doc. dr. Nataša Rijavec Klobučar

Nataša Rijavec Klobučar

Docentka pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

natasa.rijavecklobucar@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

po vnaprejšnjem dogovoru 

Izvajanje predmetov:

izvajalka pri predmetu Supervizija dela z zakonci in družinami (30 ur)

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Doc. dr. Nataša Rijavec Klobučar, roj. 1977, je specialistka zakonske in družinske terapije (Teološka fakulteta, 2004), doktorica znanosti (Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta, 2010) in andragoginja (Filozofska fakulteta, 2001), s sedemnajstletnimi  izkušnjami na področju dela z ljudmi.
Na profesionalno pot je stopila leta 2001 v izobraževanju odraslih kot koordinatorica, vodja in organizatorica na različnih področjih, leta 2005 pa je začela s psihoterapevtskim delom z različnimi ciljnimi skupinami. Je tudi družinska mediatorka (2012). Vodila in izvajala je obsežene izobraževalne, svetovalne in terapevtske programe.

Leta 2013 je postala asistentka, 2017 pa docentka na Teološki fakulteti  pri programu Zakonske in družinske študije, v letih 2014-2017 pa sodelovala kot  raziskovalka v projektu “Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija”. 

Opravljena ima številna usposabljanja in pridobljene ustrezne licence za delo, med njimi strokovni iz socialnega varstva in strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja.  Objavljenih ima preko 300 poljudnih in strokovnih člankov. Je aktivna članica različnih združenj in društev, sodeluje z različnimi organizacijami in se aktivno udeležuje tudi domačih in  mednarodnih konferenc.

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikacijiSamostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji//Independent scientific component part or a chapter in a monograph

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transformative learning in family transitions in the light of religious education. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society, (Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53). Split: Crkva u svijetu. 2017, str. 223-233. [COBISS.SI-ID 7646042] 

 RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vzroki in posledice ločitve za odrasle = Causes and consequences of divorce for adults. V: JAKOB, Sabina (ur.), HORVAT, Tadeja (ur.), BRCAR, Franc. Družina in šola pred skupnimi izzivi : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec. 2015, str. 192-204. [COBISS.SI-ID 7032666] 

 RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Emotional changes after divorce in women. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), GODAWA, Marcin (ur.). Faces of women : in search of positive prospects. Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press. 2015, str. 89-100. [COBISS.SI-ID 7198810] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Partnerstvo na prehodu v starševstvo (mlado starševstvo) in relacijska družinska terapija. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi, (Znanstvena knjižnica, 46). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut. 2015, str. 119-133. [COBISS.SI-ID 7111514] 

 

Izvirni znanstveni članek/Original scientific article

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Attachment perspective on marital dissolution and relational family therapy. Journal of divorce & remarriage, ISSN 1540-4811, 2017, vol. 58, no. 3, str. 161-174.http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300015, doi: 10.1080/10502556.2017.1300015. [COBISS.SI-ID 7599194], [SNIP, Scopus do 14. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

 RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Causes of divorce from the perspective of females in Slovenia. Journal of divorce & remarriage, ISSN 1540-4811, 2017, vol. 58, issue 4, str. 263-275. http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300024, doi: 10.1080/10502556.2017.1300024. [COBISS.SI-ID 7598938], [SNIP, Scopus do 14. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Experiencing positive religious coping in the process of divorce : a qualitative study. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2017, vol. 56, no. 5, str. 1644-1654.http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-016-0230-y, doi: 10.1007/s10943-016-0230-y. [COBISS.SI-ID 7242842], [JCR, SNIP, WoS do 8. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0] 

 RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Risk factors for divorce in Slovenia : a qualitative study of divorced persons' experience. Journal of family studies, ISSN 1839-3543, 3. jun. 2016, 16 str.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2016.1176592, doi: 10.1080/13229400.2016.1176592. [COBISS.SI-ID 7272794], [JCR, SNIP] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. The role of spirituality in transition to parenthood : qualitative research using transformative learning theory. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], August 2016, vol. 55, issue 4, str. 1345-1358.http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-015-0088-4, doi: 10.1007/s10943-015-0088-4. [COBISS.SI-ID 6973786], [JCR, SNIP, WoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transition to parenthood and susceptibility to divorce : qualitative research of divorced young parents in Slovenia. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2016, vol. 6, no. 1, str. 157-177.http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index. php/the-person-and-the-challenges/58-the-person-and-the-challenges/numer06-1/847-natasa-rijavec-klobucar-transition-to-parenthood-and-suscep tibility-to-divorce-qualitative-research-of-divorced-young-parents-in-slovenia. [COBISS.SI-ID 7263066], [WoS do 2. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transformativno učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvo. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2011, letn. 17, [št.] 3, str. 31-39, tabele. [COBISS.SI-ID 263414784] 

 

Pregledni znanstveni članek/Review article

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Rojstvo otroka : priložnost za duhovno učenje. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 771-780. [COBISS.SI-ID 7167834], [SNIP] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Med zamero in profesionalnostjo : s spoštljivimi odnosi do večje učinkovitosti v svetu dobička. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu, ISSN 1581-7628, okt. 2006, letn. 4, št. 13, str. 30-34, ilustr. [COBISS.SI-ID16666342] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Učitelj med domom in šolo. Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole, ISSN 0353-9369, dec. 2003/04, letn. 12, [št.] 4, str. 31-35. [COBISS.SI-ID 227602432] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izobraževanje za partnerske odnose kot izhodišče spreminjanja družine : partnerja - kreatorja družine. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2002, letn. 8, št. 1, str. 48-53. [COBISS.SI-ID 20540258] 

 

Strokovni članek/Professional article

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Nasilne igrače. ABC zdravja, ISSN 1854-455X. [Spletna izd.], maj 2014, leto 9, št. 5, str. 44. http://www.abczdravja.si/Revije/maj2014/index.html. [COBISS.SI-ID 6723162] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Konec crkljanja, konec ljubezni?. ABC zdravja, ISSN 1854-455X. [Spletna izd.], okt. 2013, leto 8, št. 9, str. 36-37. http://www.abczdravja.si/Revije/oktober2013/index.html. [COBISS.SI-ID 6520666] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Otrok ob ločitvi. ABC zdravja plus, ISSN 1855-7775, 2010, letn. 3, št. 4, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 6525530] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Naj otroci čutijo, da jih v celoti sprejemamo! : kako razvijati samospoštovanje pri otrocih. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, mar. 2007, leto 9, št. 33 (1), str. 35-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 34048610]

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Zakonca sta steber družine : odražanje "slabega" odnosa med partnerjema v otrokovem vedenju, čustvovanju .... Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, okt. 2006, leto 8, št. 31 (3), str. 29-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 32741218] 

 RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Ko sprejmeš zakonca, sprejmeš sebe : kaj lahko starši naredijo zase: dvig svojega samospoštovanja. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, dec. 2006, leto 8, št. 32 (4), str. 28-29. [COBISS.SI-ID33461602] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Središče za samostojno učenje : primer uresničevanja koncepta o vseživljenjskem učenju. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, dec. 2006, leto 8, št. 32 (4), str. 42-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 33464162]

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Neustrezno starševstvo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, jun. 2005, leto 7, št. 26 (2), str. 20-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 32619106] 

 RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Kdo se izobražuje za partnerske odnose? : analiza značilnosti udeležencev in vsebin Šole za zakon. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2004, letn. 10, št. 2, str. 43-50. [COBISS.SI-ID 29286242] 

 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci/Published scientific conference contribution

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Duhovnost kot varno izhodišče in zatočišče pri soočanju z ločitvijo ter relacijska družinska terapija. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, ISSN 2536-1597. [Spletna izd.], 2015, letn. 9, št. 1/2, str. 293.http://www.skzp.si/wp-content/uploads/2016/02/kairos_2015_vol9_12.pdf. [COBISS.SI-ID 7528538] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izkušnja prehoda v starševstvo in razpad partnerskega odnosa. V: GANC, Damijan (ur.). Kvaliteta (so)bivanja : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n. 2015], str. 121-136. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/318-zbornik_kongres_2015_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6922586] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Robert. Starševstvo, konflikti in ločitev. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2015, 5. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society - IS 2015, October 5th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume B, 18. Mednarodna multikonferenca Informacijska družba - IS 2015, Ljubljana, 6. oktober 2015. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2015, str. 57-61. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2015/IS2015_Volume_B - Soocanje z demografskimi izzivi.pdf. [COBISS.SI-ID7036762] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Tveganje za ločitev : zakaj partnerski odnosi razpadejo?. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center. 2015, str. 415-422. [COBISS.SI-ID 6867802] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vloga družbe pri pomoči otrokom ob ločitvi staršev. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2014, 6. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 6th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2014, str. 52-56.http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2014/2014_IS_CP_Volume-B_(FDC).pdf. [COBISS.SI-ID 6700634] 

 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci/Published scientific conference contribution abstract

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtsko, svetovalno in izobraževalno delo z otroki in mladostniki ob ločitvi staršev. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2017, str. 8. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/475-zbornik_zdruzenje_zakonskih_in_druzinskih_terapevtov_2017_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7665754] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvene stiske otrok ob ločitvi staršev. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2017, str. 24. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/475-zbornik_zdruzenje_zakonskih_in_druzinskih_terapevtov_2017_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7666266] 

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Divorce as relational trauma and relational family therapy. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske. 2016, str. 58. [COBISS.SI-ID 7410010] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Relational family therapy with divorcing parents in terms of autonomy and belonging. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske. 2016, str. 113. [COBISS.SI-ID 7410266] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtske usmeritve za delo s starši ob ločitvi : študija primera. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2016?], str. 24. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/351-zbornik_kongres_2016_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7248986] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Nasilni odnosi in ločitev staršev iz perspektive odraslih otrok. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2016?], str. 25. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/351-zbornik_kongres_2016_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7249242] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvene stiske otrok ob soočanju z ločitvijo in odvisnostjo od drog. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). Zbornik predavanj, (Odvisnosti, Supl., 2016, 16, 1). Ljubljana: Prohealth. 2016, str. 25. [COBISS.SI-ID 7144026] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Stress emotivo e povertà dopo il divorzio = Emotional distress and poverty after divorce. V: Congresso internazionale Sistemi sociali e sistemi familiari tra crisi e sviluppo : l'approccio sistemico alle povertà : 16 e ... 17 ottobre 2015 ... Milano = International Congress Social Systems and Family Systems between Crisis and Development : the systemic approach to the poverties : Milan, October 16-17, 2015. [Milano?: s. n. 2015], str. [31-32]. http://www.sirts. org/images/documenti/eventi_in_programma/2015-Sistemi-sociali-e-sistemi-familiari-tra-crisi-e-sviluppo/programma_generale_definitivo. pdf. [COBISS.SI-ID 7055706] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Emotional changes after divorce for women. V: Faces of women : in search of positive prospects. Kraków: [s. n.]. 2014, f. [4]. [COBISS.SI-ID 6756698] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, GOSTEČNIK, Christian. Different models of supervision : implications for relational family therapy model. V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n. 2014], str. 33.http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/272-zbornik_kongres_2014_koncna_verzija_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6553434] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Robert. Tehnike spodbujanja profesionalnega razvoja supervizanta. V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n. 2014], str. 46.http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/272-zbornik_kongres_2014_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6554970] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vloga preventivnih aktivnosti v šoli kot pomoč otrokom v procesu ločitve staršev. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko. 2014, str. 24. [COBISS.SI-ID6701402] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Aplikacija ugotovitev o spremembah v partnerskem odnosu na prehodu v starševstvo v psihoterapevtsko prakso. V: GANC, Damijan (ur.), CVETEK, Robert (ur.). Inovativna družinska terapija. [S. l.: s. n. 2011?], str. 19.http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/65-zbornik_2011_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6519642] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transition to parenthood : a qualitative study using the theory of transformative learning. V: ALHADEFF-JONES, Michel (ur.), KOKKOS, Alexis (ur.). Transformative learning in time of crisis : individual and collective challenges : the proceedings of the International Transformative Learning Conference in Europe [and] 9th International Conference on Transformative Learning, May 28th-29th 2011, Pre-conference May 27th 2011, Post-conference May 30th 2011, Athens, Greece. Athens: [s. n.]. 2011, str. 40. http://www.adulteduc.gr/001/pdfs/TLC2011BOA.pdf. [COBISS.SI-ID 6520410] 

KREŠ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Analiza primerov terapevtskega procesa z istospolno usmerjeno in enostarševsko družino, ki želi posvojiti otroka. V: CVETEK, Robert (ur.). Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2010, str. 13. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/21-zbornik_povzetkov_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6520154] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, KREŠ, Barbara. Analiza primera partnerjev s težavami v spolnosti. V: CVETEK, Robert (ur.). Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2010, str. 23. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/21-zbornik_povzetkov_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6519898] 

Prispevek na konferenci brez natisa

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Divorce as an opportunity for learning : consequences of divorce in Slovenia : lecture at the International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Hungary, Apr. 14-15, 2017. [COBISS.SI-ID7630938] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Negative emotional, social and economic consequences of divorce in Slovenia : a qualitateve study : poster presentation at The International Journal of Arts and Sciences, annual academic conference at FHWien University of Applied Sciences of WKW, from 17 to 21 April 2016. [COBISS.SI-ID 7262810] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Specifične terapevtske intervencije pri delu z ločenimi posamezniki, starši in otroki : predavanje na znanstvenem posvetu Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija, Ljubljana, 21. december 2016. [COBISS.SI-ID 7530074] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Šolsko svetovalno delo pri pomoči otroku po razpadu družine : predavanje na strokovnem posvetu šolskih in svetovalnih delavcev Šolski svetovalni delavec med šolo, starši in zunanjimi institucijami, 16. 5. 2016, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. [COBISS.SI-ID 7262554] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Delo z nepopolnimi družinami (ločenimi, ponovno poročenimi, izvenzakonske skupnosti, samohranilke itd.) : predavanje na pastoralnem tečaju, Novo mesto, 10. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 7033946] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Education for families in the transition of divorce : lecture at International Scientific Conference Pedagogy and Theology for the Future of Europe, Krakow, 20th Nov. 2015. [COBISS.SI-ID 7071834] 

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Emotional turbulence and coping with divorce : a relational family therapy approach : lecture at the conference Psychoanalysis, Culture and Society, London, 20th June 2015. [COBISS.SI-ID 6973274] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. How society can help children, families and individuals cope with divorce : lecture at International Scientific Conference The Family and Education, Tarnów, 21st Oct. 2015. [COBISS.SI-ID 7072346] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Posledice ločitve na razvoj otrok in odraslih : predavanje na znanstvenem posvetu Relacijska družinska terapija pri delu z ločenimi, Ljubljana, Teološka fakulteta, 9. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 6772058] 

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija –J5-6825  1.7.2014 - 30.6.2017

http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=proces soočanja z ločitvijo

 

 

 

 

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem