doc. dr. Miran Špelič

Miran Špelič

Profesor pri Katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo

miran.spelic@guest.arnes.si

Govorilne ure:

LJUBLJANA, kabinet 213

četrtek, 17:30 - 18:00

MARIBOR

po dogovoru osebno ali po Skypu

Izvajanje predmetov:
 • Patrologija
 • Antična verstva in krščanstvo
 • Svetopisemska grščina I in II
 • Latinski jezik I in II
 • Teologija cerkvenih očetov
 • Zgodovina teološke misli
 • Zgodovina in teologija v Svetem pismu in patristični literaturi
 • Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih
 • Vera in religija v odnosih in družini
 • Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka
 • Razvoj teoloških tem in svetopisemske eksegeze v patrističnem obdobju
 • Vplivi helenistične kulture na interpretacijo Svetega pisma v zgodnjem krščanstvu
Obvestila (3)
Življenjepis
Bibliografija

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠPELIČ, Miran, BOGATAJ, Jan Dominik. Razvoj pojma "theosis" od Gregorija Nazianškega do Maksima Spoznavalca. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 1, str. 79-95. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/%C5%A0peli%C4%8D%2C%20Bogataj.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-91J1XSHY/?euapi=1&query=%27keywords%3dbogoslovni+vestnik+2017%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 7712090], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]


1.04 Strokovni članek

2. ŠPELIČ, Miran. Telo - ječa?. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2019, leto 44, št. 2, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 8108634]


1.05 Poljudni članek

3. ŠPELIČ, Miran. Gregor Nareški : (ok. 950 - ok.1010). Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2016, str. 230-231, ilustr. [COBISS.SI-ID 7087706]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ŠPELIČ, Miran. Krst - voda, ki te razsvetli, očisti, oživi in te nosi v večnost. V: JERETINA, Simona (ur.). Krst - moč v nemoči : zbornik. Ljubljana: Slovenski katehetski urad. 2019, str. 7-23. [COBISS.SI-ID 8070746]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. ŠPELIČ, Miran. Krščanska dobrodelnost v prvih stoletjih. V: MIKLIČ, Polona (ur.). Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana, 17. marec 2018. Ljubljana: Škofijska karitas. 2018, str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7968858]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ŠPELIČ, Miran. Victorinus noster: Jerome of Stridon and Victorinus of Poetovio - compatriots. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 78. [COBISS.SI-ID 8216922]

7. ŠPELIČ, Miran. Kanonizacijski postopki v Cerkvi v preteklosti in danes. V: DOVIĆ, Marijan (ur.), KORON, Alenka (ur.). Kulturni svetniki in kanonizacija : slovenski in evropski kontekst : program simpozija in povzetki referatov, Ljubljana, Prešernova dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, 14.-15. maj 2015. Ljubljana: Založba ZRC. 2015, str. 7. [COBISS.SI-ID 6918490]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ŠPELIČ, Miran. Je bil Kromacij res nekorekten?. V: CHROMATIUS. Govori. Razprave o Matejevem evangeliju, (Zbirka Cerkveni očetje, 18). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2018, str. 523-534. [COBISS.SI-ID 8085338]

9. ŠPELIČ, Miran. Kako je mali Mars postal veliki Martin in kaj ima pri tem opraviti strogi Sever. V: MOVRIN, David (ur.), SEVERUS, Sulpicius. Martinovo berilo = (Martinellus) : Življenje svetega Martina, Pisma o Martinu in Dialogi, (Zbirka Cerkveni očetje, 17). Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2017, str. 11-30. [COBISS.SI-ID 7804250]

10. ŠPELIČ, Miran. Zdenka Serajnik s sv. Frančiškom Asiškim v teologijo. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik, (Znanstvena knjižnica, 57). Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 252-261, tabela. [COBISS.SI-ID 7736922]

11. ŠPELIČ, Miran. Patristična eksegeza Prvega pisma Korinčanom. V: MATJAŽ, Maksimilijan. Klic v novo življenje : prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom, (Znanstvena knjižnica, 45). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, str. 198-203. [COBISS.SI-ID 7109722]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. ŠPELIČ, Miran. Alojzij Pavel Florjančič in Bogdan Vidmar, ur. Otmar Črnilogar: človek mnogih talentov .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 599-600. [COBISS.SI-ID 7065434], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.20 Predgovor, spremna beseda

13. ŠPELIČ, Miran. Zakaj se Hieronim ni izpovedal?. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2018, letn. 47, št. 9/10, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 8069722]

14. ŠPELIČ, Miran. Za vero : od nauka do bloga. V: PEČAVAR, Aleš. V iskanju zaklada vere : nedeljski nauk. Dolenja vas pri Ribnici: samozal. A. Pečavar. 2015, str. 5. [COBISS.SI-ID 6941274]

15. ŠPELIČ, Miran. "Teološka fantastika" spreobrnjenca : spremna beseda. V: LEWIS, C. S. Vélika ločitev : sanje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2015, str. 103-105. [COBISS.SI-ID 7618906]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

16. ŠPELIČ, Miran. Svetnica med nami in za nas. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 18. sep. 2016, letn. 65, št. 38, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7370842]

17. ŠPELIČ, Miran. Koga posvečujejo posvečeni. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. feb. 2015, letn. 64, št. 5, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6816090]

18. ŠPELIČ, Miran. Jubilej usmiljenja : papež je naznanil izredno jubilejno sveto leto. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. apr. 2015, letn. 64, št. 16, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6889050]


1.22 Intervju

19. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). "Če bo mogoče, bi se vpisal v tečaj angelščine" : pogovor z br. Miranom Špeličem o tem, kakšni so angeli in kaj počnejo. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2020, leto 45, št. 4, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 26615299]

20. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Ko se nam bo sosed želel pridružiti : br. Miran Špelič OFM o sporočilu prvih kristjanov za Cerkev danes. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 14. jun. 2020, letn. 69, št. 24, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 19095043]

21. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Rojstvo in rast prve Cerkve : prvi kristjani so živeli iz navdihov Svetega Duha, kot bratje in sestra, pravi Miran Špelič. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2018, leto 43, št. 2, str. 6-8, portret. [COBISS.SI-ID 7856986]


1.25 Drugi sestavni deli

22. ŠPELIČ, Miran. Zgodnjekrščanski simboli. Božje okolje, ISSN 1318-9328, 2018, leto 43, št. 2, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7857242]

23. ŠPELIČ, Miran. Krščansko veselje ob molitvi. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. jun. 2018, letn. 67, št. 23, str. 1, ilustr. [COBISS.SI-ID 7881050]

24. ŠPELIČ, Miran. Molitev in pričevanje : praznovanje srebrnega jubileja bogoslužno-molitvene revije Magnificat v New Yorku. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 14. okt. 2018, letn. 67, št. 42, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7978330]

25. AVSENIK NABERGOJ, Irena, KRAŠOVEC, Jože, MATJAŽ, Maksimilijan, ŠPELIČ, Miran, VEČKO, Snežna, PALMISANO, Maria Carmela. Predstavitev novega prevoda Svetega pisma na simpoziju Teologija v dialogu : Beseda v dialogu: od ekumenske do jeruzalemske Biblije, Maribor, 16. oktober 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, [št.] 1, str. 165-179. [COBISS.SI-ID 38395437], [SNIP]

26. ŠPELIČ, Miran. Dvanajst podob Cerkve v Svetem pismu. 11, Sol zemlje : Mt 5,13. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], maj 2015, leto 26, [št.] 5, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 6915674]

27. ŠPELIČ, Miran. Dvanajst podob Cerkve v Svetem pismu. 12, Nebeški Jeruzalem : Raz 21,2. Prenova : interni list Prenove v Duhu na Slovenskem, ISSN 1581-3916. [Tiskana izd.], jul.-avg. 2015, leto 26, [št.] 7/8, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 6958426]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

28. KRALJ, Robert (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Maksim Izpovedovalec : pričevalec krščanskega misterija, (Ars humana). Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174609993. [COBISS.SI-ID 589043]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

29. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef (avtor, ilustrator), et al.. Križev pot z varuhi spomina na žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0200-8. [COBISS.SI-ID 279927808]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Govorilne ure (12.10.2020)

Ta semester so govorilne ure

ob sredah ob 11h na Zoomu na tej povezavi,

obvezno po predhodnem dogovoru po e-pošti.

fr. Miran Špelič OFM

SVETOPISEMSKA GRŠČINA II (12.10.2020)

Za nadaljevalni tečaj Svetopisemske grščine se javite na e-naslov

miran.spelic@rkc.si

da se dogovorimo za urnik in način dela.

fr. Miran Špelič OFM

 

Svetopisemska grščina I (16.10.2019)

SVETOPISEMSKA GRŠČINA I 

(ZA ZAČETNIKE)

bo v drugem semestru 2019/20 po dogovoru.

Sledite napotkom v spletni učilnici.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem