izr. prof. dr. Robert Cvetek

Robert Cvetek

Profesor pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

robert.cvetek@teof.uni-lj.si
01 434 58 34

Govorilne ure:

LJUBLJANA

po predhodnem dogovoru, kabinet


MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:
 • Travma, stres ter krizne intervencije v družini
 • Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine
 • Seminar o znanstvenem delu za diplomante
 • Terapevtski modeli obravnave posameznika in družine
 • Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine
 • Pomoč zakonu in družini
 • Problemi in metode raziskovanja odnosov
 • Sodobne raziskave vpliva in terapije travme
 • Terapevtska obravnava bivanjskih vprašanj
 • Družinska in zakonska diagnostika ter ocena
 • Psihologija odnosov
 • Psihologija zdravja (zdravstva)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Robert Cvetek je po študiju psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, zaključil specialistični program zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, ter leta 2005 doktoriral na področju psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Nekaj let je delal v svetovalni službi vrtca, leta 2002 je bil izvoljen za asistenta za področja klinične psihologije na Filozofski fakulteti, istega leta pa tudi za asistenta na Teološki fakulteti na specialističnem programu zakonske in družinske terapije. Od takrat uči predvsem na programih zakonske in družinske terapije ter zakonskih in družinskih študijev na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s področji znanstvenega raziskovanja na področju zakonske in družinske terapije ter psihoterapije na splošno, obravnave psihičnih travm, teorije psihoterapije ter zakonske in družinske terapije, eksistencialnih vprašanj v psihoterapiji ter etike na področju zakonske in družinske terapije. Leta 2014 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje zakonske in družinske terapije.

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije mu je podelilo naziv “zakonski in družinske terapevt”, “supervizor” in “učitelj”. Med leti 2003 in 2008 je bil generalni sekretar Društva psihologov Slovenije ter od 2008 do 2015 predsednik strokovnega sveta Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Na Frančiškanskem družinskem inštitutu je bil nekaj let zaposlen kot raziskovalec, sedaj pa deluje kot zakonski in družinski terapevt. Sodeloval je v več raziskovalnih projektih na področju zakonske in družinske problematike.

Izbrana bibilografija:

Cvetek, Robert. 2009. Bolečina preteklosti: Travma, medosebni odnosi, družina, terapija. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba.

Cvetek, Robert, Katarina Kompan Erzar, Tomaž Erzar in Christian Gostečnik. 2006. Relational family therapy. V: Jill S. Scharff in David E. Scharff, ur. New paradigms for treating relationships, 51–61. New York: Jason Aronson.

Cvetek, Robert. 2013. Raziskujemo medosebne odnose: Priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave. Ljubljana: Teološka fakulteta.

Cvetek, Mateja, Tanja Repič Slavič, Saša Poljak Lukek in Robert Cvetek. 2011. Marital and family therapist's action research in light of some research problems : a one-cycle example. Contemporary Family Therapy: An International Journal 33, št. 1:49–60.

Cvetek, Robert. 2008. EMDR treatment of distressful experiences that fail to meet the criteria for PTSD. Journal of EMDR Practice and Research 2, št. 1:2–14.

Cvetek, Robert. 2007. Stres in travma v družini : pojavnost in nekateri mehanizmi. V: Janez Malačič in Matjaž Gams, ur. Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja : zbornik 10. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2007, 8. do 9. oktober 2007 = proceedings of the 10th International Multiconference Information Society IS 2007, 8th-9th October 2007, Ljubljana, Slovenija, (Informacijska družba), 13–17. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan".

Cvetek, Robert. 2004. Effectiveness and process research in marital and family therapy : current trends and problems. V: D. Trampuž in M. Rus-Makovec, ur. Upreti se zlorabi : od sramu do samorealizacije : zbornik prispevkov : from shame to self-empowerment : book of contributions, 78–87. Ljubljana: Psihiatrična klinika, Slovensko društvo za družinsko terapijo.

Cvetek, Robert. 2005. Trends and problems in marital and family therapy research: Possible use of action research. Psihološka obzorja 14, št. 4:43–60.

Gostečnik, Christian, Tanja Repič in Robert Cvetek. 2009. Potential curative space in relational family therapy. Journal of family psychotherapy 20, št. 1:46-59.

Gostečnik, Christian, Tanja Repič in Robert Cvetek. 2008. Redemptive experience in relational family therapy: A Christian perspective. Journal of Religion and Health 47:386–397.

Simonič, Barbara, Tomaž Erzar in Robert Cvetek. 2006. Značaj roditeljstva u procesu religiozne socijalizacije : (teorija privrženosti i preuzimanje religioznih vrijednosti). Rječki teološki časopis 16, št. 2=32:523-552.

Cvetek, Robert. 2006. Travmatične izkušnje in temelji osebe : ali čas res celi vse rane? Anthropos 38, št. 1/2:15–25.

Proces soočanja z ločitvijo in relacijski družinska terapija       1.7.2014―30.6.2017

Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju                1.6.2006―30.11.2008

Travma v družini, medgeneracijski prenos in religioznost       1.9.2005―31.8.2007

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem