izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano

Maria Carmela Palmisano

Profesorica pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo

maria.palmisano@teof.uni-lj.si
01 434 58 38

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob petkih: 12:45 - 13:30

v kabinetu 207


MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:
 1. Uvod v Staro in Novo zavezo
 2. Eksegeza Peteroknjižja
 3. Eksegeza preroških knjig
 4. Teologija Stare zaveze
 5. Monoteizmi
 6. Stara zaveza v Novi zavezi
 7. Psalmi in modrostna literatura
 8. Hebrejščina I.
 9. Hebrejščina II.
 10. Biblična hermenevtika
 11. Svetopisemske osebnosti
 12. Ženski liki v Svetem pismu
 13. Semantika starozaveznih teoloških konceptov v Novi zavezi
 14. Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari zavezi in Novi zavezi
 15. Metodologija raziskav virov in tradicije (III. sklop)
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Izr. prof. Maria Carmela Palmisano SL, r. 1962; dr. bibličnih ved (2006), dipl. teologije (1998) in psihologije (1990); za biblični študij in judovstvo (2015, docent 2009, asistent 2006); redna članica italijanskega združenja biblicistov: Associazione Biblica Italiana; je sodelovala pri italijanskem projektu La Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi; od leta 2006 dela na pedagoškem in raziskovalnem področju na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2017 je predstojnica Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : il timore del Signore è principio della sapienza. Credereoggi, ISSN 1123-3281, 2020, anno 40, n. 3, str. 98-108. [COBISS.SI-ID 26794499]

2. PALMISANO, Maria Carmela. Studio delle immagini e delle metafore sul timore del Signore in Ben Sira = Študij prispodob in metafor Gospodovega strahu pri Ben Sira = The study of images and metaphors on the fear of the Lord in Ben Sira. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 891-907. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Palmisano.pdf, doi: 10.34291/BV2019/04/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8265818], [SNIP, WoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 1. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. PALMISANO, Maria Carmela. La sapienza personificata e la sua relazione con il sapiente in Sir 24,1-22. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 3, str. 695-706, tabela. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Palmisano.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8020058], [SNIP, WoS do 27. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. PALMISANO, Maria Carmela. La polarità uomo-donna a partire da Pr 31,10-31 e nel contesto delle istruzioni sapienziali. Ricerche storico bibliche, ISSN 0394-980X, 2018, anno 30, 1/2, str. 81-97. [COBISS.SI-ID 7975770]

5. PALMISANO, Maria Carmela. Il discorso della Sapienza in Pr 8 secondo la traduzione di Martin Lutero = Govor modrosti v Prg 8 v prevodu Martina Lutra. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2017, letn. 72, št. 1/2, str. 183-201. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/72/Palmisano.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-M3O4WU2Q. [COBISS.SI-ID 7812186]


1.02 Pregledni znanstveni članek

6. PALMISANO, Maria Carmela. La testimonianza nella successione profetica in 2 Re 2,1-18 = Pričevanje pri preroškem nasledstvu v 2 Kr 2,1-18 = Testimony within the apostolic succession in 2 Kings 2,1-18. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 1, str. 83-92. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, doi: 10.34291/BV2019/01/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8179802], [SNIP, WoS do 20. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 22. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

7. PALMISANO, Maria Carmela. Apostolska konstitucija Veselje resnice (Veritatis gaudium) : papeževi izzivi in naš(a) odgovor(nost) = Apostolic constitution The joy of truth (Veritatis gaudium) : the pope's challenges and our response and responsibility. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 225-233. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Palmisano.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-13ZGZ1ZR. [COBISS.SI-ID 8048986]

8. PALMISANO, Maria Carmela. Beseda v dialogu v Sirahovi knjigi. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2015, letn. 70, št. 1/2, str. 75-85. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/70/Palmisano.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-7TSCUQKH. [COBISS.SI-ID 10292739]


1.05 Poljudni članek

9. PALMISANO, Maria Carmela. Upanje v Svetem pismu. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. okt. 2017, letn. 66, št. 40, str. 2. [COBISS.SI-ID 7730522]

10. PALMISANO, Maria Carmela. Globlje razumeti dar našega življenja. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2. okt. 2016, letn. 65, št. 40, str. 2. [COBISS.SI-ID 7496026]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. PALMISANO, Maria Carmela. La riflessione sulla storia in Ben Sira. V: KLJAJIĆ, Stipo (ur.), CIFRAK, Mario (ur.). Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) : zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 85). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2018, str. 189-201. [COBISS.SI-ID 7950938]

12. PALMISANO, Maria Carmela. Lo sguardo di Dio nel libro del Siracide : immagini e contesti. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 79). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 109-126. [COBISS.SI-ID 7221082]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. PALMISANO, Maria Carmela. Vicinanza di Dio e sapienza del popolo (Dt 4,1-8). V: CASSUTO MORSELLI, Marco (ur.). La Bibbia dell'Amicizia : brani della Torah/Pentateuco commentati da ebrei e cristiani. Milano: San Paolo. 2019, str. 327-332. [COBISS.SI-ID 8072282]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

14. PALMISANO, Maria Carmela. S. Bussino, The Greek additions in the Book of Ben Sira, translated from Italian by Michatel Tait (AnBib. Dissertationes 203). Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, p. 505, ISBN 978-88-7653-203-0. Rivista biblica, ISSN 0035-5798, 2017, anno 65, nn. 1/2, str. 229-232. [COBISS.SI-ID 7794266]


1.25 Drugi sestavni deli

15. PALMISANO, Maria Carmela. Skrivnost ljubezni : nedelja, 3. februar : 4. nedelja med letom. Magnificat, ISSN 2335-4100, feb. 2019, letn. 6, št. 2, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 8062298]

16. AVSENIK NABERGOJ, Irena, KRAŠOVEC, Jože, MATJAŽ, Maksimilijan, ŠPELIČ, Miran, VEČKO, Snežna, PALMISANO, Maria Carmela. Predstavitev novega prevoda Svetega pisma na simpoziju Teologija v dialogu : Beseda v dialogu: od ekumenske do jeruzalemske Biblije, Maribor, 16. oktober 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, [št.] 1, str. 165-179. [COBISS.SI-ID 38395437], [SNIP]

17. PALMISANO, Maria Carmela. "Od materinega naročja povišuje naše dneve" (Sir 50,22). Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 4. okt. 2015, letn. 64, št. 40, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 7104346]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

18. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : introduzione, traduzione e commento, (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, 34). Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, cop. 2016. 519 str. ISBN 978-88-215-9735-0. [COBISS.SI-ID 7200090]


2.05 Drugo učno gradivo

19. PALMISANO, Maria Carmela. Hebrejščina I. : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7894618]

20. PALMISANO, Maria Carmela. Monoteizmi, judovstvo : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7894106]

21. PALMISANO, Maria Carmela. Preroške knjige : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 91 str. [COBISS.SI-ID 7894874]

22. PALMISANO, Maria Carmela. Uvod v Novo zavezo : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7894362]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS J6-5567 Beseda v dialogu. Vodja projekta: prof. ak. dr. Jože Krašovec.

ARRS P6-0262  Judovsko-krščansksi viri in razsežnosti pravičnosti. Vodja programa: prof. ak. dr. Jože Krašovec.

Govorilne ure v zimskem semestru 2020/2021 (20.10.2020)

Govorilne ure:

v petek ob 10h

na Zoomu

obvezno po predhodnem dogovoru po e-pošti,

Maria Carmela Palmisano, SL

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem