asist. dr. Mateja Centa

Mateja Centa

Raziskovalka pri Inštitutu za aplikativno teologijo

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

dr. Mateja Centa, raziskovalka; roj. 1983 v Ljubljani; 2010 je zaključila študij teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je bila 2012-16 zaposlena kot mlada raziskovalka, 2015 izvoljena v naziv asistentke, 2016 zaposlena kot raziskovalka na več mednarodnih projektih, 2017 zaključila s programom izpopolnjevanja geštalt pedagogike in doktorirala iz teologije z naslovom Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov. Aktivno je sodelovala v raziskovalnem programu Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije pri katedri za filozofijo. Trenutno sodeluje kot so-trenerka pri vodenju programa izpopolnjevanja geštalt pedagogike 8. generacije ter dela na mednarodnih projektih programa Erasmus+: Ethika: Ethics and Values Education in Schools and Kindergartens (zaključen); Little: Learning Together to Live Together: Teachers Leading Ethical Education for an Inclusive Society; AVAL: Added Value Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators; Etika in šport v programih srednjih šol; BEAGLE: Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja; in pri projektu INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR) (EU H2020).

Geštalt pristop, njegovo razumevanje odnosnosti in čustvenosti in kognitivna teorija čustev. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. 2018, letn. 78, št. 2, str. 429-442.

Kognitivna teorija čustev, vrednostne sodbe in moralnost. Bogoslovni vestnik:glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 53-65. 

Umanjkanje smisla kot vzrok samomora mladih oseb. Bogoslovni vestnik: glasilo Teološke fakultete v Ljubljani 2013, letn. 73, št. 3, str. 443-451.

Media-influenced development of self image of a young person and the possibilty of suicide. Disputatio philosophica: international journal on philosophy and religion 2013, str. 119-127. 

Stigmatizacija čustvenosti in strah pred sočutjem onemogoča proces sprave. Bogoslovni vestnik: glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2015, letn. 75, št. 2, str. 287-296.

Negativni vpliv medijev in okolice na vrednote in na samopodobo mladostnic. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2012, letn. 72, št. 3, str. 459-474.

Human capabilities for establishing a healthy society. V: Juhant, Janez (ur.), Žalec, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 175-182, 202-203. 

Centa, Mateja, Tominšek, Perovšek, Mateja. Odnos Slovenca do žensk. V: Tominšek Perovšek, Mateja (ur.). Slovenec: političen list za slovenski narod (1873-1945): kratek pregled zgodovine ob 140-letnici njegovega izhajanja. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije. 2013, str. 148-153, ilustr.

Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov: doktorska disertacija. Ljubljana: 2017.

Kritično in ustvarjalno razmišljanje: skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše, , mar. 2018, letn. 20, [št.] 77, str. 25-27. 

Zavzemanje stališča in etična vzgoja : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše, jun. 2018, letn. 20, [št.] 78, str. 27-29.

Sodelovati z učenci in jih postaviti v središče etične vzgoje : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, sep. 2018, letn. 20, [št.] 79, str. 28-31. 

Kako z učenci raziskovati etične izzive? : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, dec. 2018, letn. 20, [št.] 80, str. 28-31.

 Skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše, sep. 2017, letn. 19, [št.] 75, str. 28-30, ilustr. 

Etika skrbi in etična vzgoja : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše, dec. 2017, letn. 19, [št.] 76, str. 28-30.

ARRS program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Ethics and values education in schools and kindergartens (Erasmus+); več: www.ethics-education.eu (zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Learn together to Live together (Erasmus+); http://ethicaleducation.eu/

Mednarodni aplikativni projekt Etika in šport v programih srednjih šol (Erasmus+);

Mednarodni aplikativni projekt AVAL: Added Value Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators (Erasmus+); http://www.valueseducation.odl.org/

Mednarodni aplikativni projekt BEAGLE: Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja (Erasmus+);  https://www.teof.uni-lj.si/beagle

EU H2020: INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR); https://www.teof.uni-lj.si/mednarodno/empowering-students-through-evidence-based-scaffolded-learning-of-responsible-conduct-in-research-rcren

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem