Osredkar. [COBISS.SI-ID 11040771]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

43. OSREDKAR, Mari Jože. Ali je show končan?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 20. nov. 2016, letn. 65, št. 47, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 7483226]


1.22 Intervju

44. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Nasilne niso religije, nasilen je človek : p. Mari Osredkar, pisec spremne besede h knjigi Monoteizem in nasilje - krščanska izkušnja. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, mar. 2020, št. 119, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 8336218]

45. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Spoštovanje in sprejemanje : pred mednarodno konferenco o dialogu med kristjani in muslimani ob 800. letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom Al-Kamilom v Egiptu. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8194394]


1.25 Drugi sestavni deli

46. OSREDKAR, Mari Jože. Bog je popolnoma drugačen. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, apr. 2019, št. 108, str. 7. [COBISS.SI-ID 8112474]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

47. OSREDKAR, Mari Jože. Božje razodetje v Bibliji in Koranu, (Znanstvena knjižnica, 52). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016. 172 str. ISBN 978-961-6844-52-9. ISBN 978-961-6873-45-1. [COBISS.SI-ID 287950336]

48. OSREDKAR, Mari Jože. Teologija odnosa : in Beseda je človek postala, (Znanstvena knjižnica, 51). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016. 148 str. ISBN 978-961-6844-50-5. ISBN 978-961-6873-44-4. [COBISS.SI-ID 287906560]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

49. KOVAČ, Edvard, OSREDKAR, Mari Jože, GERDEN, Tomaž. Monoteizem in nasilje, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-123/. [COBISS.SI-ID 8325978]

50. LANG, Nataša, OSREDKAR, Mari Jože (diskutant). Kdor je trden v svoji veri in identiteti, lahko živi medverstveni dialog, (Sledi večnosti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/10/sledi-vecnosti-124/. [COBISS.SI-ID 8214362]

51. STRES, Anton, OSREDKAR, Mari Jože, PORIĆ, Nevzet, ŠKRLEC, Helena. [Krščanstvo in islam], (Pogovor o). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. http://audio.ognjisce.si/index.php?p=Pogovor_o. [COBISS.SI-ID 7001178]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

52. OSREDKAR, Mari Jože. Rešuje me božje usmiljenje : pridige in razmišljanja. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. 144 str. ISBN 978-961-6873-57-4. [COBISS.SI-ID 304473856]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Bilateralni projekt Slovenija USA

BI-US/17-18-024 ARRS

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem