doc. dr. Marjan Turnšek

Marjan Turnšek

Profesor pri Katedri za dogmatično teologijo

marjan.turnsek@teof.uni-lj.si
01 434 58 40

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob torkih ob 11:00

Kabinet: 206


MARIBOR

ob petkih po predhodnem dogovoru


 

 

Izvajanje predmetov:
  • Nauk o veri, Bogu in Kristusu
  • Človek v stvarjenjski in odrešenjski razsežnosti
  • Skrivnost troedinega Boga
  • Simbol in zakrament
  • Kristologija
  • Nauk o zakramentih
  • Različni predmeti na tretji stopnji
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Doc. dr. Marjan Turnšek (1955) je leta 1981 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani in bil istega leta posvečen v duhovnika v Mariboru. Štiri leta je služboval kot kaplan v župniji Sv. Martina v Velenju in leta 1985 pričel podiplomski študij dogmatične teologije v Rim in ga sklenil na Papeški univerzi Gregoriani v naslednjem zaporedju:

- magisterij  leta 1987 z magisterskim delom: Corpo mistico: Il mistero dell'unità della Chiesa e dell'Eucaristia (Skrivnostno telo: Skrivnost edinosti Cerkve in Evharistije);

- doktorat leta 1990 z doktorsko dizertacijo: Chiesa e sacramenti nella teologia del periodo preconciliare e nei decreti del Vaticano II: Indagine sul rapporto tra sacramentaria ed ecclesiologia (Cerkev in zakramenti v teologiji predkoncilskega obdobja in v dekretih drugega vatikanskega koncila: Raziskava o odnosu med teologijo o zakramentih in naukom o Cerkvi), Roma, tipkopis, 1990, 427 str.

- v tem času je diplomiral tudi iz bibliotekonomije na Bibliotheca apostolica Vaticana: Scuola di biblioteconomia: diploma (1988).

Na TEOF je deloval v katedri za dogmatično teologijo kot asistent od leta 1990, kot visokošolski učitelj od leta 1991 od 1994, kot docent in izredni profesor do leta 2010. Med leti 1994 in 2006 je bil rektor bogoslovja v Mariboru. Leta 2006 je postal prvi murskosoboški škof. Delovanje na TEOF kot predavatelj in raziskovalec je prekinil leta 2010, ko je postal nadškof pomočnik v Mariboru. S študijskim letom 2015/16 pa se je kot docent ponovno vključil v življenje TEOF in postal predstojnik Katedre za dogmatično teologijo.

Od leta 1990 do 1999 je bil znanstveni sodelavec na Kongregaciji za zadeve svetnikov v Rimu v postopku za razglasitev za blaženega škofa Antona Martina Slomška; sodeloval je pri izdelavi zgodovinsko-teološke pozicije za ta postopek: Beatificationis et canonizationis servi dei Antonii Martini Slomšek, Episc. lavantin. (1800-1862): Positio super vita et virtutibus, 2 dela v 3 zvezkih, Roma: Congregatio de causis sanctorum, 1994-1995, 2104 str. Od leta 1993 je član Europäische Gesellschaft für katholische Theologie.

Njegovo osnovno področje proučevanja je dogmatična teologija. Še posebej se je veliko ukvarjal s področji nauka o Bogu, kristologije in mariologije, nauka o zakramentih, ekleziologije, angelologije in demonologije. V času delovanja na TEOF je bil vključen tudi v različne raziskovalne projekte. Svoja spoznanja je na simpozijih in drugih oblikah posredoval tudi raznim pastoralnim delavcem in institucijam; hkrati pa je tudi sam bil vključen v različne oblike pastoralnega delovanja (redno oznanjevanje, duhovne vaje, ekskurzije, romanja, v medijih).

Turnšek, Marjan. V zakramentih do človeka : zakramentalno obhajanje - "jezik" srečanja božjih otrok z Očetom po Kristusu in Svetem Duhu. BV 53 (1993), št. 1-2, str. 29-41.

Turnšek, Marjan. Teologovo "dleto" sooblikuje podobo Cerkve in zakramentov. Bogoslovni vestnik 54 (1994), št. 1, str. 35-60.

Turnšek, Marjan. Greh in krivda, priznanje in odpuščanje : slovenska narodna sprava v perspektivi zgodovine odrešenja, BV 55 (1995), št. 3, str. 287-302.

Turnšek, Marjan. Sveti Duh - duša Cerkve : kriteriji eklezialnosti apostolskih gibanj, V: EINSPIELER, Klaus (ur.), Neznani Bog? : delovanje Svetega Duha v Cerkvi in svetu : [zbornik simpozija o Svetem Duhu 4. in 5. marca 1998 v Domu prosvete v Tinjah], Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, cop., Celovec-Ljubljana-Dunaj 1998, str. 183-198.

Turnšek, Marjan. Najdragocenejše : samo Jezus iz Nazareta je Kristus, (Zbirka Jubilej 2000, knj. 5). Ljubljana: Družina. 1999, 163 str.

Sorč, Ciril (avtor, urednik), Dolenc, Bogdan, Lah, Avguštin, Štrukelj, Anton, Turnšek, Marjan. Priročnik dogmatične teologije. Ljubljana: Družina. 2003. 2 zv.

Turnšek, Marjan. To troje : vera, upanje, ljubezen, (Znanstvena zbirka Teologija, 2). Maribor: Slomškova založba. 2005.

Turnšek, Marjan. Znamenje in orodje Svete Trojice v zgodovini. BV  65(2005), št. 3, str. 323-344.

Turnšek, Marjan. Blaženi škof Anton Martin Slomšek in razglasitev dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju. BV 66(2006), št. 1, str. 111-123.

Turnšek, Marjan. Drobtinice duha, (Zbirka Luč sveta, knj. 15). Ljubljana: Družina. 2006. 303 str.

Turnšek, Marjan. Iz obličja v obličje, (Znanstvena zbirka Teologija, 6). Maribor: Slomškova družba - Slomškova založba. 2006. 116 str.

Turnšek, Marjan. Today's relevance of blessed Anton Mar[t]in Slomšek's (1800-1862) vision of the role of religion in conexistence of nations and peoples. V: POLZER, Miroslav (ur.), et al. Religion and European integration : religion as a factor of stability and development in South Eastern Europe : [proceedings of contributions from the Maribor Symposium 2005], (Edition Weimar, Book series of European Academy of Sciences and Arts, vol. 6). Weimar: VDG, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften. 2007, str. 253-263.

Turnšek, Marjan. Prva setev. Murska Sobota: Pogača, Stopinje. 2007. 180 str.

Turnšek, Marjan. Trubarjev nauk o krstu. V: Škulj, Edo (ur.). Primož Trubar, (Simpoziji v Rimu, ISSN 1408-4015, 26). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti. 2009, str. 145-154.

Turnšek, Marjan. Človek v troedinem objemu, (Zbirka Luč sveta, knj. 17). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2010. 123 str.

Turnšek, Marjan. Blaženi škof Anton Martin Slomšek in razglasitev dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju. V: Kraljič, Martina (ur.). Marija pa je vse te besede ohranila, Lk 2,19 : zbornik slovenske skupine na mednarodnih mariološko-marijanskih kongresih 2000 - 2008. Ljubljana: Brat Frančišek; Brezje: Frančiškanski marijanski center. 2012, str. 171-186.

Turnšek, Marjan. Prebudimo dremajočega velikana : Cerkev na Slovenskem kot živo skrivnostno telo Jezusa Kristusa, (Znanstvena zbirka Teologija, 18). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba. 2014. 256 str.

P6-0262    Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji

L6-6064    Trinitarizacija medčloveških odnosov in družbe

J6-0613    Priprava izvirnika priročnika za vsa področja sistematične teologije

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem