izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano

Maria Carmela Palmisano

Profesorica pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo

maria.palmisano@teof.uni-lj.si
01 434 58 38

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob petkih: 12:45 - 13:30

v kabinetu 207


MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:
 1. Uvod v Staro in Novo zavezo
 2. Eksegeza Peteroknjižja
 3. Eksegeza preroških knjig
 4. Teologija Stare zaveze
 5. Monoteizmi
 6. Stara zaveza v Novi zavezi
 7. Psalmi in modrostna literatura
 8. Hebrejščina I.
 9. Hebrejščina II.
 10. Biblična hermenevtika
 11. Svetopisemske osebnosti
 12. Ženski liki v Svetem pismu
 13. Semantika starozaveznih teoloških konceptov v Novi zavezi
 14. Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari zavezi in Novi zavezi
 15. Metodologija raziskav virov in tradicije (III. sklop)
Obvestila (2)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Izr. prof. Maria Carmela Palmisano SL, r. 1962; dr. bibličnih ved (2006), dipl. teologije (1998) in psihologije (1990); za biblični študij in judovstvo (2015, docent 2009, asistent 2006); redna članica italijanskega združenja biblicistov: Associazione Biblica Italiana; je sodelovala pri italijanskem projektu La Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi; od leta 2006 dela na pedagoškem in raziskovalnem področju na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2017 je predstojnica Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo.

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

La sapienza personificata e la sua relazione con il sapiente in Sir 24,1-22. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 3, str. 695-706, tabela.

La polarità uomo-donna a partire da Pr 31,10-31 e nel contesto delle istruzioni sapienziali. Ricerche storico bibliche, ISSN 0394-980X, 2018, anno 30, 1/2, str. 81-97.

Il discorso della Sapienza in Pr 8 secondo la traduzione di Martin Lutero = Govor modrosti v Prg 8 v prevodu Martina Lutra. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 183-201.

1.02 Pregledni znanstveni članek

Apostolska konstitucija Veselje do resnice (Veritatis gaudium) : papeževi izzivi in naš(a) odgovor(nost) = Apostolic constitution The joy of truth (Veritatis gaudium) : the pope's challenges and our response and responsibility. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2385-8907. [Spletna izd.], 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 225-233.

Beseda v dialogu v Sirahovi knjigi. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2015, letn. 70, št. 1/2, str. 75-85.

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

La riflessione sulla storia in Ben Sira. V: KLJAJIĆ, Stipo (ur.), CIFRAK, Mario (ur.). Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) : zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 85). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2018, str. 189-201.

Lo sguardo di Dio nel libro del Siracide : immagini e contesti. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 79). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 109-126.


"Perform your work promptly, and, in his time, he will give you your reward" (Sir 51:30) : some observations on the use of érgon / m'sh in the Book of Ben Sira. V: CALDUCH-BENAGES, Nuria (ur.). Wisdom for life : essays offered to honor prof. Maurice Gilbert, SJ on the occasion of his eightieth birthday, (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, ISSN 0934-2575, vol. 445). Berlin: De Gruyter. cop. 2014, str. 218-233, tabela.

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvene monografije

"Salvaci, Dio dell'universo!": studio dell'eucologia di Sir 36H, 1-17. Analecta biblica, 163. Roma: Pontificio Istituto biblico, 2006. 468 str., graf. prikazi.

Siracide : introduzione, traduzione e commento, (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, 34). Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, cop. 2016. 519 str.

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Eksegeza Peteroknjižja : "Ker je ljubil tvoje očete" (5 Mz 4, 37), (Priročniki TEOF, 23). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 127 str., tabele.

Uvod v Staro zavezo: učbenik. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2014. 88 str., zvd.

Prevodi Svetega pisma:

Sveto pismo, Nova zaveza in Psalmi: jeruzalemska izdaja. Krašovec, Jože (ur.) et al., Palmisano, Maria Carmela. 1. izd. Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta, 2010. 959, A 23 str., ilustr., zvd. Avtorica dodatnega besedila.

Sveto pismo, Modrostne in preroške knjige: jeruzalemska izdaja. Krašovec, Jože (ur.) et al., Palmisano, Maria Carmela. 1. izd. Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta, 2013. 929 str. Prevajalka (str. 205-360).

Sveto pismo, Peteroknjižje: jeruzalemska izdaja. Krašovec, Jože (ur.) et al., Palmisano, Maria Carmela. 1. izd. Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta: Slovenska škofovska konferenca, 2014. 384 str. Prevajalka (str. 205-256).

Sveto pismo, Zgodovinske knjige: jeruzalemska izdaja. Krašovec, Jože (ur.) et al., Palmisano, Maria Carmela. 1. izd. Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta: Slovenska škofovska konferenca, 2015. 444 str. Prevajalka (str. 389-444).

 

 

ARRS J6-5567 Beseda v dialogu. Vodja projekta: prof. ak. dr. Jože Krašovec.

ARRS P6-0262  Judovsko-krščansksi viri in razsežnosti pravičnosti. Vodja programa: prof. ak. dr. Jože Krašovec.

Govorilne ure 14. 06. 2019 in 21. 06. 2019 (11.6.2019)

Spoštovani, sporočam vam, da 14. 06. 2019 in 21. 06. 2019 odpadejo ob petkih govorilne ure pri meni. Za morebitne informacije in urejanje študjiske obveznosti mi lahko napišete mail. Hvala za razumevanje, Maria Carmela Palmisano

 

Govorilne ure v letnem semestru 2018/2019 (22.2.2019)

Govorilne ure:

Ljubljana: v petek 12:45 - 13:30

Kabinet 207

Maribor: po dogovoru

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem