doc. dr. Miran Špelič

Miran Špelič

Profesor pri Katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo

miran.spelic@guest.arnes.si

Govorilne ure:

LJUBLJANA, kabinet 213

četrtek, 17:30 - 18:00

MARIBOR

po dogovoru osebno ali po Skypu

Izvajanje predmetov:
 • Patrologija
 • Antična verstva in krščanstvo
 • Svetopisemska grščina I in II
 • Latinski jezik I in II
 • Teologija cerkvenih očetov
 • Zgodovina teološke misli
 • Zgodovina in teologija v Svetem pismu in patristični literaturi
 • Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih
 • Vera in religija v odnosih in družini
 • Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka
 • Razvoj teoloških tem in svetopisemske eksegeze v patrističnem obdobju
 • Vplivi helenistične kulture na interpretacijo Svetega pisma v zgodnjem krščanstvu
Obvestila (2)
Življenjepis
Bibliografija

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠPELIČ, Miran, BOGATAJ, Jan Dominik. Razvoj pojma "theosis" od Gregorija Nazianškega do Maksima Spoznavalca. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 79-95. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/%C5%A0peli%C4%8D%2C%20Bogataj.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7712090], [SNIP, WoS do 13. 1. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 29. 12. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]


1.04 Strokovni članek

2. ŠPELIČ, Miran. Telo - ječa?. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2019, leto 44, št. 2, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 8108634]


1.05 Poljudni članek

3. ŠPELIČ, Miran. Gregor Nareški : (ok. 950 - ok.1010). Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2016, str. 230-231, ilustr. [COBISS.SI-ID 7087706]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ŠPELIČ, Miran. Krst - voda, ki te razsvetli, očisti, oživi in te nosi v večnost. V: JERETINA, Simona (ur.). Krst - moč v nemoči : zbornik. Ljubljana: Slovenski katehetski urad. 2019, str. 7-23. [COBISS.SI-ID 8070746]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. ŠPELIČ, Miran. Krščanska dobrodelnost v prvih stoletjih. V: MIKLIČ, Polona (ur.). Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana, 17. marec 2018. Ljubljana: Škofijska karitas. 2018, str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7968858]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ŠPELIČ, Miran. Kanonizacijski postopki v Cerkvi v preteklosti in danes. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), KORON, Alenka (ur.). Kulturni svetniki in kanonizacija : slovenski in evropski kontekst : program simpozija in povzetki referatov, Ljubljana, Prešernova dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, 14.-15. maj 2015. Ljubljana: Založba ZRC. 2015, str. 7. [COBISS.SI-ID 6918490]

7. ŠPELIČ, Miran. P. Hugo Vodnik, frančiškanski teolog in lektor. V: MUROVEC, Barbara (ur.), ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Sobratom svojim v dediščino milo : programska knjižica. Ljubljana: Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa: Umetnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: Teološka fakulteta. 2014, str. 26. [COBISS.SI-ID 6688858]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ŠPELIČ, Miran. Je bil Kromacij res nekorekten?. V: CHROMATIUS. Govori. Razprave o Matejevem evangeliju, (Zbirka Cerkveni očetje, 18). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2018, str. 523-534. [COBISS.SI-ID 8085338]

9. ŠPELIČ, Miran. Kako je mali Mars postal veliki Martin in kaj ima pri tem opraviti strogi Sever. V: MOVRIN, David (ur.), SEVERUS, Sulpicius. Martinovo berilo = (Martinellus) : Življenje svetega Martina, Pisma o Martinu in Dialogi, (Zbirka Cerkveni očetje, 17). Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2017, str. 11-30. [COBISS.SI-ID 7804250]

10. ŠPELIČ, Miran. Zdenka Serajnik s sv. Frančiškom Asiškim v teologijo. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik, (Znanstvena knjižnica, 57). Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 252-261, tabela. [COBISS.SI-ID 7736922]

11. ŠPELIČ, Miran. Patristična eksegeza Prvega pisma Korinčanom. V: MATJAŽ, Maksimilijan. Klic v novo življenje : prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom, (Znanstvena knjižnica, 45). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, str. 198-203. [COBISS.SI-ID 7109722]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. ŠPELIČ, Miran. Alojzij Pavel Florjančič in Bogdan Vidmar, ur. Otmar Črnilogar: človek mnogih talentov .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 599-600. [COBISS.SI-ID 7065434], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

13. ŠPELIČ, Miran. Tomaž Čelanski: Življenje svetega Frančiška. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna, ISSN 1854-7990, 2014/2015, leto 25, [št.] 2, str. 27, ilustr. [COBISS.SI-ID 6767962]


1.20 Predgovor, spremna beseda

14. ŠPELIČ, Miran. Zakaj se Hieronim ni izpovedal?. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2018, letn. 47, št. 9/10, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 8069722]

15. ŠPELIČ, Miran. Za vero : od nauka do bloga. V: PEČAVAR, Aleš. V iskanju zaklada vere : nedeljski nauk. Dolenja vas pri Ribnici: samozal. A. Pečavar. 2015, str. 5. [COBISS.SI-ID 6941274]

16. ŠPELIČ, Miran. "Teološka fantastika" spreobrnjenca : spremna beseda. V: LEWIS, C. S. Vélika ločitev : sanje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2015, str. 103-105. [COBISS.SI-ID 7618906]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

17. ŠPELIČ, Miran. Svetnica med nami in za nas. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 18. sep. 2016, letn. 65, št. 38, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7370842]

18. ŠPELIČ, Miran. Koga posvečujejo posvečeni. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. feb. 2015, letn. 64, št. 5, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6816090]

19. ŠPELIČ, Miran. Jubilej usmiljenja : papež je naznanil izredno jubilejno sveto leto. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. apr. 2015, letn. 64, št. 16, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6889050]


1.22 Intervju

20. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Rojstvo in rast prve Cerkve : prvi kristjani so živeli iz navdihov Svetega Duha, kot bratje in sestra, pravi Miran Špelič. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2018, leto 43, št. 2, str. 6-8, portret. [COBISS.SI-ID 7856986]


1.25 Drugi sestavni deli

21. ŠPELIČ, Miran. Zgodnjekrščanski simboli. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2018, leto 43, št. 2, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7857242]

22. ŠPELIČ, Miran. Krščansko veselje ob molitvi. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. jun. 2018, letn. 67, št. 23, str. 1, ilustr. [COBISS.SI-ID 7881050]

23. ŠPELIČ, Miran. Molitev in pričevanje : praznovanje srebrnega jubileja bogoslužno-molitvene revije Magnificat v New Yorku. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 14. okt. 2018, letn. 67, št. 42, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7978330]

24. AVSENIK NABERGOJ, Irena, KRAŠOVEC, Jože, MATJAŽ, Maksimilijan, ŠPELIČ, Miran, VEČKO, Snežna, PALMISANO, Maria Carmela. Predstavitev novega prevoda Svetega pisma na simpoziju Teologija v dialogu : Beseda v dialogu: od ekumenske do jeruzalemske Biblije, Maribor, 16. oktober 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, [št.] 1, str. 165-179. [COBISS.SI-ID 38395437], [SNIP]

25. ŠPELIČ, Miran. Dvanajst podob Cerkve v Svetem pismu. 11, Sol zemlje : Mt 5,13. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], maj 2015, leto 26, [št.] 5, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 6915674]

26. ŠPELIČ, Miran. Dvanajst podob Cerkve v Svetem pismu. 12, Nebeški Jeruzalem : Raz 21,2. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], jul.-avg. 2015, leto 26, [št.] 7/8, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 6958426]

27. ŠPELIČ, Miran. Telo in udje : 1 Kor 12,12.14.26-27. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], jan. 2014, leto 25, [št.] 1, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 6450010]

28. ŠPELIČ, Miran. Ribe v mreži : Mt 13,47-48. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], maj 2014, leto 25, [št.] 5, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 6561370]

29. ŠPELIČ, Miran. Gomera : Oz 1,2-3; 2,16b.22. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], jan. 2014, leto 25, [št.] 9, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 6663514]

30. ŠPELIČ, Miran. Vinograd : Jn 15,1.5. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], okt. 2014, leto 25, [št.] 10, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 6695770]

31. ŠPELIČ, Miran. Kristusovo telo : 1 Kor 12,12-13.27. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], nov. 2014, leto 25, [št.] 11, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 6728538]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

32. KRALJ, Robert (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Maksim Izpovedovalec : pričevalec krščanskega misterija, (Ars humana). Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174609993. [COBISS.SI-ID 589043]

33. ŠPELIČ, Miran, SUBOTIČANEC, Mateja. Gregorij Nazianški o Gospodovem razglašenju. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Radijska_kateheza/rk_2014_01_08_Miran_Spelic.mp3, http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2014/01/07/13-oddaja-gregorij-nazianski. [COBISS.SI-ID 6459738]

34. ŠPELIČ, Miran, FRANK, Peter. Kdo izvoli škofa?. Ljubljana: Radio Slovenija, 2014. http://ars.rtvslo.si/kdo-izvoli-skofa/. [COBISS.SI-ID 6506586]

35. ŠPELIČ, Miran, SUBOTIČANEC, Mateja. Življenje svetega Antona. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Radijska_kateheza/rk_2014_02_12_Spelic__Anton_Puscavnik.mp3, http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2014/02/11/14-oddaja-zivljenje-svetega-antona. [COBISS.SI-ID 6506330]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

36. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef (avtor, ilustrator), et al.. Križev pot z varuhi spomina na žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0200-8. [COBISS.SI-ID 279927808]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2014-2019).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 10. 2019

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Svetopisemska grščina I (16.10.2019)

SVETOPISEMSKA GRŠČINA I 

(ZA ZAČETNIKE)

bo v drugem semestru 2019/20 po dogovoru.

Sledite napotkom v spletni učilnici.

Govorilne ure (16.10.2019)

Ta semester so govorilne ure

ob sredah ob 11h v kabinetu 213,

obvezno po predhodnem dogovoru po e-pošti.

dr. Miran Špelič

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem