doc. dr. Mateja Cvetek

Mateja Cvetek

Profesorica pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

mateja.cvetek@teof.uni-lj.si
01 1212 134

Govorilne ure:

Ljubljana: pet 14:00 - 15:00 (po vnaprejšnjem dogovoru)
Kabinet: FDI

Izvajanje predmetov:
  • Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije I in II
  • Zakonska in družinska diagnostika ter ocena
  • Pomoč zakonu in družini
  • Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Dr. Mateja Cvetek je bila rojena 30.3.1974 v Murski Soboti. Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti. Leta 2003 je zaključila specialistični študij zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. V letu 2006 se je vpisala na magistrski podiplomski program Zakonska in družinska terapija, v okviru katerega ji je bil leta 2008 odobren neposreden prehod na doktorski študij. Doktorsko disertacijo z naslovom »Čustveno procesiranje in spodbujanje razvoja čustvenega procesiranja v relacijski zakonski in družinski terapiji« je uspešno zagovarjala v letu 2013.

Že v času dodiplomskega izobraževanja je pridobivala številne delovne izkušnje, zlasti na področju dela z mladostniki. Po zaključenem dodiplomskem študiju psihologije je opravljala psihološko svetovalno delo na področju dela z odvisniki od drog, kasneje se je zaposlila kot svetovalna delavka na osnovni šoli, od leta 2010 pa je zaposlena na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 2009 in 2012 je bila izvoljena v naziv asistentke na Teološki fakulteti in sicer pri Katedri za psihologijo in sociologijo religije. Leta 2015 je bila izvoljena v naziv docentke za področje zakonske in družinske terapije.

V letih od 2005 do 2008 je bila podpredsednica Društva psihologov Slovenije. Od leta 2008 je članica in od leta 2015 tudi predsednica strokovnega sveta Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Znanstveni članki z recenzijo

1. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. The salvational process in relationships : a view from projective-introjective identification and repetition compulsion. Journal of religion and health, Dec. 2009, vol. 48, no. 4, str. 496-506, doi: 10.1007/s10943-008-9215-9. ISSN 0022-4197. [COBISS.SI-ID 4361818].

IF (Impact factor) revije= 0,768

2. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. Hidden mission of the psyche in abuse and addiction. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571, 2010, vol. 49, št. 3, str. 361-376., doi: 10.1007/s10943-009-9264-8. [COBISS.SI-ID 5152602].

IF (Impact factor) revije= 0,768

3. CVETEK, Mateja, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert. Marital and family therapist's action research in light of some research problems : a one-cycle example. Contemporary family therapy, 2011, vol. 33, no. 1, str. 49-60. doi: 10.1007/s10591-010-9139-x. - ISSN 0892-2764, [COBISS.SI-ID 5372762] 

4. POLJAK LUKEK, Saša, GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, REPIČ SLAVIČ, Tanja, CVETEK, Mateja. Religion and addiction. Journal of religion and health (Dordr., Online). [Online ed.], 2012, vol. 51, issue 4, str. 1165-1171. doi: 10.1007/s10943-010-9424-x. ISSN 0022-4197, [COBISS.SI-ID 5714010] 

IF (Impact factor) revije= 0,768

5. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Mateja. Action research in the light of integrative practice of marital and family therapists and some other research problems. European journal for qualitative research in psychotherapy, 2008, št. 3, str. 38-45. -ISSN 1756-7599. [COBISS.SI-ID 4214362]

6. CVETEK, Mateja, SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert. Stvaranje odnosa prema Bogu i Mariji iz perspektive teorije privrženosti (Establishing a relationship with God and Mary from the perspective of attachment theory). Bogoslovska smotra (Zagreb), 2008, letn. 78, št. 3, str. 621-649. –ISSN 0352-3101. [COBISS.SI-ID 4027738]

7. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Mateja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Milost odpuščanja v zakonskem odnosu (The grace of forgiveness in the marital relationship). Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 4, str. 595-608. [COBISS.SI-ID 5642074]

8. CVETEK, Mateja. Čustveno odpuščanje v medsebojnih odnosih (The emotional forgiveness in the interpersonal relationships). Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2012, letn. 72, št. 2, str. 281-295. [COBISS.SI-ID 5816922]

 

Znanstvena monografija

9. CVETEK, Mateja. Živeti s čustvi: čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni razvoj (To live with the emotions: the emotions, the emotional processing and the lifespan emotional development), (Znanstvena knjižnica, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6844-36-9. [COBISS.SI-ID 276140800] 

 

Dokumentirani objavljeni referati na znanstvenih simpozijih in znanstvenih seminarjih

10. CVETEK, Mateja. Uravnavanje samozavedajočih se čustev v terapevtski obravnavi oseb po ločitvi (The regulation of self-awareness emotions in the psychotherapy process with divorced clients). V: GANC, Damijan (ur.). Kvaliteta (so)bivanja : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2015], str. 7. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/318-zbornik_kongres_2015_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6922074] 

11. CVETEK, Mateja, JEREBIC, Drago. Zakonska in družinska diagnostika ter ocena - nova storitev zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (The marital and family assessment – the new service of the marital and family therapists in Slovenia). V: GANC, Damijan (ur.), CVETEK, Robert (ur.).Inovativna družinska terapija. [S. n.: s. l., 2011?], str. 9. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/65-zbornik_2011_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 5479514] 

12. CVETEK, Mateja. Integracija Greenspanove teorije funkcionalnega čustvenega razvoja ter relacijske zakonske in družinske terapije : prikaz primera (The integration of the Greenspan’s theory of functional emotional development and the relational model of marital and family therapy: the case study). V: CVETEK, Robert (ur.). Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2010, str. 4. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/21-zbornik_povzetkov_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 5599834] 

13. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. Razširitev uporabe supervizije zakonskih in družinskih terapevtov na druga profesionalna področja : primer za pastoralne delavce (The use of the supervision of the marital and family therapists and its expansion to some other professional fields: the example of the pastoral workers). V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2014], str. 35. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/272-zbornik_kongres_2014_koncna_verzija_sl.pdf. [COBISS.SI-ID6553946] 

14. CVETEK, Mateja. Učinkovitost relacijskega modela zakonske in družinske terapije (The efficacy of the relational model of marital and family therapy). V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2014], str. 34. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/272-zbornik_kongres_2014_koncna_verzija_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6553690] 

15. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. Important dimensions of work with trauma through the eyes of relational family therapists. V: Reconciling differences : can family therapy help heal the World? : program and abstracts. [S. l.: s. n., 2009?], str. 184. [COBISS.SI-ID 4637274]

Raziskovalni projekt »Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija«.

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem