izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano

Maria Carmela Palmisano

Profesorica pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo

maria.palmisano@teof.uni-lj.si
01 434 58 38

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob petkih: 12:45 - 13:30

v kabinetu 207


MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:
 1. Uvod v Staro in Novo zavezo
 2. Eksegeza Peteroknjižja
 3. Eksegeza preroških knjig
 4. Teologija Stare zaveze
 5. Monoteizmi
 6. Stara zaveza v Novi zavezi
 7. Psalmi in modrostna literatura
 8. Hebrejščina I.
 9. Hebrejščina II.
 10. Biblična hermenevtika
 11. Svetopisemske osebnosti
 12. Ženski liki v Svetem pismu
 13. Semantika starozaveznih teoloških konceptov v Novi zavezi
 14. Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari zavezi in Novi zavezi
 15. Metodologija raziskav virov in tradicije (III. sklop)
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Izr. prof. Maria Carmela Palmisano SL, r. 1962; dr. bibličnih ved (2006), dipl. teologije (1998) in psihologije (1990); za biblični študij in judovstvo (2015, docent 2009, asistent 2006); redna članica italijanskega združenja biblicistov: Associazione Biblica Italiana; je sodelovala pri italijanskem projektu La Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi; od leta 2006 dela na pedagoškem in raziskovalnem področju na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2017 je predstojnica Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo.

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

La sapienza personificata e la sua relazione con il sapiente in Sir 24,1-22. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 3, str. 695-706, tabela.

La polarità uomo-donna a partire da Pr 31,10-31 e nel contesto delle istruzioni sapienziali. Ricerche storico bibliche, ISSN 0394-980X, 2018, anno 30, 1/2, str. 81-97.

Il discorso della Sapienza in Pr 8 secondo la traduzione di Martin Lutero = Govor modrosti v Prg 8 v prevodu Martina Lutra. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 183-201.

1.02 Pregledni znanstveni članek

Apostolska konstitucija Veselje do resnice (Veritatis gaudium) : papeževi izzivi in naš(a) odgovor(nost) = Apostolic constitution The joy of truth (Veritatis gaudium) : the pope's challenges and our response and responsibility. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2385-8907. [Spletna izd.], 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 225-233.

Beseda v dialogu v Sirahovi knjigi. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2015, letn. 70, št. 1/2, str. 75-85.

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

La riflessione sulla storia in Ben Sira. V: KLJAJIĆ, Stipo (ur.), CIFRAK, Mario (ur.). Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) : zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 85). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2018, str. 189-201.

Lo sguardo di Dio nel libro del Siracide : immagini e contesti. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 79). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 109-126.


"Perform your work promptly, and, in his time, he will give you your reward" (Sir 51:30) : some observations on the use of érgon / m'sh in the Book of Ben Sira. V: CALDUCH-BENAGES, Nuria (ur.). Wisdom for life : essays offered to honor prof. Maurice Gilbert, SJ on the occasion of his eightieth birthday, (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, ISSN 0934-2575, vol. 445). Berlin: De Gruyter. cop. 2014, str. 218-233, tabela.

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvene monografije

"Salvaci, Dio dell'universo!": studio dell'eucologia di Sir 36H, 1-17. Analecta biblica, 163. Roma: Pontificio Istituto biblico, 2006. 468 str., graf. prikazi.

Siracide : introduzione, traduzione e commento, (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, 34). Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, cop. 2016. 519 str.

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Eksegeza Peteroknjižja : "Ker je ljubil tvoje očete" (5 Mz 4, 37), (Priročniki TEOF, 23). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 127 str., tabele.

Uvod v Staro zavezo: učbenik. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2014. 88 str., zvd.

Prevodi Svetega pisma:

Sveto pismo, Nova zaveza in Psalmi: jeruzalemska izdaja. Krašovec, Jože (ur.) et al., Palmisano, Maria Carmela. 1. izd. Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta, 2010. 959, A 23 str., ilustr., zvd. Avtorica dodatnega besedila.

Sveto pismo, Modrostne in preroške knjige: jeruzalemska izdaja. Krašovec, Jože (ur.) et al., Palmisano, Maria Carmela. 1. izd. Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta, 2013. 929 str. Prevajalka (str. 205-360).

Sveto pismo, Peteroknjižje: jeruzalemska izdaja. Krašovec, Jože (ur.) et al., Palmisano, Maria Carmela. 1. izd. Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta: Slovenska škofovska konferenca, 2014. 384 str. Prevajalka (str. 205-256).

Sveto pismo, Zgodovinske knjige: jeruzalemska izdaja. Krašovec, Jože (ur.) et al., Palmisano, Maria Carmela. 1. izd. Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta: Slovenska škofovska konferenca, 2015. 444 str. Prevajalka (str. 389-444).

 

 

ARRS J6-5567 Beseda v dialogu. Vodja projekta: prof. ak. dr. Jože Krašovec.

ARRS P6-0262  Judovsko-krščansksi viri in razsežnosti pravičnosti. Vodja programa: prof. ak. dr. Jože Krašovec.

Govorilne ure v zimskem semestru 2019/2020 (1.10.2019)

Govorilne ure:

Ljubljana: v petek 12:45 - 13:30

Kabinet 207

Maribor: po dogovoru

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem